Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna bruto plača je povprečni mesečni znesek, izplačan zaposlenim pri pravnih osebah za delo v polnem delovnem času ali delovnem času, krajšem od polnega delovnega časa, in za nadure, ter nadomestila plače, ki bremenijo delodajalca.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po raziskovanju o Aktivnem in neaktvnem prebivalstvu) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom (med brezposelnimi in delovno aktivnimi skupaj).

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna bruto plača je povprečni mesečni znesek, izplačan zaposlenim pri pravnih osebah za delo v polnem delovnem času ali delovnem času, krajšem od polnega delovnega časa, in za nadure, ter nadomestila plače, ki bremenijo delodajalca.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po raziskovanju o Aktivnem in neaktvnem prebivalstvu) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom (med brezposelnimi in delovno aktivnimi skupaj).

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija
ZADNJE OBJAVE
26. januar 2023
Slovenija ostaja turistično-tranzitna destinacija
Z uporabo masovnih podatkov operaterjev mobilne telefonije se odpirajo nove možnosti za ocenjevanje različnih družbenih pojavov. Eden izmed teh so turistični tokovi. V nadaljevanju so na nekaj primerih predstavljene osnovne statistike, ki jih je mogoče pridobiti iz te vrste podatkov.
25. januar 2023
Gospodarsko razpoloženje po dveh mesecih rasti znova navzdol
Razpoloženje v gospodarstvu se je januarja poslabšalo na obeh ravneh: na mesečni za 1,5 odstotne točke in na letni ravni za 6,3 odstotne točke.
25. januar 2023
Zaupanje nižje v trgovini, gradbeništvu in storitvenih dejavnostih
Vrednosti kazalnika zaupanja so se na mesečni ravni znižale v trgovini, gradbeništvu in storitvenih dejavnostih. Povprečje leta 2022 je bilo v primerjavi s predhodnim višje v trgovini, storitvah in gradbeništvu, v predelovalnih dejavnostih pa je bilo nižje.
25. januar 2023
Praznični mesec privabil največ turistov iz Italije
V turističnih nastanitvenih obratih je bilo v zadnjem lanskem mesecu približno 298.000 prihodov turistov in več kot 735.000 njihovih prenočitev. Prihodov je bilo približno toliko kot decembra leto prej, prenočitev pa nekoliko manj (za 4 %). Tuji turisti so ustvarili 59 % vseh turističnih prenočitev.
25. januar 2023
Rezidenti v tujini ustvarili največ emisij v cestnem prometu
V okviru mednarodnega projekta smo izvedli nadgradnjo rezidenčnega principa pri okoljskih računih, razširili časovno vrsto pri nekaterih okoljskih računih, posodobili metodologijo vodnih računov in pripravili podatke o rabi sekundarnih surovin.
25. januar 2023
Redno zaposleni v visokošolskih zavodih na teh opravijo tudi vse več honorarnega dela
Število pedagoških honorarnih delavcev na visokošolskih zavodih in višjih strokovnih šolah je bilo v opazovanem študijskem letu za nekaj več kot 6 % večje kot v predhodnem. Izraziteje se je povečalo med tistimi z redno zaposlitvijo na teh zavodih (za 11 %) v primerjavi s tistimi brez nje (za 3 %).
25. januar 2023
Neto proizvodnja električne energije manjša kot v prejšnjem decembru
Proizvodnja električne energije se je decembra v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta zmanjšala, medtem ko se je oskrba z energenti povečala. Objavljamo podatke o letni porabi električne energije po vrsti odjemalca in občinah za leto 2022.
23. januar 2023
Prenovljena vstopna točka za dajalce podatkov
Na SURS-ovi spletni strani je na voljo prenovljena vstopna točka (Soustvarjajte statistiko/Oddajanje podatkov). Namenjena je vsem, ki nam posredujete podatke. Upamo, da bodo informacije, ki so tam na voljo, koristne za vse dajalce podatkov.
23. januar 2023
Povprečna plača višja od plače za oktober
Povprečna bruto plača za november je bila višja od plače za oktober, in sicer nominalno za 10,9 %, realno pa za 9,9 %. Tolikšno zvišanje je bilo predvsem posledica višjih izrednih izplačil (13. plač in božičnic).
20. januar 2023
Lani izdanih manj gradbenih dovoljenj za stavbe kot leto prej
V 2022 je bilo izdanih nekaj več kot 6.300 gradbenih dovoljenj za stavbe oz. na letni ravni za 6 % manj. 
20. januar 2023
Podražitve industrijskih proizvodov v letu 2022 višje kot leto prej
Decembra so bili industrijski proizvodi pri proizvajalcih za skoraj petino dražji na letni in za 0,2 % na mesečni ravni. V letni primerjavi so se cene zvišale v skoraj vseh dejavnostih. 
20. januar 2023
Predstavljamo tabeli ponudbe in porabe za leto 2020
Skupna ponudba blaga in storitev na ozemlju Slovenije je v 2020 dosegla 93,4 % vrednosti iz leta prej. Vrednost domače proizvodnje je znašala 95,2 %, vrednost uvoza pa 89,3 % vrednosti iz predhodnega leta.