Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna bruto plača je povprečni mesečni znesek, izplačan zaposlenim pri pravnih osebah za delo v polnem delovnem času ali delovnem času, krajšem od polnega delovnega časa, in za nadure, ter nadomestila plače, ki bremenijo delodajalca.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po raziskovanju o Aktivnem in neaktvnem prebivalstvu) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom (med brezposelnimi in delovno aktivnimi skupaj).

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna bruto plača je povprečni mesečni znesek, izplačan zaposlenim pri pravnih osebah za delo v polnem delovnem času ali delovnem času, krajšem od polnega delovnega časa, in za nadure, ter nadomestila plače, ki bremenijo delodajalca.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po raziskovanju o Aktivnem in neaktvnem prebivalstvu) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom (med brezposelnimi in delovno aktivnimi skupaj).

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija
ZADNJE OBJAVE
20. maj 2022
Vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov nižja na mesečni in na letni ravni
Mnenje potrošnikov se je v maju poslabšalo tako na mesečni kot na letni ravni. Znižale so se vrednosti prav vseh kazalnikov.
20. maj 2022
Novo v podatkovni bazi SiStat: Blagovna menjava po značilnostih podjetij, Slovenija, 2020
Podatke o blagovni menjavi po značilnostih podjetij smo v podatkovni bazi SiStat dopolnili s podatki za leto 2020.
20. maj 2022
Četrtletna rast cen storitev pri proizvajalcih 2,4-odstotna, letna 5,5-odstotna
V primerjavi s 4. četrtletjem 2021 so se najbolj zvišale cene storitev v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih, v primerjavi s 1. četrtletjem 2021 pa v dejavnosti poslovanje z nepremičninami.
20. maj 2022
Izdanih manj gradbenih dovoljenj za stavbe kot v marcu
V aprilu je bilo izdanih 14 % manj gradbenih dovoljenj za stavbe kot v marcu. Za stanovanjske stavbe jih je bilo izdanih 21 % manj, za nestanovanjske stavbe pa 5 % manj. 
20. maj 2022
Tudi v aprilu cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih višje tako na mesečni kot na letni ravni
Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih še vedno rastejo. Mesečno so se zvišale za 2,8 % in letno za 20,4 %. V aprilu so se najbolj dvignile cene v proizvodnji kovin (za 8,5 %).
19. maj 2022
Davčna obremenitev stroškov dela 40,4-odstotna
Davčna obremenitev stroškov dela za 0,2 odstotne točke višja kot pred enim letom.
18. maj 2022
Letina medu v letu 2020 podpovprečna
Čebelarstvo je v Sloveniji tradicionalna kmetijska dejavnost. V vsaki izmed statističnih regij v Sloveniji je na kmetijskih gospodarstvih leta 2020 prebivalo več kot 2.000 čebeljih družin. Skupno so slovenski čebelarji pridelali okoli 1.300 ton medu.
18. maj 2022
Novo v podatkovni bazi SiStat: Bruto domači proizvod, proizvodna in izdatkovna metoda, 1. četrtletje 2022
Podrobnejše podatke o BDP po proizvodni in izdatkovni metodi za 1. četrtletje 2022 objavljamo v podatkovni bazi SiStat.
17. maj 2022
Na slovenskih cestah opravljenih več voznih kilometrov kot v 2020, a manj kot v 2019
Na slovenskem cestnem omrežju so domača in tuja cestna motorna vozila v letu 2021 opravila 19,4 milijarde voznih kilometrov. Domača vozila pa so na domačem in tujem cestnem omrežju opravila 20,1 milijarde voznih kilometrov. Obe vrsti obsega prometa nista dosegli ravni iz 2019.
17. maj 2022
Pristaniški promet v severnojadranski regiji med letoma 2019 in 2021
Število potnikov, ki so bili prepeljani s potniškimi ladjami, je v zadnjih letih pred pandemijo naraščalo tako v Sloveniji kot tudi v sosednjih pomorskih državah, Italiji in na Hrvaškem. V letu 2021 se je promet potnikov glede na leto prej povečal, a se še vedno ni vrnil na raven iz leta 2019.
17. maj 2022
Novo v podatkovni bazi SiStat: Prebivalstvo, 1. januar 2022
Podrobnejše podatke o prebivalstvu Slovenije na 1. januar 2022 objavljamo v podatkovni bazi SiStat.
17. maj 2022
Število delovno aktivnih oseb še naprej v porastu
V marcu 2022 je bilo približno 915.400 delovno aktivnih oseb, kar je več kot mesec prej. Stopnja delovne aktivnosti v letu 2021 je bila 66,7-odstotna.