Na Statističnem uradu RS se bomo še naprej trudili, da objavimo čim več že napovedanih objav in da statistične podatke ohranimo na najvišji možni ravni. Vse dajalce podatkov prosimo, da še naprej sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij
2.095.861
PREBIVALSTVO

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo
1.758,27 €
BRUTO PLAČA

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna plača je povprečni znesek, ki so ga kot plačilo za mesec dela prejele osebe, zaposlene pri pravnih osebah.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela
4,0 %
BREZPOSELNOST

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po Anketi o delovni sili) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost
1,7 %
RAST BDP

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi
-1,2 %
INFLACIJA

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna plača je povprečni znesek, ki so ga kot plačilo za mesec dela prejele osebe, zaposlene pri pravnih osebah.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po Anketi o delovni sili) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija
ZADNJE OBJAVE
22. maj 2020
Novo v podatkovni bazi SiStat: Blagovna menjava po značilnostih podjetij, Slovenija, 2018
Podatke o blagovni menjavi po značilnostih podjetij smo v podatkovni bazi SiStat dopolnili s podatki za leto 2018, in sicer v naslednjih dveh tabelah: Struktura izvoza in uvoza po vrsti lastništva in dejavnosti izvoznikov in uvoznikov ter Struktura izvoza po intenzivnosti in dejavnosti izvoznikov.
22. maj 2020
Znani so datumi izidov prestavljenih objav
Objavljamo spremembe načrtovanih objav. Kakovost objavljenih podatkov lahko spremljate v metodoloških gradivih. 
21. maj 2020
Davčna obremenitev stroškov dela v Sloveniji v 2019 40,3-odstotna
Davčna obremenitev stroškov dela je bila v letu 2019 v Sloveniji 40,3-odstotna, kar je za 0,5 odstotne točke višje kot v letu 2018.
21. maj 2020
Slovenski potrošniki v maju 2020 ostajajo pesimistični
Vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov se je v maju 2020 v primerjavi z aprilom zvišala za 5 odstotnih točk, vendar je še vedno 25 odstotnih točk pod dolgoletnim povprečjem.
21. maj 2020
Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih aprila 2020 višje za 0,2 %
Cene industrijskih proizvodov so se v aprilu 2020 v primerjavi z marcem 2020 zvišale za 0,2 %, v primerjavi z aprilom 2019 pa so se znižale za 0,4 %.
21. maj 2020
Povprečna bruto plača za marec 2020 za 2,3 % nižja od plače za februar 2020
Povprečna bruto plača za marec 2020 je znašala 1.758,27 EUR, tj. nominalno za 2,3 % oz. realno za 1,5 % manj od bruto plače za februar 2020.
20. maj 2020
V aprilu 2020 izdanih 33 % manj gradbenih dovoljenj za stavbe kot v marcu
V aprilu 2020, ko so upravne enote, ki izdajajo gradbena dovoljenja, opravljale zaradi epidemije samo nujne zadeve, je bilo kljub temu izdanih 198 gradbenih dovoljenj za stavbe, kar je za 33 % manj kot v prejšnjem mesecu, njihova površina naj bi bila večja za 3 %.
20. maj 2020
Cene storitev pri proizvajalcih v prvem četrtletju 2020 na četrtletni ravni višje za 0,4 %, na letni ravni za 2,4 %
Cene storitev pri proizvajalcih so bile v prvem četrtletju 2020 v povprečju za 0,4 % višje kot v zadnjem četrtletju 2019. Višje so bile tudi v primerjavi s prvim četrtletjem 2019, in sicer v povprečju za 2,4 %.
20. maj 2020
Teden slovenskih gozdov 2020
Ob tednu slovenskih gozdov izpostavljamo delež sanitarne sečnje, večjo zaposlenost v gozdarstvu in gozdni potencial za proizvodni in energetski namen.
18. maj 2020
Delovno aktivnih oseb v marcu 2020 manj kot v mesecu pred tem
Število delovno aktivnih oseb se je v mesecu marcu 2020 v primerjavi s prejšnjim mesecem zmanjšalo za 0,3 %, na približno 896.000. Najbolj se je število delovno aktivnih oseb zmanjšalo v dejavnosti gostinstvo, in sicer za 5,0 %, na približno 35.700.
18. maj 2020
Slovenija – pomorska država
Evropski dan pomorstva praznujemo 20. maja, z namenom, da bi med državljani Evropske unije dvignili zavest o pomenu morij. Ta dan je priložnost za razprave o pomorskih zadevah in o trajnostni modri rasti, ki prispeva k trajnostnemu upravljanju  oceanskih virov.
18. maj 2020
Najbolj zadovoljni so mladi
Mladi so na splošno bolj zadovoljni z življenjem, financami in službo kot druge generacije.