Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna bruto plača je povprečni mesečni znesek, izplačan zaposlenim pri pravnih osebah za delo v polnem delovnem času ali delovnem času, krajšem od polnega delovnega časa, in za nadure, ter nadomestila plače, ki bremenijo delodajalca.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po raziskovanju o Aktivnem in neaktvnem prebivalstvu) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom (med brezposelnimi in delovno aktivnimi skupaj).

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna bruto plača je povprečni mesečni znesek, izplačan zaposlenim pri pravnih osebah za delo v polnem delovnem času ali delovnem času, krajšem od polnega delovnega časa, in za nadure, ter nadomestila plače, ki bremenijo delodajalca.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po raziskovanju o Aktivnem in neaktvnem prebivalstvu) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom (med brezposelnimi in delovno aktivnimi skupaj).

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija
ZADNJE OBJAVE
7. oktober 2022
Spomladanski razmah potovanj
Prebivalci Slovenije, stari 15 let ali več, so se v spomladanskih mesecih odpravili na 1.383.000 zasebnih potovanj, od tega je bila približno polovica domačih potovanj. Skupno je bilo ustvarjenih več poslovnih potovanj. 
7. oktober 2022
Več umrlih, manj rojenih
Po začasnih podatkih se je v Sloveniji v avgustu 2022 rodilo 1.564 otrok, umrlo pa je 1.768 prebivalcev.
7. oktober 2022
Obseg dela od doma se je povečal
Proti koncu poletja se je začel zmanjševati delež odsotnih z dela, po drugi strani pa je bil nekoliko višji delež tistih, ki so delali od doma – tako tistih, ki so delali delno na lokaciji delodajalca in delno od doma, kot tistih, ki so delali od doma vse dni v tednu.
7. oktober 2022
Novo v podatkovni bazi SiStat: Izvoz in uvoz blaga, podrobni podatki, julij 2022
Podrobne podatke o izvozu in uvozu blaga za obdobje od januarja do julija 2022 objavljamo v podatkovni bazi SiStat.
7. oktober 2022
Popravek – podatke o indeksih cen in odkupu kmetijskih pridelkov ponovno objavljamo
Zaradi odkritja napak v statističnih podatkih o indeksih cen in odkupu kmetijskih pridelkov, objavljenih v Prvi objavi dne 25. 2. 2022, omenjene podatke ponovno objavljamo. Za nevšečnosti se opravičujemo in prosimo za razumevanje.
7. oktober 2022
Bruto investicije v osnovna sredstva upadle, najbolj v jugovzhodni Sloveniji in savinjski regiji
Vrednost bruto investicij v osnovna sredstva (BIOS), ustvarjenih v Sloveniji, je bila realno za 7,9 % nižja kot v 2019. Najbolj se je znižala v jugovzhodni Sloveniji in savinjski regiji. Več kot tretjina vrednosti BIOS (34,6 %) je bilo ustvarjene v osrednjeslovenski statistični regiji.
7. oktober 2022
Stečajev precej manj kot julija
V avgustu je bilo registracij za 1,4 % več, stečajev pa za 52,0 % manj, kar je največji upad po aprilu 2020.
7. oktober 2022
Novo v podatkovni bazi SiStat: Indeksi cen življenjskih potrebščin, podrobni podatki, september 2022
Podrobnejše podatke o indeksih cen življenjskih potrebščin za september 2022 objavljamo v podatkovni bazi SiStat.
6. oktober 2022
Vrednosti proizvodnje in vmesne potrošnje v gozdarstvu višji, zaposlenost pa nekoliko nižja
Bruto dodana vrednost v gozdarstvu se je v 2021 na letni ravni zvišala za 0,1 odstotne točke, na 0,7 % bruto domačega proizvoda. Leto so zaznamovale nekoliko večja proizvodnja sortimentov, višja cena lesa na panju ter višji vrednosti gozdarskih storitev in stroškov proizvodnje.
6. oktober 2022
87 % podjetij z 10 ali več zaposlenimi in samozaposlenimi uporablja ukrepe ali postopke za varno uporabo IKT
Varnostne ukrepe in postopke za varno uporabo je izvajalo 87 % opazovanih podjetij, 51 % pa jih je obveščalo zaposlene in samozaposlene o njihovih obveznostih v zvezi z varno uporabo IKT podjetja. 15 % podjetij je poročalo o posledicah varnostnih incidentov, povezanih z IKT.
6. oktober 2022
Domača proizvodnja manjša, končna raba energije pa večja
Na letni ravni je bila domača proizvodnja energije v Sloveniji v 2021 za 7 % manjša, količina energije, namenjene končni rabi, pa za 7 % večja. Prvič objavljamo podatke o letni porabi električne energije po vrsti odjemalca in občinah.
6. oktober 2022
Delež uporabnikov interneta največji v osrednjeslovenski, najmanjši pa v pomurski statistični regiji
Internet je v 1. četrtletju 2022 uporabljalo 89 % oseb, starih 16–74 let, 84 % večkrat na dan. Najnižji delež je imela pomurska statistična regija. Približno dve tretjini oseb je že uporabljalo pametne naprave ali sisteme; največ, 72 %, v osrednjeslovenski statistični regiji.