2.084.301
PREBIVALSTVO

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo
1.725,91 €
BRUTO PLAČA

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna plača je povprečni znesek, ki so ga kot plačilo za mesec dela prejele osebe, zaposlene pri pravnih osebah.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela
4,2 %
BREZPOSELNOST

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po Anketi o delovni sili) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost
2,5 %
RAST BDP

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi
1,7 %
INFLACIJA

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna plača je povprečni znesek, ki so ga kot plačilo za mesec dela prejele osebe, zaposlene pri pravnih osebah.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po Anketi o delovni sili) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija
17. oktober 2019
Boljši podatki, boljše življenje. Evropski dan statistike 2019
Boljši podatki, boljše življenje. Ta slogan statistiki radi ponovimo 20. oktobra, ko praznujemo evropski dan statistike. Na ta dan še posebej poudarjamo vsestransko uporabnost uradnih statističnih podatkov v poslovnem in zasebnem življenju in želimo na to spomniti javnost.
16. oktober 2019
Število delovno aktivnih oseb v dejavnosti trgovine v avgustu 2019 za več kot 10 % višje kot pred petimi leti
V  avgustu 2019 je bilo v Sloveniji okoli 893.200 delovno aktivnih oseb ali za 0,1 % manj kot v prejšnjem mesecu in za 2,4 %  več kot v avgustu 2018. Okoli 114.400 teh oseb je delalo v dejavnosti trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil.
16. oktober 2019
Ocenjena poraba mineralnih gnojil v kmetijstvu Slovenije v 2018 približno enaka ocenjeni porabi v letu 2016
V 2018 je bila z mineralnimi gnojili pognojena za 4 % manjša površina kmetijskih zemljišč kot v 2016. Količina porabljenih rastlinskih hranil iz mineralnih gnojil pa je bila le za 1 % manjša kot v 2016
16. oktober 2019
Tuji turisti, ki so aprila ali maja 2019 bivali v slovenskih hotelih, so porabili povprečno 178 EUR na dan
Spomladi (april–maj) 2019 so štirje tuji turisti od petih, ki so obiskali Slovenijo in so bivali v hotelih, k nam prišli iz zasebnih razlogov. Za prenočevanje, hrano in pijačo, prevoze po Sloveniji, prostočasne dejavnosti in druge nakupe ter storitve so porabili povprečno 178 EUR na dan.
ZADNJE OBJAVE
17. oktober 2019
Začel se je lov na statistične podatke. Poglejte v STAGE.
Že veste, kje se da uloviti marsikateri podatek o Sloveniji? STAGE je prava izbira.
Klikni -> izberi -> prikaži -> poglej -> deli.
17. oktober 2019
Skupna proizvodnja okoljevarstvenih storitev v 2017 za 1,1 % višja kot v 2016
Skupna proizvodnja okoljevarstvenih storitev je bila v letu 2017 na letni ravni višja za 1,1 %, skupni izdatki za varstvo okolja pa za 10,7 %. 
17. oktober 2019
Boljši podatki, boljše življenje. Evropski dan statistike 2019
Boljši podatki, boljše življenje. Ta slogan statistiki radi ponovimo 20. oktobra, ko praznujemo evropski dan statistike. Na ta dan še posebej poudarjamo vsestransko uporabnost uradnih statističnih podatkov v poslovnem in zasebnem življenju in želimo na to spomniti javnost.
16. oktober 2019
Število delovno aktivnih oseb v dejavnosti trgovine v avgustu 2019 za več kot 10 % višje kot pred petimi leti
V  avgustu 2019 je bilo v Sloveniji okoli 893.200 delovno aktivnih oseb ali za 0,1 % manj kot v prejšnjem mesecu in za 2,4 %  več kot v avgustu 2018. Okoli 114.400 teh oseb je delalo v dejavnosti trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil.
16. oktober 2019
Tuji turisti, ki so aprila ali maja 2019 bivali v slovenskih hotelih, so porabili povprečno 178 EUR na dan
Spomladi (april–maj) 2019 so štirje tuji turisti od petih, ki so obiskali Slovenijo in so bivali v hotelih, k nam prišli iz zasebnih razlogov. Za prenočevanje, hrano in pijačo, prevoze po Sloveniji, prostočasne dejavnosti in druge nakupe ter storitve so porabili povprečno 178 EUR na dan.
16. oktober 2019
Ocenjena poraba mineralnih gnojil v kmetijstvu Slovenije v 2018 približno enaka ocenjeni porabi v letu 2016
V 2018 je bila z mineralnimi gnojili pognojena za 4 % manjša površina kmetijskih zemljišč kot v 2016. Količina porabljenih rastlinskih hranil iz mineralnih gnojil pa je bila le za 1 % manjša kot v 2016
16. oktober 2019
Poraba vode iz javnega vodovoda za gospodinjstva se je v 2018 glede na prejšnje leto povečala za 0,5 %
Za javni vodovod je bilo v 2018 načrpane za 0,8 % več vode kot v 2017. Skoraj vsa (99,2 %) je bila načrpana iz podzemnih virov. Gospodinjstva so porabila  0,5 % več vode  kot v 2017, proizvodne in storitvene dejavnosti pa 1,8 % manj kot v 2017.
15. oktober 2019
Avgusta 2019 v pristaniškem prometu za 13 % več pretovora blaga kot pred enim letom
 V pristanišču Koper je bilo v avgustu 2019 pretovorjenega 1,8 milijona ton blaga, kar je za 13 % več kot v avgustu 2018.
15. oktober 2019
Povprečna bruto plača za avgust 2019 za 0,7 % nižja od bruto plače za prejšnji mesec
Povprečna bruto plača za avgust 2019 je znašala 1.725,91 EUR. Od bruto plače za julij 2019 je bila nižja (nominalno za 0,7 %, realno pa za 1,1 %), od bruto plače za avgust 2018 pa višja (nominalno za 3,4 % oz. realno za 1,1 %).
15. oktober 2019
Vrednost opravljenih gradbenih del nižja tako na mesečni kot na letni ravni
Vrednost gradbenih del, opravljenih v avgustu 2019, je bila za 3,6 % nižja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v prejšnjem mesecu, in za 7,5 % nižja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v avgustu 2018.
14. oktober 2019
Stopnja tveganja revščine in stopnja tveganja socialne izključenosti v Sloveniji med najnižjimi v EU
V Sloveniji živi pod pragom tveganja revščine vsak osmi, v EU vsak šesti prebivalec. Tveganju socialne izključenosti je v Sloveniji izpostavljen vsak šesti, v EU vsak četrti prebivalec. Relativna revščina otrok in izpostavljenost otrok socialni izključenosti sta v Sloveniji med najnižjimi v EU.
14. oktober 2019
Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih v avgustu 2019 povprečno za 4,8 % višje kot v avgustu 2018
Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih so bile v avgustu 2019 povprečno za 4,8 % višje kot v avgustu 2018. Cene rastlinskih pridelkov so bile višje v povprečju za 4,8 %, cene živali in živalskih proizvodov pa za 4,7 %.