Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna bruto plača je povprečni mesečni znesek, izplačan zaposlenim pri pravnih osebah za delo v polnem delovnem času ali delovnem času, krajšem od polnega delovnega časa, in za nadure, ter nadomestila plače, ki bremenijo delodajalca.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po raziskovanju o Aktivnem in neaktvnem prebivalstvu) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna bruto plača je povprečni mesečni znesek, izplačan zaposlenim pri pravnih osebah za delo v polnem delovnem času ali delovnem času, krajšem od polnega delovnega časa, in za nadure, ter nadomestila plače, ki bremenijo delodajalca.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po raziskovanju o Aktivnem in neaktvnem prebivalstvu) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija
ZADNJE OBJAVE
29. julij 2021
1. aprila 2021 v Sloveniji 2.107.126 prebivalcev ali 0,1 % manj kot tri mesece prej
Število državljanov Slovenije se je v prvem četrtletju znižalo za več kot 2.200, število tujih državljanov pa se je povečalo za 400. Delež tujih državljanov med prebivalci Slovenije je znašal 8 %.
29. julij 2021
Stopnja anketne brezposelnosti v juniju 2021 4,8-odstotna
Stopnja anketne brezposelnosti je bila v juniju nižja kot v maju 2021.
29. julij 2021
V prvem četrtletju 2021 naravni prirast negativen (–2.002), selitveni pozitiven (151)
Podobno kot v zadnjem četrtletju leta 2020 je tudi v 1. četrtletju letošnjega leta umrlo izrazito več prebivalcev, kot se jih je rodilo.
28. julij 2021
Prihodek od prodaje v trgovini na drobno tudi v juniju 2021 višji kot v mesecu prej
Prihodek od prodaje v trgovini na drobno je bil tudi v juniju 2021 višji kot v mesecu pred tem. Nekoliko višji je bil tudi pri prodaji motornih vozil in popravilih le-teh.
28. julij 2021
2020 – leto, ko smo se med počitnicami odpravili na najmanj zasebnih potovanj
V 3. četrtletju 2020 so domači turisti ustvarili 4,1 milijona prenočitev, to je bilo 69 % vseh prenočitev v tem obdobju. 60 % vseh prenočitev domačih turistov je bilo ustvarjenih v samo desetih občinah; najbolj priljubljena je bila občina Piran, sledili sta Kranjska Gora in Izola.
27. julij 2021
Poletje, čas kislih kumaric
Poletje je čas kislih kumaric, torej obdobje lahkotnejših vsebin. Za začetek smo pobrskali za podatki o »pravih« kumaricah, sledile pa bodo – vsak ponedeljek v avgustu – objave, v katerih bomo skušali potrditi ali ovreči nekaj stereotipov o nas. Vabljeni k branju in ogledu videovsebin! 
27. julij 2021
Popravek – podatke o delovno aktivnem prebivalstvu po občinah prebivališča v SiStatu ponovno objavljamo
Zaradi odkritja napak v statističnih podatkih o delovno aktivnem prebivalstvu po občinah prebivališča, objavljenih v podatkovni bazi SiStat dne 16. 2. 2021, omenjene podatke ponovno objavljamo. 
27. julij 2021
Povprečni neto dohodek na prebivalca v 2019 najvišji v občini Trzin, najnižji v občini Kuzma
Prejeti bruto in neto dohodki prebivalcev Slovenije so bili v 2019 na ravni države za od 6,2 do 7,2 % višji kot v 2018. Na ravni občin so bili najvišji v občinah Trzin in Šmarješke Toplice, najnižji v občinah Kuzma in Hodoš, na ravni regij pa najvišji v osrednjeslovenski, najnižji v pomurski.
27. julij 2021
Prihodek od prodaje storitev v maju 2021 višji kot v prejšnjem mesecu
Prihodek od prodaje storitev je bil v maju 2021 višji na mesečni in na letni ravni: na mesečni za 1,1 %, na letni pa za 24,5 %.
26. julij 2021
Neto proizvodnja električne energije v juniju 2021 za 8 % manjša kot v juniju 2020
Proizvodnja električne energije se je v juniju 2021 v primerjavi z enakim mesecem lanskega leta zmanjšala za 8 %, oskrba z energenti pa se je povečala.
23. julij 2021
Kazalnik zaupanja v juliju 2021 v vseh štirih gospodarskih panogah nižji kot v mesecu prej
Kazalnik zaupanja je bil v juliju 2021 v vseh štirih gospodarskih panogah nižji kot v mesecu prej. Poslovanje v predelovalnih dejavnostih je omejevalo predvsem pomanjkanje surovin, v storitvenih dejavnostih in trgovini koronavirus, v gradbeništvu pa visoki stroški materiala.
23. julij 2021
Gospodarsko razpoloženje slabše
Gospodarska klima je bila julija 2021 na mesečni ravni nižja za 2,2 odstotne točke, na letni pa višja za 22,6 odstotne točke.