Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, december 2022

Podražitve industrijskih proizvodov v letu 2022 višje kot leto prej

Decembra so bili industrijski proizvodi pri proizvajalcih za skoraj petino dražji na letni in za 0,2 % na mesečni ravni. V letni primerjavi so se cene zvišale v skoraj vseh dejavnostih. 

  • 20. 1. 2023 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
V enem letu rast cen najvišja v oskrbi z električno energijo ...

Industrijski proizvodi pri proizvajalcih so se v enem letu podražili za 19,3 % (v 2021 za 10,6 %). Cene za prodajo na domačem trgu so bile višje za 23,3 %, za prodajo na tujih trgih pa za 15,3 %. Pri slednjih so se cene za prodajo na trgih držav v evrskem območju dvignile za 15,4 %, zunaj evrskega območja pa za 15,1 %. 

Podražili so se energenti (za 79,0 %), surovine (za 19,4 %), proizvodi za široko porabo (za 14,3 %) in proizvodi za investicije (za 10,2 %). 

Najizraziteje so zrasle cene v oskrbi z električno energijo (za 101,2 %), sledile so podražitve v proizvodnji koksa in naftnih derivatov (za 44,0 %), proizvodnji papirja in izdelkov iz papirja (za 36,6 %) ter tiskarstvu in razmnoževanju posnetih nosilcev zapisa (za 27,3 %). Cene so upadle le v proizvodnji drugih vozil in plovil (za 2,9 %). 

… decembra pa v proizvodnji pijač

V primerjavi z novembrom so bili industrijski proizvodi dražji za 0,2 %. Cene proizvodov za prodajo na domačem trgu so se dvignile za 0,5 %, cene proizvodov za prodajo na tujih trgih pa so ostale enake; na trgih držav zunaj evrskega območja so upadle za 0,1 %, na trgih držav evrskega območja pa so ostale nespremenjene.

Energenti so se podražili za 1,1 %, proizvodi za široko porabo za 0,7 % in proizvodi za investicije za 0,3 %. Surovine so se pocenile za 0,1 %. 

Cene so najbolj zrasle v proizvodnji pijač (za 8,3 %), sledile so podražitve v proizvodnji oblačil (za 3,8 %) ter proizvodnji računalniških, elektronskih in optičnih izdelkov (za 2,2 %). Po drugi strani so se cene najbolj znižale v proizvodnji kovin (za 1,4 %) ter obdelavi in predelavi lesa ter izdelkov iz lesa (za 1,2 %). 

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Letne stopnje rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
Letne stopnje rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
XII 2022
XI 2022 
XII 2022
XII 2021
I–XII 2022
I–XII 2021
XII 2022
  Ø 2015  
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih – skupaj100,2119,3119,6136,50
Dejavnosti po namenu porabe proizvodov
Surovine99,9119,4123,0142,01
Energenti101,1179,0170,4220,32
Proizvodi za investicije100,3110,2111,1122,04
Proizvodi za široko porabo100,7114,3110,7123,49
Dejavnosti po SKD 2008 (področja)
B Rudarstvo100,1117,7114,2131,44
C Predelovalne dejavnosti100,2116,3117,0132,64
D Oskrba z električno energijo101,4201,2193,6244,68
E Oskrba z vodo100,0107,1105,5125,06
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
XII 2022
XI 2022 
XII 2022
XII 2021
I–XII 2022
I–XII 2021
XII 2022
  Ø 2015  
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih za prodajo na domačem trgu100,5123,3122,9143,27
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih za prodajo na tujem trgu100,0115,3116,3129,85
  evrsko območje100,0115,4117,8130,54
  zunajevrsko območje99,9115,1113,4128,29
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.