Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Več s področja Prebivalstvo Tabela v podatkovni bazi Prikaz na interaktivni karti

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna bruto plača je povprečni mesečni znesek, izplačan zaposlenim pri pravnih osebah za delo v polnem delovnem času ali delovnem času, krajšem od polnega delovnega časa, in za nadure, ter nadomestila plače, ki bremenijo delodajalca.

Zadnja novica Več s področja Plače in stroški dela Tabela v podatkovni bazi

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po raziskovanju o Aktivnem in neaktvnem prebivalstvu) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom (med brezposelnimi in delovno aktivnimi skupaj).

Zadnja novica Več s področja Delo in brezposelnost Tabela v podatkovni bazi

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Več s področja BDP in nacionalni računi Tabela v podatkovni bazi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Več s področja Cene in inflacija Tabela v podatkovni bazi

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Več s področja Prebivalstvo Tabela v podatkovni bazi Prikaz na interaktivni karti

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna bruto plača je povprečni mesečni znesek, izplačan zaposlenim pri pravnih osebah za delo v polnem delovnem času ali delovnem času, krajšem od polnega delovnega časa, in za nadure, ter nadomestila plače, ki bremenijo delodajalca.

Zadnja novica Več s področja Plače in stroški dela Tabela v podatkovni bazi

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po raziskovanju o Aktivnem in neaktvnem prebivalstvu) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom (med brezposelnimi in delovno aktivnimi skupaj).

Zadnja novica Več s področja Delo in brezposelnost Tabela v podatkovni bazi

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Več s področja BDP in nacionalni računi Tabela v podatkovni bazi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Več s področja Cene in inflacija Tabela v podatkovni bazi
ZADNJE OBJAVE
26. maj 2023
Novo v podatkovni bazi SiStat: Poslovanje podjetij po dejavnostih in kohezijskih regijah
Podrobne končne podatke o poslovanju podjetij za leto 2021 objavljamo v podatkovni bazi SiStat.
26. maj 2023
Diplomantov terciarnega izobraževanja manj kot leto prej
Terciarno izobraževanje v Sloveniji je lani uspešno zaključilo približno 500 študentov manj kot v letu pred tem. 
26. maj 2023
Predstavljamo pregled najpomembnejših dosežkov slovenske državne statistike v letu 2022
SURS je v sodelovanju z institucijama, pooblaščenima za izvajanje dejavnosti slovenske državne statistike, pripravil Poročilo o izvajanju Letnega programa statističnih raziskovanj za 2022.
26. maj 2023
Povprečni neto dohodek na prebivalca najvišji v občini Kranjska Gora, najnižji v občini Kuzma
Povprečni letni prejeti neto dohodek na prebivalca Slovenije je bil v 2021 nominalno za 7 %, realno pa za 5 % višji kot leto prej. Višji od slovenskega povprečja je bil v treh statističnih regijah in v 62 občinah. 
26. maj 2023
Srednjo šolo končalo s splošno maturo 40 % dijakov, s poklicno maturo 39 % in z zaključnim izpitom 21 %
V šolskem letu 2021/22 je osnovnošolsko izobraževanje uspešno končalo 20.084 udeležencev, srednješolsko pa 19.311.
26. maj 2023
Prihodek od prodaje storitev nižji kot mesec prej
Prihodek od prodaje storitev je bil marca 2023 za 0,5 % nižji kot mesec prej in za 12,5 % višji kot pred enim letom.
26. maj 2023
Novo v podatkovni bazi SiStat: Blaginja, podrobni podatki za leto 2022
Podrobnejše in razširjene podatke objavljamo v podatkovni bazi SiStat.
25. maj 2023
Gospodarska klima rahlo navzdol
Razpoloženje v gospodarstvu se od decembra počasi slabša; tokrat je na mesečni ravni upadlo za 0,2 odstotne točke.
25. maj 2023
Zaupanje v storitvenih in predelovalnih dejavnostih nespremenjeno
Vrednost kazalnika zaupanja se je na mesečni ravni znižala v trgovini na drobno in gradbeništvu, v storitvenih in predelovalnih dejavnostih pa je ostala nespremenjena.
25. maj 2023
Četrtina vseh tujih prenočitev v občini Ljubljana
V četrtem letošnjem mesecu so imeli turistični nastanitveni obrati 440.000 prihodov turistov ali 17 % več kot leto prej. Prenočitev je bilo nekaj več kot milijon oz. za 13 % več kot lani. Turisti so največkrat prenočili v občinah Ljubljana, Piran in Bled. 
25. maj 2023
Raznolikost imen in priimkov se povečuje
Prebivalci Slovenije imamo več kot 61.000 različnih imen. 70 % imen je unikatnih, 26 imen pa se pojavi najmanj 10.000-krat. Najpogostejši ostajata Franc in Marija, a izgubljata prednost pred preostalimi.
25. maj 2023
Neto proizvodnja električne energije večja kot v prejšnjem aprilu
Proizvodnja električne energije se je aprila v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta povečala, medtem ko se je oskrba z energenti zmanjšala.