2.080.908
PREBIVALSTVO

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo
1.730,70 €
BRUTO PLAČA

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna plača je povprečni znesek, ki ga kot plačilo za mesec dela prejmejo osebe, zaposlene pri pravni osebi.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela
4,8 %
BREZPOSELNOST

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po Anketi o delovni sili) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost
3,2 %
RAST BDP

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi
1,4 %
INFLACIJA

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna plača je povprečni znesek, ki ga kot plačilo za mesec dela prejmejo osebe, zaposlene pri pravni osebi.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po Anketi o delovni sili) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija
ZADNJE OBJAVE
18. junij 2019
Novo v SiStat: Poslovanje podjetij po dejavnosti, Slovenija, 1.–4. četrtletje 2018 – končni podatki
V podatkovni bazi SiStat smo objavili končne podatke o poslovanju podjetij po dejavnosti v Sloveniji za obdobje od 1. do 4. četrtletja 2018.
18. junij 2019
Aprila je bilo za okoli 3.200 več delovno aktivnih oseb kot v prejšnjem mesecu
V aprilu 2019 je bilo v Sloveniji približno 893.000 delovno aktivnih oseb ali za 0,4 % več kot v marcu 2019 in za 2,8 % več kot v aprilu 2018. Dobra polovica (55 %) delovno aktivnih oseb so bili moški.
18. junij 2019
Predstavljamo pregled najpomembnejših dosežkov slovenske državne statistike v letu 2018
SURS je v sodelovanju z institucijami, pooblaščenimi za izvajanje dejavnosti slovenske državne statistike, pripravil Poročilo o izvajanju Letnega programa statističnih raziskovanj za 2018.
18. junij 2019
Pet let po ustanovitvi v 2012 poslovalo 48 % podjetij
Od podjetij, ki so na novo nastala v letu 2016, jih je v letu 2017 še poslovalo 85 %; od podjetij, ki so nastala v letu 2014, jih je po treh letih poslovalo 63,6 %, in od podjetij, ki so nastala v letu 2012, jih je po petih letih poslovalo 48,2 %.
18. junij 2019
Investicije v prometu in skladiščenju predstavljale 5 % čistih prihodkov od prodaje
V predelovalnih dejavnostih je bila kapitalska intenzivnost najvišja v obdobju po letu 2014. Stroški dela so predstavljali 19 % poslovnih odhodkov.
17. junij 2019
Povprečna bruto plača za april 2019 za 1,2 % nižja od plače za marec 2019
Povprečna bruto plača za april 2019 je znašala 1.730,70 EUR. Od povprečne bruto plače za marec 2019 je bila nižja (nominalno za 1,2 % oz. realno za 2,0 %), predvsem zaradi manjšega obsega izrednih izplačil.
14. junij 2019
Gradbeni stroški za nova stanovanja v 1. četrtletju 2019 višji kot v 4. četrtletju 2018
Gradbeni stroški za nova stanovanja so bili v 1. četrtletju 2019 višji kot v prejšnjem četrtletju in višji kot v istem četrtletju prejšnjega leta.
14. junij 2019
Vrednost opravljenih gradbenih del za 7,3 % nižja kot v marcu 2019 in za 6,0 % višja kot v aprilu 2018
Vrednost v aprilu 2019 opravljenih gradbenih del je bila za 7,3 % nižja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v prejšnjem mesecu, in za 6,0 % višja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v aprilu 2018.  
14. junij 2019
Mestni avtobusi prepeljali v aprilu 2019 za 4 % več potnikov kot pred enim letom
Z avtobusi v medkrajevnem in mednarodnem javnem linijskem prevozu je bilo v aprilu 2019 prepeljanih 3 % manj potnikov kot pred enim letom.
14. junij 2019
V aprilu 2019 nespremenjene cene inputov v kmetijstvu
Cene inputov v kmetijstvu so v aprilu 2019 v povprečju ostale na ravni prejšnjega meseca. Cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu so se v povprečju znižale za 0,1 %, cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu pa so se zvišale v povprečju za 0,2 %.
14. junij 2019
Novo v podatkovni bazi SiStat: Izvoz in uvoz blaga, podrobni podatki, 2018 – končni podatki
Podrobne podatke o izvozu in uvozu blaga za obdobje od januarja do decembra 2018 objavljamo v podatkovni bazi SiStat.
14. junij 2019
Vrednost odkupa okroglega lesa v aprilu 2019 za približno 25 % nižja kot v aprilu 2018
V aprilu 2019 odkupljen okrogli les iz zasebnih gozdov je bil vreden 4,7 milijona EUR, kar je za okoli 22 % manj od vrednosti odkupa v prejšnjem mesecu in za skoraj 25 % manj od vrednosti odkupa v aprilu 2018.