Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna bruto plača je povprečni mesečni znesek, izplačan zaposlenim pri pravnih osebah za delo v polnem delovnem času ali delovnem času, krajšem od polnega delovnega časa, in za nadure, ter nadomestila plače, ki bremenijo delodajalca.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po raziskovanju o Aktivnem in neaktvnem prebivalstvu) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom (med brezposelnimi in delovno aktivnimi skupaj).

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna bruto plača je povprečni mesečni znesek, izplačan zaposlenim pri pravnih osebah za delo v polnem delovnem času ali delovnem času, krajšem od polnega delovnega časa, in za nadure, ter nadomestila plače, ki bremenijo delodajalca.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po raziskovanju o Aktivnem in neaktvnem prebivalstvu) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom (med brezposelnimi in delovno aktivnimi skupaj).

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija
ZADNJE OBJAVE
22. oktober 2021
Povprečna bruto plača za avgust 2021 za 2,1 % nižja od plače za julij 2021
Povprečna bruto plača za avgust 2021 je znašala 1.900,43 EUR; od plače za julij 2021 je bila nižja, nominalno za 2,1 %, realno pa za 2,2 %. Najvišja je bila v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro.
22. oktober 2021
Delež odsotnih z dela v septembru 2021 enak kot pred začetkom poletnih počitnic
Konec avgusta in v začetku septembra 2021, torej ob koncu poletnih počitnic, se je delež odsotnih z dela zmanjšal na 10 %. V tem obdobju so več kot tri četrtine zaposlenih (79 %) delale na lokaciji delodajalca vse dni v tednu in tako je ostalo do sredine septembra.
22. oktober 2021
Trend padanja gospodarske klime, ki se je začel v juliju 2021, se nadaljuje
Gospodarsko razpoloženje je bilo oktobra 2021 na mesečni ravni za 2,5 odstotne točke slabše, na letni ravni pa za 8,3 odstotne točke boljše.
22. oktober 2021
Zaupanje v gradbeništvu in storitvah višje, v predelovalnih dejavnostih in trgovini nižje
Kazalnik zaupanja je bil oktobra 2021 v gradbeništvu in storitvah višji, v predelovalnih dejavnostih in trgovini pa nižji kot septembra. Predelovalne dejavnosti bi potrebovale več usposobljenih delavcev, trgovino je omejevala konkurenca, gradbeništvo stroški materiala, storitve pa koronavirus.
21. oktober 2021
Mnenje potrošnikov v oktobru 2021 ponovno slabše
Kazalnik zaupanja potrošnikov je bil v oktobru 2021 četrtič zapored slabši kot v prejšnjem mesecu. Pričakovanja o gibanju cen so v tem mesecu dosegla najvišjo raven po septembru 2012.
21. oktober 2021
Podatki o kreditih, porabi in prihrankih gospodinjstev v letu 2020 sedaj na voljo tudi v SiStat
Malo manj kot polovica gospodinjstev je v 2020 v običajnem mesecu ravno shajala s svojimi dohodki. Podrobni podatki so zdaj na voljo v podatkovni bazi SiStat.
21. oktober 2021
Stroški dela za leto 2020 so znašali 2.498,73 EUR, to je za 5,0 % več kot leta 2019
Povprečni mesečni stroški dela na zaposleno osebo za leto 2020 so v Sloveniji znašali 2.498,73 EUR.
21. oktober 2021
Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih septembra 2021 na mesečni ravni višje za 0,8 %, na letni za 8,6 %
V septembru 2021 so se cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih spet zvišale; za 0,8 % so bile višje kot pred enim mesecem in za 8,6 % višje kot pred enim letom.
20. oktober 2021
V septembru 2021 izdanih več gradbenih dovoljenj za stavbe kot v avgustu 2021
V septembru 2021 je bilo izdanih za 46 % več gradbenih dovoljenj za stavbe in v njih načrtovanih za 69 % več stanovanj kot v prejšnjem mesecu.
20. oktober 2021
Razpoložljivi dohodek gospodinjstev v 2020 v vseh regijah Slovenije, razen v koroški, višji kot v 2019
Razpoložljivi dohodek na prebivalca se je v letu 2020 v primerjavi z letom 2019 najizraziteje zvišal v posavski regiji (za 5,0 %), sledile so ji pomurska (za 4,6 %) in zasavska regija (za 4,5 %).
20. oktober 2021
V Sloveniji se iz obnovljivih virov proizvede tretjina električne energije
Raba obnovljivih virov energije narašča. V Sloveniji je bilo v 2020 iz teh virov proizvedene 33 % električne energije. V EU-27 je bilo v 2020 po začasnih podatkih prvič proizvedene več električne energije iz obnovljivih virov kot iz fosilnih goriv.
20. oktober 2021
Začele so se 5. Evropske statistične igre: dijaki in profesorji, sestavite ekipe in sodelujte!
Začelo se je zbiranje prijav na tekmovanje 5. Evropske statistične igre. Dijaki iz 19 evropskih držav se bodo najprej pomerili na nacionalni ravni, najboljši pa na koncu še v evropskem finalu. Če imaš rad podatke, se s sošolci prijavi na Evropske statistične igre in se poteguj za nagrado!