Prihodi in prenočitve turistov, december 2022

Praznični mesec privabil največ turistov iz Italije

V turističnih nastanitvenih obratih je bilo v zadnjem lanskem mesecu približno 298.000 prihodov turistov in več kot 735.000 njihovih prenočitev. Prihodov je bilo približno toliko kot decembra leto prej, prenočitev pa nekoliko manj (za 4 %). Tuji turisti so ustvarili 59 % vseh turističnih prenočitev.

  • 25. 1. 2023 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Tujih turistov dvakrat toliko kot pred enim letom

Prihodov tujih turistov je bilo v turističnih nastanitvenih obratih skoraj 184.000. Ustvarili so približno 434.000 prenočitev (ali 98 % več kot leto prej), največ v občini Ljubljana; ta je bila tudi skupno občina z največ prenočitvami. 

Domači turisti so ustvarili 41 % vseh prenočitev, največ v občini Kranjska Gora. Turistični nastanitveni obrati so poročali o 114.000 njihovih prihodih in nekaj več kot 301.000 prenočitvah; to je bilo za približno polovico manj kot v istem mesecu prejšnjega leta, vendar za 7 % več kot v 2019. 

Tokrat največ turistov iz Italije

Od tujih turistov so največ prenočitev ustvarili tisti iz Italije, nekaj manj kot 110.400 oz. četrtino vseh. Sledili so turisti iz Hrvaške (12 %), Avstrije (11 %), Nemčije (6 %) in Srbije (5 %).

Med vrstami turističnih občin najbolje obiskane zdraviliške

Skoraj tretjina prenočitev je bila v nastanitvenih obratih v zdraviliških občinah, največji delež med njimi je imela občina Brežice. Sledile so gorske občine (23 % vseh prenočitev), Ljubljana (19 %) in obmorske občine (11 %).
 
Več kot polovica turističnih prenočitev v hotelih 

Domači in tuji turisti so največ prenočitev ustvarili v hotelih (približno 416.600 prenočitev oz. 57 % vseh), sledili pa so zasebne sobe, apartmaji in hiše (19 %). 

Lani skoraj 15,6 milijona prenočitev turistov

V prejšnjem letu je Slovenijo obiskalo skoraj 5,9 milijona turistov. Njihovih prenočitev je bilo nekaj manj kot 15,6 milijona oz. za 4,3 milijona več kot leto prej. 

Domači turisti so ustvarili nekaj več kot 5,5 milijona prenočitev oz. 35 % vseh, tuji pa skoraj 10,1 milijona oz. 65 % vseh. Pri slednjih so jih največ ustvarili tisti iz Nemčije (18 % tujih prenočitev), sledili so turisti iz Italije, Avstrije in Nizozemske. 

Lani je bilo največ prenočitev v občini Ljubljana, skoraj 2 milijona. Sledile so občine Piran, Bled in Kranjska Gora. Med tujimi turisti je bila najbolj obiskana prestolnica, domači pa so največkrat prenočili v občini Piran.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Prenočitve turistov, Slovenija1)
Prenočitve turistov, Slovenija<sup>1)</sup>
1) Podatki za december 2022 so začasni.
Prihodi in prenočitve turistov po ključnih trgih, od koder turisti prihajajo, Slovenija1)
Prihodi turistovPrenočitve turistov
XII 2022I–XII 2022XII 2022
XII 2021
I–XII 2022
I–XII 2021
XII 2022I–XII 2022XII 2022
XII 2021
I–XII 2022
I–XII 2021
število
število
indeks
indeks
število
število
indeks
indeks
Skupaj297.7345.868.108100,9146,6735.04615.585.85795,9138,5
Domači113.9961.932.50053,589,0301.4045.509.12655,185,3
Tuji183.7383.935.608223,4214,8433.64210.076.731197,6210,2
  iz Italije55.993433.988429,2268,2110.391916.262440,6259,1
  iz Hrvaške23.484213.814202,7338,649.916489.990181,0296,8
  iz Avstrije22.633362.566275,1211,746.674885.286275,0204,2
  iz Nemčije8.763681.284195,3164,525.9831.797.858199,4167,9
  iz Srbije8.583118.117169,9266,123.621326.655142,1214,8
1) Podatki za december 2022 so začasni.
Prihodi in prenočitve turistov po vrstah turističnih občin in po nastanitvenih obratih, Slovenija1)
Prihodi turistovPrenočitve turistov
XII 2022I–XII 2022XII 2022
XII 2021
I–XII 2022
I–XII 2021
XII 2022I–XII 2022XII 2022
XII 2021
I–XII 2022
I–XII 2021
število
število
indeks
indeks
število
število
indeks
indeks
Skupaj297.7345.868.108100,9146,6735.04615.585.85795,9138,5
Vrste turističnih občin
  zdraviliške občine71.848944.63194,1127,2221.9353.160.31597,4123,7
  gorske občine70.2631.864.18673,6144,8168.4044.856.74572,5145,2
  obmorske občine29.129959.71581,2123,080.4993.081.76481,3115,4
  Ljubljana71.745922.652194,4222,2139.0431.973.484177,9227,8
  mestne občine26.151437.258129,3175,368.026972.163122,0166,1
  druge občine28.598739.66694,4139,857.1391.541.38678,2125,3
Nastanitveni obrati
  hoteli179.7932.588.613109,2155,8416.5686.562.783102,7145,0
  zasebne sobe, apartmaji, hiše54.6791.204.19479,9136,6139.1513.513.67577,4131,0
  kampi  10.685821.964108,6136,528.2192.353.004112,7132,5
  začasne nastanitvene zmogljivosti in marine1.53072.660144,5168,427.474347.649132,4156,6
  apartmajska naselja  9.322113.266103,9130,125.711389.36899,4128,2
1) Podatki za december 2022 so začasni.
METODOLOŠKO OPOZORILO
Končni podatki o nastanitveni statistiki za december 2022 bodo v podatkovni bazi SiStat objavljeni 24. februarja 2023.

Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja.

V letu 2022 SURS za razvrščanje občin v posamezne vrste občin uporablja posodobljeno klasifikacijo. Občina Krško je zdaj uvrščena med mestne občine (in ne več med druge občine). 

Dodatna pojasnila so na voljo v metodoloških pojasnilih.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.