Plače zaposlenih pri pravnih osebah, maj 2022

Povprečna plača nižja od plače za april

V primerjavi s plačo za april je bila povprečna bruto plača za maj nižja, in sicer nominalno za 0,6 %, realno pa za 2,5 %. Najvišja je bila v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro.

  • 22. 7. 2022 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Plača nižja nominalno in realno

Povprečna bruto plača za maj 2022 je znašala 1.989,53 EUR; od plače za prejšnji mesec je bila nižja, nominalno za 0,6 %, realno pa za 2,5 %. Povprečna neto plača je znašala 1.297,39 EUR in je bila od plače za prejšnji mesec nominalno nižja za 0,5 %, realno pa za 2,5 %.

V zasebnem sektorju nižja, v javnem sektorju pa približno enaka plači za april

Povprečna bruto plača je bila v zasebnem sektorju nižja od plače za april (za 0,9 %), medtem ko je bila v javnem sektorju približno enaka plači za april. V institucionalnem sektorju država, ki je del javnega sektorja, se je znižala za 1,4 %.

Najvišja v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro

V primerjavi s plačo za april se je povprečna bruto plača najbolj zvišala v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 10,4 %; predvsem zaradi višjih izrednih izplačil); znašala je 3.183,63 EUR in je bila izmed vseh dejavnosti najvišja. Po drugi strani se je povprečna bruto plača najbolj znižala v finančnih in zavarovalniških dejavnostih (za 8,2 %; predvsem zaradi nižjih izrednih izplačil).

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Povprečne mesečne plače pri pravnih osebah, Slovenija
V 2022Ø I-V 2022Ø III-V 2022V 2022
IV 2022
V 2022
V 2021
Ø I-V 2022
Ø I-V 2021
EURindeks
Bruto1.989,531.970,231.999,7899,499,199,1
Javni sektor2.280,652.238,382.272,2599,987,490,3
  od tega sektor država2.270,812.252,162.267,5698,682,087,1
Zasebni sektor1.859,921.850,421.878,4799,1107,6105,4
Neto1.297,391.277,151.302,7999,5100,8100,1
Javni sektor1.480,291.444,301.474,76100,090,392,1
  od tega sektor država1.473,551.451,811.470,9598,885,289,2
Zasebni sektor1.215,951.202,461.226,2299,1108,3105,6
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.