Poslovanje podjetij po dejavnosti, Slovenija, 1. četrtletje 2019

Investicije v prometu in skladiščenju predstavljale 5 % čistih prihodkov od prodaje

V predelovalnih dejavnostih je bila kapitalska intenzivnost najvišja v obdobju po letu 2014. Stroški dela so predstavljali 19 % poslovnih odhodkov.

  • 18.6.2019
  • |
  • začasni podatki

Dejavnost promet in skladiščenje s poslovnimi prihodki, za desetino višjimi od poslovnih odhodkov

Dejavnost promet in skladiščenje je 1. četrtletje 2019 zaključila z dobičkom iz poslovanja; poslovni prihodki so bili namreč za 10 % višji od poslovnih odhodkov. V obdobju od leta 2014 dalje je ta dejavnost ustvarila največ neto prihodkov od prodaje s prodajo na tujih trgih; izvozna usmerjenost je bila 46-odstotna. Najnižji delež čistih prihodkov od prodaje (5 %) so predstavljale investicije, in sicer v obdobju od 2014 dalje.

Trgovina ustvarila s prodajo na tujih trgih skoraj četrtino čistih prihodkov od prodaje  

Tudi v trgovini so bili poslovni prihodki višji od poslovnih odhodkov, in sicer za 3 %. S prodajo na tujih trgih je ta dejavnost ustvarila 22 % čistih prihodkov od prodaje. Stroški dela so predstavljali 7 % poslovnih odhodkov, investicije pa 2 % čistih prihodkov od prodaje. 
 
Poslovni prihodki v predelovalnih dejavnostih višji od poslovnih odhodkov

V predelovalnih dejavnostih so bili poslovni prihodki za 7 % višji od poslovnih odhodkov. Investicije so predstavljale 5 % čistih prihodkov od prodaje. 75 % čistih prihodkov od prodaje so ustvarili s prodajo na tujih trgih. Kapitalska intenzivnost je bila najvišja v obdobju od 2014 dalje, stroški dela so predstavljali 19 % poslovnih odhodkov.

Grafikon 1: Poslovanje v prometu in skladiščenju1), Slovenija
Grafikon 1: Poslovanje v prometu in skladiščenju<sup>1)</sup>, Slovenija
1) Podrobnejše informacije o kazalniku so v metodoloških pojasnilih.
Vir: SURS
Grafikon 2: Poslovanje v predelovalnih dejavnostih1), Slovenija
Grafikon 2: Poslovanje v predelovalnih dejavnostih<sup>1)</sup>, Slovenija
1) Podrobnejše informacije o kazalniku so v metodoloških pojasnilih.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Končni podatki za tekoče leto se objavljajo enkrat letno, in sicer ob objavi začasnih podatkov za 1. četrtletje naslednjega leta (najkasneje do 30. 6. naslednjega leta); končni podatki za leto 2019 bodo objavljeni do 30. 6. 2020.
 
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.