2.089.310
PREBIVALSTVO

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo
1.712,11 €
BRUTO PLAČA

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna plača je povprečni znesek, ki so ga kot plačilo za mesec dela prejele osebe, zaposlene pri pravnih osebah.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela
4,2 %
BREZPOSELNOST

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po Anketi o delovni sili) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost
2,5 %
RAST BDP

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi
1,4 %
INFLACIJA

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna plača je povprečni znesek, ki so ga kot plačilo za mesec dela prejele osebe, zaposlene pri pravnih osebah.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po Anketi o delovni sili) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija
ZADNJE OBJAVE
21. november 2019
Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih oktobra 2019 na mesečni ravni nižje za 0,3 %
Cene industrijskih proizvodov so se v oktobru 2019 v primerjavi s septembrom 2019 znižale v povprečju za 0,3 %, v primerjavi z oktobrom 2018 so se zvišale za 0,2 %.
21. november 2019
Celotna proizvodnja sektorja okoljskega blaga in storitev v 2017 za 5,8 % višja kot v 2016
Sektor okoljskega blaga in storitev je v 2017 zaposloval 25.691 polnovrednih delovnih moči in proizvedel za 1,72 milijarde EUR okoljskega blaga in storitev.
21. november 2019
Zaupanje potrošnikov se je v novembru 2019 še naprej zmanjševalo
Razpoloženje potrošnikov se je v novembru poslabšalo že četrti mesec zapored. Tako pesimistični so bili potrošniki nazadnje sredi leta 2016. V novembru 2019 so potrošniki primernost trenutnih razmer za večje nakupe ocenili precej slabše kot v oktobru.
21. november 2019
Novo v podatkovni bazi SI-STAT: Delovno aktivno prebivalstvo, september 2019
Podrobnejše podatke o delovno aktivnem prebivalstvu v Sloveniji za september 2019 objavljamo v podatkovni bazi SI-STAT.
20. november 2019
Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov v septembru 2019 za skoraj 10 % nižja kot v septembru 2018
Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov je bila v septembru 2019 za skoraj 10 % nižja kot v septembru 2018 in za 22 % višja kot v avgustu 2019.
20. november 2019
V oktobru 2019 izdanih 8 % manj gradbenih dovoljenj za stavbe kot v septembru, njihova površina večja za 1 %
Za stanovanjske stavbe je bilo v oktobru 2019 izdanih 10 % več gradbenih dovoljenj kot v septembru 2019, za nestanovanjske stavbe pa 21 % manj. Površina načrtovanih stanovanjskih stavb bo večja za 29 %, površina nestanovanjskih stavb pa manjša za 22 %. 
19. november 2019
Imate visok krvni tlak? Poglejte v STAGE.
Kako visoko je previsoko? To dobro vejo v Lendavi.
19. november 2019
Cene storitev pri proizvajalcih v 3. četrtletju 2019 na četrtletni ravni višje za 0,9 %, na letni ravni za 3,6 %
Cene storitev pri proizvajalcih so bile v tretjem četrtletju 2019 v povprečju za 0,9 % višje kot v drugem četrtletju 2019. Višje so bile tudi v primerjavi s tretjim četrtletjem 2018, in sicer v povprečju za 3,6 %.
18. november 2019
Novo v podatkovni bazi SiStat: Prebivalstvo, 1. julij 2019
Podrobnejše podatke o prebivalstvu Slovenije na 1. julij 2019 objavljamo v podatkovni bazi SiStat.
18. november 2019
Spremenimo navade, zmanjšajmo nastajanje odpadkov
V Sloveniji je v 2018 nastalo 62 kg komunalnih odpadkov na prebivalca več kot v 2014; v gospodinjstvih jih je v 2018 nastalo za 18 % več, v proizvodnih in storitvenih dejavnostih pa za 11 % več kot v 2014. Stopnja recikliranja komunalnih odpadkov je od 2014 do 2017 narasla za 22 odstotnih točk.
18. november 2019
Prestavljamo izid objave Paritete kupne moči in bruto domači proizvod na prebivalca v standardih kupne moči
Objave Paritete kupne moči in bruto domači proizvod na prebivalca v standardih kupne moči, evropske države, 2016–2018, katere objava je bil napovedana za 12. 12. 2019, ne bomo objavili ob napovedanem času. Objavili jo bomo 13. 12. 2019.
18. november 2019
Število delovno aktivnih oseb v gradbeništvu v septembru 2019 za 17 % višje kot pred petimi leti
V septembru 2019 je bilo v Sloveniji okoli 896.800 delovno aktivnih oseb ali za 0,4 % več kot v prejšnjem mesecu in za 2,1 % več kot v septembru 2018. Okoli 65.100 teh oseb je delalo v dejavnosti gradbeništva.