Statistika gradbenih dovoljenj za stavbe, december 2022

Lani izdanih manj gradbenih dovoljenj za stavbe kot leto prej

V 2022 je bilo izdanih nekaj več kot 6.300 gradbenih dovoljenj za stavbe oz. na letni ravni za 6 % manj. 

  • 20. 1. 2023 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Načrtovanih manj stavb kot v 2021, a več stanovanj 

V primerjavi z letom 2021 je bilo lani izdanih za 6 % manj gradbenih dovoljenj za stavbe; za stanovanjske stavbe jih je bilo izdanih 5 % več, za nestanovanjske stavbe pa 15 % manj. Skupna površina stavb naj bi se povečala za 8 %; pri stanovanjskih stavbah za 11 %, pri nestanovanjskih stavbah pa za 4 %. 

Z gradbenimi dovoljenji za stavbe je bilo načrtovanih skoraj 4.800 stanovanj oz. za 11 % več kot v letu pred tem. V enostanovanjskih stavbah jih je bilo predvidenih za 3 % več, v večstanovanjskih stavbah pa za 23 % več. Površina vseh načrtovanih stanovanj je bila za 6 % večja od površine stanovanj, načrtovanih leto prej. Stanovanja v enostanovanjskih stavbah naj bi merila povprečno 168 m2 (v 2021: 170 m2), v večstanovanjskih stavbah pa 84 m2 (v 2021: 89 m2).

Decembra izdanih več gradbenih dovoljenj za vse vrste stavb – razen za stavbe za šport
 
V zadnjem lanskem mesecu je bilo izdanih za 38 % več gradbenih dovoljenj za stavbe kot v novembru. Za stanovanjske stavbe jih je bilo izdanih za 38 % več, za nestanovanjske stavbe pa za 37 % več. 

Z gradbenimi dovoljenji za stavbe, izdanimi decembra, je bila predvidena gradnja 627 stanovanj; to je za 80 % več stanovanj, kot jih je bilo načrtovanih z gradbenimi dovoljenji iz meseca prej. V enostanovanjskih stavbah jih je bilo predvidenih 309, v večstanovanjskih stavbah pa 304 stanovanja. 14 stanovanj je bilo načrtovanih v stavbah za posebne družbene skupine.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Gradbena dovoljenja za stavbe, Slovenija
Gradbena dovoljenja za stavbe, Slovenija
1) Podatki so začasni.
Gradbena dovoljenja za stavbe in načrtovana stanovanja, Slovenija, december 2022
Stavbe Načrtovana stanovanja
številom2številom2
Skupaj731243.80762775.246
  stanovanjske stavbe355132.41962775.246
  nestanovanjske stavbe376111.38800
METODOLOŠKO OPOZORILO
Podatki za leto 2021 so končni, za leto 2022 pa začasni. Končni podatki za leto 2022 bodo objavljeni 20. aprila 2023.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.