Zračni transport, Slovenija, 2017

Prek treh slovenskih mednarodnih letališč je leta 2017 potovalo 1,69 milijona potnikov

Prek treh slovenskih mednarodnih letališč (Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, Letališče Edvarda Rusjana Maribor, Letališče Portorož) je leta 2017 potovalo 1,69 milijona potnikov.

  • 19.4.2018
  • |
  • končni podatki

Rast števila potnikov in prometa blaga na treh slovenskih mednarodnih letališčih
Prek treh slovenskih mednarodnih letališč (Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, Letališče Edvarda Rusjana Maribor, Letališče Portorož) se je promet potnikov leta 2017 povečal za 20 % glede na leto 2016. Prek navedenih letališč je potovalo 1,69 milijona potnikov. Rast prometa blaga je bila 18 %. Naloženega ali razloženega z letal je bilo 12.293 ton blaga.

 
Na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana rast števila potnikov in prometa blaga
Prek Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana je v letu 2017 potovalo 1,68 milijona potnikov, kar je za 20 % več kot v letu 2016.

93 % vseh potnikov je potovalo z rednimi leti. Na rednih linijah je največ potnikov potovalo na relacijah med Slovenijo in Združenim kraljestvom (16 %) ter Slovenijo in Nemčijo (15 %). Največji porast števila potnikov v zadnjem letu je bil na relacijah med Slovenijo in Nizozemsko (promet se je več kot podvojil), največji upad pa na relacijah med Slovenijo in Srbijo (upad za 6 %).
Na rednih letih je 60 % potnikov potovalo med Letališčem Jožeta Pučnika Ljubljana in letališči znotraj EU-28, 40 % potnikov pa je potovalo na relacijah med Letališčem Jožeta Pučnika Ljubljana in letališči izven EU-28.

Pri posebnih letih, ki predstavljajo okrog 7 % celotnega števila potnikov, je največ potnikov potovalo na relacijah med Slovenijo in Grčijo (40 %)  ter Slovenijo in Tunizijo (12 %). Največji porast med posebnimi leti beležimo na relacijah med Slovenijo in Egiptom, kjer se je promet potnikov po upadu v letu 2016 povečal za več kot šestkrat, največji upad pa na relacijah med Slovenijo in Islandijo, kjer je promet potnikov padel za tretjino glede na leto 2016.
55 % potnikov na posebnih letih je potovalo na relacijah med Letališčem Jožeta Pučnika Ljubljana in letališči znotraj EU-28, 45 % pa na relacijah med Letališčem Jožeta Pučnika Ljubljana in letališči izven EU-28.

Količina blaga, naloženega in razloženega z letal, se je v letu 2017 glede na 2016 ponovno povečala za 16 % na 12.025 ton blaga. Velika večina blaga je bila prepeljanega z rednimi leti.

Največji slovenski letalski prevoznik leta 2017 prepeljal manj potnikov in več blaga kot v letu 2016
Največji slovenski letalski prevoznik je v letu 2017 prepeljal 1,21 milijona  potnikov, kar je glede na leto 2016 17 % upad števila potnikov. Količina prepeljanega blaga se je povečala za 28 %. Prepeljanih je bilo 1.828 ton blaga.

Potniški promet, Slovenija
Potniški promet, Slovenija
Vir: SURS
Blagovni promet, Slovenija
Blagovni promet, Slovenija
Vir: SURS
Letališki potniški in blagovni promet, Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana
201620172017
2016
Potniki (1.000)
Skupaj1.404,21.682,1119,8
Redni leti 1.306,31.556,8119,2
Posebni leti 97,9125,3128,0
Blago (1.000 t)
Skupaj10,412,0116,2
Redni leti 10,311,5111,8
Posebni leti 0,00,51.132,3
Vir: SURS
Prvih deset držav po številu potnikov v rednem prevozu na/z Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana, 2017
Država prihoda/odhodaZap. mesto
leta 2016
Potniki (1.000)2017
2016
1. Združeno kraljestvo2244,5131,1
2. Nemčija1229,398,8
3. Turčija3140,9139,7
4. Švica4108,5111,6
5. Belgija5104,0107,9
6. Francija685,5115,2
7. Nizozemska1477,0228,4
8. Avstrija865,3103,4
9. Srbija762,194,3
10. Albanija958,9113,5
Vir: SURS
Prvih deset držav po številu potnikov v posebnem prevozu na/z Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana, 2017
Država prihoda/odhodaZap. mesto
leta 2016
Potniki (1.000)2017
2016
1. Grčija150,9111,0
2. Tunizija315,2227,8
3. Turčija213,8145,0
4. Egipt109,4635,8
5. Španija46,0103,8
6. Malta54,7108,7
7. Ciper94,6213,1
8. Italija63,691,3
9. Izrael72,770,2
10. Islandija82,368,8
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.