Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Podatkovna baza SiStat

SURS je prenovil podatkovno bazo SiStat

Podatkovno bazo SiStat prenavljamo, ker želimo zagotoviti uporabniku pri dostopanju do statističnih podatkov in pri njihovi uporabi čim boljšo uporabniško izkušnjo. 

  • 20.5.2019
  • |
  • brez statusa

V prvem delu prenove smo podatkovno bazo tehnično nadgradili in s tem povečali njeno uporabnost. Uporaba podatkov je prosto dostopna vsem, kar pomeni, da registracija ni več potrebna. Posodobili smo tudi zunanji videz baze.

S prenovo podatkovne baze SiStat vam nudimo tudi več novosti, na primer:
  • dodatne, sodobnejše formate za shranjevanje podatkov na lokalni računalnik (.json, .xlsx),
  • strojno branje podatkov (API),
  • izboljšano upravljanje s poizvedbami po meri uporabnika,
  • posodobljen iskalnik za iskanje po besedilu in šifrah, ki se uporablja po posameznih statističnih področjih,
  • iskanje podatkov v drevesni strukturi statističnih področij.
Želimo si, da bi vam omenjene spremembe pomagale k še učinkovitejši uporabi statističnih podatkov. Če boste morda naleteli na kakšno težavo, se, prosimo, obrnite na nas po elektronski pošti gp.surs@gov.si. 


Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.