Plače zaposlenih pri pravnih osebah, april 2022

Povprečna plača nekoliko nižja od plače za marec

V primerjavi s plačo za marec je bila povprečna bruto plača za april nižja, in sicer nominalno za 0,3 %, realno pa za 2,8 %. Najvišja je bila v finančnih in zavarovalniških dejavnostih.

  • 22. 6. 2022 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Bruto: 2.001,93 EUR, neto: 1.304,32 EUR

Povprečna bruto plača za april 2022 je znašala 2.001,93 EUR; od plače za prejšnji mesec je bila nižja, nominalno za 0,3 %, realno pa za 2,8 %. Povprečna neto plača je znašala 1.304,32 EUR in je bila od plače za prejšnji mesec nominalno nižja za 0,2 %, realno pa za 2,7 %.

V javnem sektorju višja, v zasebnem sektorju pa nižja 

V primerjavi s plačo za marec se je povprečna bruto plača v javnem sektorju zvišala za 1,2 % (v institucionalnem sektorju država je bila višja za 3,3 %), v zasebnem sektorju pa se je znižala za 1,1 %.

Najvišja v finančnih in zavarovalniških dejavnostih

V primerjavi s plačo za marec se je povprečna bruto plača najbolj zvišala v dejavnosti izobraževanje (za 4,1 %), najbolj znižala pa v finančnih in zavarovalniških dejavnostih (za 13,0 %; predvsem zaradi nižjih izrednih izplačil); kljub temu je bila bruto plača v teh dejavnostih najvišja (3.087,86 EUR).

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Povprečne mesečne plače pri pravnih osebah, Slovenija
IV 2022Ø I-IV 2022Ø II-IV 2022IV 2022
III 2022
IV 2022
IV 2021
Ø I-IV 2022
Ø I-IV 2021
EURindeks
Bruto2.001,931.965,361.979,0899,7100,499,2
Javni sektor2.282,082.227,762.232,32101,291,991,1
  od tega sektor država2.302,492.247,472.242,16103,389,688,5
Zasebni sektor1.877,501.848,021.866,0498,9106,4104,9
Neto1.304,321.272,051.283,8799,8102,099,9
Javni sektor1.479,631.435,271.442,55101,094,392,6
  od tega sektor država1.491,471.446,351.447,68103,092,090,3
Zasebni sektor1.226,451.199,061.213,0499,2107,4105,0
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.