Poslovanje podjetij po dejavnosti, 4. četrtletje 2022

Kazalnika gospodarnosti poslovanja in izvozne usmerjenosti najnižja v 2022

V 4. četrtletju 2022 je kazalnik gospodarnosti poslovanja na skupni ravni dejavnosti po SKD znašal 104 %; to je bilo najmanj v zadnjih dveh letih. Kazalnik izvozne usmerjenosti je znašal 45 %, najmanj od 4. četrtletja 2021. Investicije v prihodkih od prodaje pa so bile najvišje v zadnjih treh letih.

  • 23. 3. 2023 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Kazalnik gospodarnosti poslovanja:

  • Kazalnik gospodarnosti poslovanja je bil v vseh četrtletjih 2022 najvišji v poslovanju z nepremičninami.
  • Večina dejavnosti je zadnje lansko četrtletje zaključila z dobičkom iz poslovanja. Izstopala je dejavnost poslovanje z nepremičninami; vrednost omenjenega kazalnika je znašala 123 %. S 116 % so sledile strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti. Najnižja vrednost je bila v oskrbi z električno energijo, plinom in paro, znašala je 97 %.
Za radovedneže: Kazalnik gospodarnosti poslovanja kaže uspešnost poslovanja brez upoštevanja vplivov financiranja in izrednih vplivov, opredeljen pa je kot razmerje med poslovnimi prihodki in poslovnimi odhodki. Podjetje je uspešnejše, čim višja je vrednost tega kazalnika, seveda ob pogoju, da podjetje izkazuje čisti dobiček.

Kazalnik izvozne usmerjenosti:

  • Podjetja v predelovalnih dejavnostih ter v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro so več kot polovico čistih prihodkov od prodaje ustvarila na tujih trgih.
  • Podjetja v predelovalnih dejavnostih so najbolj izvozno usmerjena; na tujih trgih so ustvarila skoraj tri četrtine vseh čistih prihodkov od prodaje. Sledila je oskrba z električno energijo, plinom in paro (53 %).

Investicije v prihodkih od prodaje:

  • Investicije v čistih prihodkih od prodaje so bile najvišje od leta 2020 naprej.
  • Za investicije v osnovna sredstva je bilo na skupni ravni dejavnosti po SKD namenjenih 7 % čistih prihodkov od prodaje. V predelovalnih dejavnostih je bilo za te investicije prav tako namenjenih 7 % čistih prihodkov od prodaje, kar je bilo največ v 2022, v oskrbi z električno energijo, plinom in paro je bilo za investicije v osnovna sredstva namenjenih 4 % čistih prihodkov od prodaje, kar je bilo prav tako največ v 2022.

Tabela z najnovejšimi podatki je na voljo v podatkovni bazi SiStat.
METODOLOŠKO OPOZORILO
Končni podatki za tekoče leto se objavljajo enkrat letno, in sicer ob objavi podatkov za 4. četrtletje tekočega leta.

Na poslovanje podjetij je v letih 2020 in 2021 močno vplivala zdravstvena kriza (pandemija covida-19). V izračunu poslovnih prihodkov in dodane vrednosti se upoštevajo tudi subvencije, povezane s poslovnimi učinki. Podjetja vključujejo med te subvencije – v skladu z računovodskimi standardi – tudi nadomestila za plače in krizni dodatek. Državne pomoči zaradi visokih stroškov energije se prav tako vključujejo med te subvencije. To je treba upoštevati pri medletni primerjavi podatkov.

Dodatna pojasnila so na voljo v metodoloških pojasnilih.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.