Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna plača je povprečni znesek, ki so ga kot plačilo za mesec dela prejele osebe, zaposlene pri pravnih osebah.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po raziskovanju o Aktivnem in neaktvnem prebivalstvu) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna plača je povprečni znesek, ki so ga kot plačilo za mesec dela prejele osebe, zaposlene pri pravnih osebah.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po raziskovanju o Aktivnem in neaktvnem prebivalstvu) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija
ZADNJE OBJAVE
18. januar 2021
Število delovno aktivnih oseb je bilo v novembru 2020 za 0,1 % nižje kot v oktobru 2020
Novembra 2020 je bilo približno 889.800 delovno aktivnih ali za 1,3 % manj kot pred enim letom. Število delovno aktivnih moških je bilo za malenkost višje kot v oktobru 2020, žensk pa za 0,2 % nižje. Za oba spola se je na mesečni ravni najizraziteje znižalo v dejavnosti gostinstvo.
15. januar 2021
Povprečna bruto plača za november 2020 za 11,4 % višja od plače za prejšnji mesec
Povprečna bruto plača za november 2020 je znašala 2.028,42 EUR in je bila nominalno za 11,4 %, realno pa za 12,3 % višja od bruto plače za oktober 2020. Najvišja je bila v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro.
15. januar 2021
Vrednost opravljenih gradbenih del za 12,2 % višja kot v oktobru 2020 in za 18,4 % višja kot v novembru 2019
Vrednost v novembru 2020 opravljenih gradbenih del je bila za 12,2 % višja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v prejšnjem mesecu, in za 18,4 % višja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v novembru 2019.
15. januar 2021
Na ljubljanskem letališču Jožeta Pučnika 95 % manj potnikov kot v novembru 2019
Letališki in pristaniški potniški promet sta v novembru 2020 v primerjavi z novembrom 2019 bistveno upadla (95 % oz. skoraj 100 %). Pristaniški blagovni promet se je zmanjšal za 15 %, medtem ko se je letališki blagovni promet povečal za 8 %.
14. januar 2021
Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih v novembru 2020 v povprečju za 7,6 % nižje kot v novembru 2019
Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih so bile v novembru 2020 povprečno za 7,6 % nižje kot v novembru 2019. Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov je bila v novembru 2020 od vrednosti odkupa v novembru 2019 nižja za 4,6 %, od vrednosti odkupa  v oktobru 2020 pa za 15,1 %.
14. januar 2021
V novembru 2020 v povprečju nespremenjene cene inputov v kmetijstvu
V novembru 2020 so cene inputov v kmetijstvu v povprečju ostale na ravni prejšnjega meseca, na letni ravni pa so bile nižje za 1,6 %.
14. januar 2021
Vrednost odkupa okroglega lesa v novembru 2020 za približno 56 % višja kot v novembru 2019
V novembru 2020 odkupljen okrogli les iz zasebnih gozdov je bil vreden 5,2 milijona EUR, kar je približno 87 % več od vrednosti odkupa v prejšnjem mesecu in za približno 56 % več od vrednosti odkupa v novembru 2019.
13. januar 2021
Slovenska tovorna vozila prepeljala v 3. četrtletju 2020 za 5 % več blaga kot v 3. četrtletju 2019
Slovenska tovorna vozila so v 3. četrtletju 2020 prepeljala kljub razmeram, ki jih je povzročil COVID-19, več blaga, kot v istem obdobju lani. V notranjem prevozu so ga prepeljala 14 % več blaga, v mednarodnem pa 6 % manj. Fizične osebe so ga prepeljale 13 % manj, pravne pa 13 % več.
11. januar 2021
Vrednost industrijske proizvodnje v novembru 2020 za 0,2 % višja kot v oktobru 2020
Skupna vrednost industrijske proizvodnje in skupni prihodek od prodaje v industriji sta bila v novembru 2020 na mesečni ravni višja, skupna vrednost zalog pa je bila nekoliko nižja.
11. januar 2021
Vrednost tekočih izdatkov namenjenih za varstvo okolja v Sloveniji za 15 % višji kot v letu 2018
Investicijska sredstva za varstvo okolja so bila v letu 2019 za 2,2 % višja, tekoči izdatki za varstvo okolja pa so bili za 15,3 % višji kot v letu 2018.
8. januar 2021
Popravki zajetja BDP so v letu 2019 predstavljali 7,6 % BDP
V Sloveniji so popravki zajetja BDP v letu 2019 znašali 3 679 milijonov evrov, kar predstavlja 7,6 % BDP. V popravkih zajetja je vključena tudi t. i. "siva ekonomija".
8. januar 2021
V trgovinski bilanci Slovenije s tujino v obdobju od januarja do novembra 2020 dosežen presežek
Slovenija je od januarja do novembra 2020 izvozila za 2,7 % manj blaga, uvozila pa za 6,9 % manj blaga kot v istem obdobju 2019.