Prihodi in prenočitve turistov, oktober 2023

Največ prenočitev v zdraviliških občinah

Turistični nastanitveni obrati so poročali o 423.000 prihodih turistov in nekaj več kot milijonu njihovih prenočitev, največ v občini Ljubljana. Skupno je bilo za 4 % več prenočitev kot v istem obdobju lani. Tuji turisti so ustvarili 696.000 prenočitev oz. dvakrat toliko kot domači. 

  • 24. 11. 2023 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Tako domačih kot tujih turistov več kot pred letom dni

Domači turisti so ustvarili tretjino vseh prenočitev v oktobru. Njihovih prihodov je bilo skoraj 129.000, prenočitev pa 347.000 ali za odstotek več kot v istem obdobju lani. Največkrat so prenočili v občinah Piran, Moravske Toplice in Izola. 

Tuji turisti so prispevali 295.000 prihodov in nekaj več kot 696.000 prenočitev ali za 5 % več kot pred letom dni. Največ njihovih prenočitev so našteli v občinah Ljubljana, Piran in Bled. Tudi v oktobru največ turistov iz Nemčije

Turisti iz Nemčije so ustvarili 93.000 prenočitev ali 13 % vseh tujih, največkrat so prenočili v občini Ljubljana. Prenočitev turistov iz Avstrije je bilo 92.100, največ v občini Piran. Sledili so turisti iz Italije, Hrvaške, Združenih držav Amerike in Madžarske. 

V primerjavi z lanskim oktobrom smo med omenjenimi državami največjo rast zaznali pri turistih iz Madžarske, in sicer za tretjino, največji upad pa pri turistih iz Italije (za 30 %).Zdraviliške občine najbolj obiskane

V nastanitvenih obratih v zdraviliških občinah je bilo 24 % vseh prenočitev, največ v občini Moravske Toplice. Tam je bila ustvarjena petina vseh prenočitev v tovrstnih občinah. Sledile so obmorske in gorske (iz vsake po 20 %) ter Ljubljana.  

V primerjavi s prejšnjim oktobrom se je med omenjenimi vrstami turističnih občin najbolj povečalo število prenočitev v Ljubljani, in sicer za 15 %. V Ljubljani je bilo več tako domačih kot tudi tujih turistov.

Domači turisti so največkrat prenočili v zdraviliških občinah, tuji pa v Ljubljani. 

V hotelih več kot polovica vseh prenočitev

Domači in tuji turisti so še vedno največ prenočitev ustvarili v hotelih (566.500 prenočitev oz. 54 % vseh), sledili so zasebne sobe, apartmaji in hiše (18 %) ter kampi (7 %). 

Oktobra je bilo v turističnih nastanitvenih obratih na voljo 57.500 nedeljivih enot in nekaj več kot 148.000 stalnih ležišč. 

V prvih desetih mesecih za 3 % več prenočitev

Od začetka januarja do konca oktobra je Slovenijo obiskalo 5,6 milijona turistov. Ustvarili so skoraj 14,7 milijona prenočitev oz. za 3 % več kot v istem obdobju leto prej. 

Domači turisti so prispevali skoraj 4 milijone prenočitev oz. 27 % vseh, tuji pa nekaj več kot 10 milijonov oz. 73 %. Prvih je bilo za petino manj, drugih pa za 15 % več kot v primerljivem obdobju lani. 

V prvih desetih mesecih je bilo največ prenočitev turistov iz Nemčije, 1,8 milijona ali skoraj petino vseh tujih prenočitev. Sledili so turisti iz Avstrije, Italije in Hrvaške. 

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Prihodi in prenočitve turistov po ključnih trgih, od koder turisti prihajajo, Slovenija
Prihodi turistovPrenočitve turistov
okt 23jan–okt 23okt 23
okt 22
jan–okt 23
jan–okt 22
okt 23jan–okt 23okt 23
okt 22
jan–okt 23
jan–okt 22
številostopnja rasti (%)številostopnja rasti (%)
Skupaj423.1815.603.4425,95,21.043.43314.668.7873,83,3
Domači128.5031.316.719-1,3-23,2347.2893.987.4371,1-19,0
Tuji294.6784.286.7239,418,7696.14410.681.3505,315,1
  iz Nemčije34.234682.163-0,12,893.0351.838.9997,45,3
  iz Avstrije37.242353.424-3,510,192.110874.524-2,410,4
  iz Italije27.102421.435-34,718,657.067904.652-29,618,9
  iz Hrvaške23.801230.87019,934,945.278513.8577,428,1
  iz Združenih držav15.308145.22631,132,035.368321.73127,928,5
Prihodi in prenočitve turistov po vrstah turističnih občin in nastanitvenih obratih, Slovenija
Prihodi turistovPrenočitve turistov
okt 23jan–okt 23okt 23
okt 22
jan–okt 23
jan–okt 22
okt 23jan–okt 23okt 23
okt 22
jan–okt 23
jan–okt 22
številostopnja rasti (%)številostopnja rasti (%)
Skupaj423.1815.603.4425,95,21.043.43314.668.7873,83,3
Vrste turističnih občin
  zdraviliške občine78.327786.1555,6-2,4249.6312.720.3771,80,0
  gorske občine96.8121.824.3592,13,8205.7044.746.168-0,53,0
  obmorske občine73.010883.8050,2-1,2212.7392.874.3770,4-0,7
  Ljubljana87.371971.54015,121,3188.6302.010.31415,217,1
  mestne občine38.009441.79416,014,285.573931.6945,111,1
  druge občine49.652695.7891,32,2101.1561.385.8575,9-2,7
Nastanitveni obrati
  hoteli242.9432.440.00310,68,3566.4526.055.7355,15,3
  zasebne sobe, apartmaji, hiše70.2571.201.2015,07,5182.4493.500.5495,46,4
  kampi  29.134768.133-7,6-4,274.6632.187.216-4,3-4,7
  mladinski hoteli16.468236.757-4,78,939.758510.0911,77,3
  prenočišča13.863187.60710,610,531.535424.87614,310,2
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja.

Dodatna pojasnila so na voljo v metodoloških pojasnilih.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.