Plače zaposlenih pri pravnih osebah, november 2022

Povprečna plača višja od plače za oktober

Povprečna bruto plača za november je bila višja od plače za oktober, in sicer nominalno za 10,9 %, realno pa za 9,9 %. Tolikšno zvišanje je bilo predvsem posledica višjih izrednih izplačil (13. plač in božičnic).

  • 23. 1. 2023 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Bruto: 2.244,35 EUR, neto: 1.479,56 EUR

Povprečna bruto plača za november 2022 je znašala 2.244,35 EUR. Od plače za oktober je bila višja, nominalno za 10,9 %, realno pa za 9,9 %. Povprečna neto plača je znašala 1.479,56 EUR in je bila od plače za oktober nominalno višja za 12,3 %, realno pa za 11,3 %. Povprečna plača se je občutno zvišala predvsem zaradi višjih izrednih izplačil (13. plač in božičnic).

Izredno izplačilo je s plačo za november 2022 prejelo 23,4 % od vseh zaposlenih oseb, ki so prejele plačo (ali za 1,5 odstotne točke manj kot pri izplačilu plače za november 2021). Povprečni bruto znesek izrednega izplačila je znašal 928,90 EUR in je bil za 16,6 % višji kot pri izplačilu plače za november leto prej.

Zvišanje opaznejše v zasebnem sektorju

V primerjavi s plačo za oktober se je povprečna bruto plača zvišala v obeh sektorjih; v zasebnem sektorju za 13,9 %, v javnem sektorju pa za 5,4 % (v institucionalnem sektorju država je bila približno enaka plači za oktober).

Najvišja v finančnih in zavarovalniških dejavnostih

Na ravni dejavnosti je bila povprečna bruto plača najvišja v finančnih in zavarovalniških dejavnostih (3.673,05 EUR). V teh dejavnostih se je v primerjavi s plačo za oktober tudi najbolj zvišala (za 30,3 %; predvsem zaradi večjega obsega izrednih izplačil).

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Povprečne mesečne plače pri pravnih osebah, Slovenija
XI 2022Ø I–XI 2022Ø IX–XI 2022XI 2022
X 2022
XI 2022
XI 2021
Ø I–XI 2022
Ø I–XI 2021
EURindeks
Bruto2.244,352.011,522.085,39110,9107,7102,6
Javni sektor2.452,862.279,392.340,64105,4106,596,8
  od tega sektor država2.349,552.281,052.306,65100,0105,394,3
Zasebni sektor2.151,431.892,081.971,58113,9108,3106,4
Neto1.479,561.309,411.364,29112,3108,5103,6
Javni sektor1.595,851.474,111.516,42106,3107,398,3
  od tega sektor država1.520,211.474,341.493,39100,3106,296,0
Zasebni sektor1.427,731.235,961.296,45115,5109,2107,0
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.