Eksperimentalna statistika: Uporaba podatkov mobilnih operaterjev za namene turizma, 2021 in 2022

Slovenija ostaja turistično-tranzitna destinacija

Z uporabo masovnih podatkov operaterjev mobilne telefonije se odpirajo nove možnosti za ocenjevanje različnih družbenih pojavov. Eden izmed teh so turistični tokovi. V nadaljevanju so na nekaj primerih predstavljene osnovne statistike, ki jih je mogoče pridobiti iz te vrste podatkov.

  • 26. 1. 2023 ob 10:30
  • |
  • Eksperimentalna statistika
Spremljanje turističnih tokov z masivnimi podatki

Pri uporabi sodobne tehnologije nastajajo ogromne količine podatkov. Te je mogoče obdelati in na njihovi podlagi ocenjevati različne družbene pojave, tokove in trende. Vir masovnih podatkov (velepodatkov), ki jih lahko statistično obdelamo in prikažemo, je tudi mobilna tehnologija.

Večina oseb uporablja mobilne naprave (telefone) z različnimi funkcionalnostmi, ki pri uporabi vzpostavijo podatkovno sejo z operaterjem. Na podlagi skupnega trajanja podatkovnih sej v Sloveniji in v tujini lahko okvirno ocenimo število oseb, uporabnikov mobilnih naprav, ki so v danem obdobju tudi potovali. Ocenimo lahko število slovenskih uporabnikov, ki so potovali v tuje države, in tujih uporabnikov, ki so obiskali Slovenijo, naj bo to za več dni (turisti) ali zgolj za en dan (enodnevni obiskovalci).

Poletje 2022 je bilo prvo turistično intenzivno obdobje po obdobju pandemije covida-19. Ker julij (poleg avgusta) velja za vrhunec poletne sezone, so na primeru julija 2022 (in v primerjavi z julijem 2021) predstavljene osnovne statistike, ki nam jih za namene turizma omogoča uporaba podatkov operaterjev mobilne telefonije.

Največ slovenskih uporabnikov mobilne telefonije potovalo na Hrvaško

Slovenski uporabniki so v juliju 2022 kot večdnevni obiskovalci (turisti) ali enodnevni obiskovalci – enodnevni turistični obiskovalci, tranzitni potniki ali dnevni delovni migranti – potovali v 140 držav.

Največ, skoraj 700.000 različnih slovenskih uporabnikov, je julija potovalo na Hrvaško. Več kot 100.000 jih je v navedenem mesecu potovalo še v Italijo (okoli 225.000) in Avstrijo (okoli 187.000). Primerjava lanskih julijskih podatkov z istim obdobjem leto prej kaže, da se je število slovenskih uporabnikov, ki so potovali, v 2022 povečalo. Tistih, ki so obiskali Hrvaško, je bilo za 21 % več, na potovanje v Italijo se jih je odpravilo za 45 % ter v Avstrijo za 31 % več.

Skoraj pol milijona uporabnikov (71 % vseh, ki so julija potovali na Hrvaško) se je na Hrvaškem zadržalo več dni skupaj (kot večdnevni obiskovalci, turisti), v povprečju 8 dni. Večdnevnih obiskovalcev Italije in Avstrije je bilo mnogo manj: prvo je obiskalo okoli 63.000 (oz. 28 % vseh, ki so julija potovali v Italijo), drugo pa okoli 58.000 uporabnikov (oz. 31 % vseh, ki so julija potovali v Avstrijo).

Tudi kot enodnevni obiskovalci so slovenski uporabniki največkrat potovali v sosednje države in največkrat obiskali Hrvaško (okoli 930.000 enodnevnih potovanj). Z več kot pol milijona enodnevnih potovanj sta sledili Avstrija (okoli 530.000) in Italija (okoli 505.000). Več kot 100.000 enodnevnih potovanj slovenskih uporabnikov je bilo julija 2022 opravljenih še v Nemčijo (okoli 132.000).

Največ tujih uporabnikov mobilne telefonije v Sloveniji prišlo iz Nemčije


Slovenijo so julija 2022 obiskali uporabniki iz 125 držav. Največ, več kot 1,8 milijona različnih uporabnikov, je bilo uporabnikov iz Nemčije (31 % več kot julija 2021), skoraj milijon (okoli 975.000) iz Avstrije (15 % več kot julija 2021), okoli 890.000 iz Italije (32 % več kot julija 2021), okoli 600.000 iz Nizozemske (48 % več kot julija 2021) in 440.000 iz Češke republike (30 % več kot julija 2021).

Za Slovenijo je znano, da je (turistično) tranzitna država. To potrjujejo tudi statistike, ki smo jih pridobili iz podatkov operaterjev mobilne telefonije. Pri vseh navedenih državah je namreč delež, ki ga od vseh uporabnikov iz posamezne države predstavljajo različni tranzitni potniki, večji od 80 %. V primeru Nemčije, Avstrije in Italije je ta delež večji od 90 %, v primeru Nizozemske in Češke republike pa nekoliko nižji.

Največ enodnevnih obiskov – več kot 2,5 milijona (92 % teh je bilo tranzitnih potovanj) – so tako julija 2022 prispevali enodnevni obiskovalci iz Nemčije. Več kot milijon enodnevnih obiskov so opravili še uporabniki iz Italije (okoli 1,8 milijona, od tega 87 % v tranzitu), Avstrije (prav tako okoli 1,8 milijona, 82 % v tranzitu) in Nizozemske (okoli 1,7 milijona, od tega 84 % v tranzitu).

Nemški uporabniki so prevladovali tudi kot večdnevni obiskovalci, saj so julija 2022 edini presegli število 100.000 (okoli 116.000), kar pa je predstavljalo zgolj 6 % vseh uporabnikov iz Nemčije, ki so obiskali Slovenijo. V povprečju so se ti v tem obdobju v Sloveniji zadržali okoli 5 dni. Sledili so jim večdnevni obiskovalci iz Nizozemske (80.000, 8 dni), Avstrije (63.000, 5 dni), Češke republike (51.000, 4 dni) in Italije (40.000, 5 dni).
Slovenski uporabniki storitev mobilne telefonije po najpogosteje obiskanih državah, Slovenija
Slovenski uporabniki storitev mobilne telefonije po najpogosteje obiskanih državah, Slovenija
Najštevilčnejši tuji uporabniki storitev mobilne telefonije, ki so obiskali Slovenijo, po državah in tipih uporabnikov, Slovenija, julij 2022
Najštevilčnejši tuji uporabniki storitev mobilne telefonije, ki so obiskali Slovenijo, po državah in tipih uporabnikov, Slovenija, julij 2022
METODOLOŠKO OPOZORILO
Operaterji mobilne telefonije so slovenski operaterji, ki zagotavljajo javna komunikacijska omrežja in/ali izvajajo javne komunikacijske storitve na območju Republike Slovenije.

Med statistikami podatkov operaterjev mobilne telefonije, ki jih v tem primeru navajamo kot eksperimentalne statistike, in statistikami preostalih uradno utečenih statističnih raziskovanj s področja turizma ne moremo delati neposrednih primerjav, saj je med raziskovanji množica metodoloških in definicijskih neskladij. 

Pri statistikah podatkov mobilnih operaterjev je posameznik definiran kot uporabnik mobilne naprave, ki za časa svojega potovanja gostuje v tujem omrežju. Da se ga zazna kot »potujočega«, mora torej pri sebi imeti aktivno mobilno napravo, to pa pri preostalih raziskovanjih ni pogoj.

Statistike podatkov operaterjev mobilne telefonije tudi ne vsebujejo drugih podrobnosti o potovanjih posameznikov, npr. razlogov za potovanja, na podlagi katerih se določa, ali posamezen obisk dejansko spada med »turistične« ali ne. Predvsem med enodnevnimi obiskovalci, ki potujejo med Slovenijo in sosednjimi državami, je najverjetneje veliko takšnih, ki se jih v okviru statistike turizma sicer ne upošteva (npr. dnevni, delovni migranti, vozniki tovornjakov v tranzitu ipd.).

Podatke objavljamo kot eksperimentalne, ker je raziskovanje novo in se merski instrument ter metodologija za zbiranje podatkov in izračun kazalnikov še razvijata. Več informacij je na voljo v metodoloških pojasnilih.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.