Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Registrirana cestna motorna vozila in prikolice, Slovenija, 2017

V Sloveniji konec leta 2017 okoli 1.118.000 registriranih osebnih avtomobilov

V Sloveniji je bilo konec leta 2017 okoli 1.525.000 registriranih cestnih vozil, od tega 1.477.000 motornih in 47.000 priklopnih vozil.

  • 23.5.2018
  • |
  • končni podatki

Registriranih motornih vozil za 4 %, registriranih priklopnih vozil za 6 % več
Po podatkih iz Matičnega registra vozil in listin je bilo v Sloveniji konec leta 2017 skoraj 1.525.000 registriranih cestnih vozil, kar je za 4 % več, kot jih je bilo konec leta 2016. Od tega je bilo motornih vozil okoli 1.477.000, kar je prav tako za 4 % več, priklopnih vozil pa okoli 47.000 ali za 6 % več kot konec leta 2016. Registriranih osebnih avtomobilov je bilo skoraj 1.118.000 (76 % od vseh registriranih motornih vozil) ali za 2 % več kot jih je bilo konec leta 2016.

Za četrtino več prvih registracij cestnih vozil v Sloveniji
V letu 2017 je bilo v register vozil v Sloveniji prvič vpisanih več kot 152.000 cestnih vozil, to je za 26 % več kot v letu 2016. Tolikšno povečanje števila prvih registracij je bilo v precejšnji meri posledica obvezne registracije koles z motorjem, ki je bila uvedena v maju 2017.
Med v letu 2017 pri nas prvič registriranimi cestnimi vozili je bilo več kot 101.000 osebnih avtomobilov ali za 13 % več kot v letu 2016. Prvič registriranih tovornjakov je bilo za 19 % več, prvič registriranih traktorjev za 12 % več ter prvič registriranih priklopnikov in polpriklopnikov za 3 % več kot v letu 2016.

Med v Sloveniji prvič registriranimi cestnimi vozili tri četrtine novih
Od vseh cestnih vozil, prvič registriranih v letu 2017 v Sloveniji, je bilo skoraj 114.000 ali 75 % novih, tj. takih, ki pred tem niso bila registrirana v tujini.
Število prvič registriranih novih cestnih vozil se je v letu 2017 v primerjavi z letom 2016 povečalo v večji meri (za 30 %) kot število prvič v Sloveniji registriranih starih in novih cestnih vozil skupaj.

Za 59 % več osebnih avtomobilov na hibridni pogon
Konec leta 2017 je 51 % registriranih osebnih avtomobilov vozilo na bencin, 47 % pa na dizelsko gorivo.
Število »bencinarjev« se je v primerjavi z letom 2016 zmanjšalo za 2 %, število »dizlov« pa povečalo za 6 %. Število osebnih avtomobilov na utekočinjeni naftni plin (UNP oz. LPG) in na kombinacije z navedenim gorivom se je povečalo za 6 %, število osebnih avtomobilov na stisnjeni zemeljski plin (SZP oz. CNG) ter na kombinacije z navedenim gorivom pa za 39 %. Število osebnih avtomobilov na hibridni pogon se je povečalo za 59 % in preseglo mejo 3.000. Število osebnih avtomobilov na električni pogon se je povečalo za 70 %.

Konec leta 2017 okoli 151.000 registriranih osebnih avtomobilov v občini Ljubljana
Vsak 4. osebni avtomobil je bil registriran v osrednjeslovenski statistični regiji, vsak 7. v podravski in vsak 8. v savinjski statistični regiji. Vsak 7. osebni avtomobil je bil registriran v občini Ljubljana, vsak 21. v občini Maribor.

Izračunano število voznih kilometrov za leti 2015 in 2016
V okviru Eurostatovega programa in na podlagi dogovora o dodelitvi sredstev je bilo v letu 2017 izračunano število voznih kilometrov za leti 2015 in 2016. Število voznih kilometrov je bilo izračunano na podlagi podatkov o prevoženih kilometrih iz avtomobilskih števcev iz Matičnega registra vozil in listin, iz podatkov o prometnem delu Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo in iz različnih drugih podatkovnih virov. Podatki so začasni; podrobnejši podatki so v priponki.
Na slovenskem cestnem omrežju je bilo v letu 2016 prevoženih 21 milijard voznih kilometrov (vkm). V primerjavi z letom 2015 se je leta 2016 število prevoženih vkm na slovenskem cestnem omrežju povečalo za 2 %. 86 % vseh vkm so opravili osebni avtomobili (18,1 milijarde vkm). 7,2 milijarde vkm (od omenjenih 21 milijard vkm, prevoženih v 2016 v Sloveniji) je bilo prevoženih po avtocestah in hitrih cestah.
Domača vozila, tj. vozila, registrirana v Sloveniji, so v letu 2016 na domačem in tujem cestnem omrežju opravila 20,5 milijarde vkm, od tega na slovenskem 89 % ali 18,2 milijarde vkm. Največ vkm so opravili osebni avtomobili na dizelsko gorivo, in sicer 10,1 milijarde vkm, sledili so osebni avtomobili na bencinsko gorivo (6,1 milijarde vkm). Vsa tovorna vozila so opravila 3,7 milijarde vkm.


Podrobni podatki so objavljeni v podatkovni bazi SI-STAT.
Motorna in priklopna cestna vozila, Slovenija
Motorna in priklopna cestna vozila, Slovenija
Vira: SURS, MZI
Osebni avtomobili, Slovenija
Osebni avtomobili, Slovenija
OA1 št. vozil na dan 31. 12.
OA2 št. vozil v uporabi fizičnih oseb na dan 31. 12.
OA3 št. prvih registracij
OA4 št. prvih registracij novih vozil
OA5 št. prvih registracij vozil v uporabi fizičnih oseb
OA6 št. prvih registracij novih vozil v uporabi fizičnih oseb
Vira: SURS, MZI
Osebni avtomobili po starostnih razredih, Slovenija, 2017
Osebni avtomobili po starostnih razredih, Slovenija, 2017
Vira: SURS, MZI
Cestna vozila in prve registracije cestnih vozil, Slovenija
Vsa vozila
stanje 31.12.
Prve registracije
20172017
2016
20172017
2016
številoindeksšteviloindeks
Cestna vozila – skupaj1.524.582104152.201126
Motorna vozila1.477.392104147.124127
  kolesa z motorjem60.79714319.752733
  motorna kolesa64.3301054.955104
  osebni in specialni osebni avtomobili1.128.214102102.344113
   osebni avtomobili1.117.935102101.311113
   specialni osebni avtomobili10.2791071.033144
  avtobusi2.78210428893
  tovorna motorna vozila110.25710716.207114
   tovornjaki80.17510611.737119
   delovna motorna vozila6.922106395118
   vlačilci14.3301103.048103
   specialni tovornjaki8.8301061.02797
  traktorji111.0121023.578112
Priklopna vozila47.1901065.077104
  tovorna priklopna vozila33.4491074.237103
   priklopniki22.5641062.367103
   polpriklopniki10.8851101.870103
  bivalni priklopniki6.15310042298
  traktorski priklopniki7.588105418127
Vira: SURS, MZI
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.