Računi snovnih tokov, Slovenija, 2020

V 2020 smo v Sloveniji porabili za 2,6 % manj snovi kot v prejšnjem letu

V gospodarstvo je bilo v 2020 vnesenih neposredno za 4,5 % manj snovi kot v 2019. Doma je bilo porabljenih za 2,6 % manj snovi kot v 2019. Uvoženih je bilo  za 8,2 % manj snovi kot v 2019, izvoženih pa za 7,4 % manj. Količina izkoriščenih domačih virov je bila za 1,2 % manjša kot v 2019.

  • 16. 12. 2021 ob 10:30
  • |
  • brez statusa

Količina neposredno v gospodarstvo vnesenih snovi za 4,5 % manjša kot v 2019
 
V letu 2020 bilo v gospodarstvo vnesenih neposredno 45,1 milijona ton snovi (53,8 % iz domačih virov, 46,2 % iz uvoženih virov) ali za 4,5 % manj kot v letu 2019.  

Od snovi, pridelanih ali načrpanih v 2020 na domačem ozemlju, je bilo izkoriščenih 24,3 milijona ton; v 2019 je bila ta količina za 1,2 % večja. Količina izkoriščene biomase je bila v 2020 za 1,5 % manjša kot v 2019, količina izkoriščenih mineralnih surovin prav tako za 1,5 % manjša, količina izkoriščenih fosilnih energetskih surovin pa za 1 % večja. 

Uvozili smo v 2020  20,8 milijona ton snovi, surovih ali predelanih, od tega 20,4 % surovin, 26,5 % polproizvodov in 53,1 % končnih proizvodov, skupaj pa za  8,2 % manj kot v prejšnjem letu. Manj kot v letu 2019 smo uvozili biomase in proizvodov iz biomase (za 1,8 %), kovinskih rud in koncentratov (za 8,2 %) ter fosilnih energetskih snovi  (za 8,7 %). Več kot v letu 2019 pa smo uvozili nekovinskih mineralov (za 1 %). 

Doma porabljenih za 2,6 % manj snovi kot v 2019

Doma smo v letu 2020 porabili 27,5 milijona ton snovi, to je za 2,6 % manj kot v letu 2019.

Izvozili smo 17,6 milijona ton snovi (surovih ali predelanih), od tega 18,5 % surovin, 24,5 % polproizvodov in 57 % končnih proizvodov. Vseh vrst snovi skupaj smo izvozili za 7,4 % manj kot v letu 2019 (biomase in proizvodov iz biomase  smo izvozili za 2,5 % manj, kovinskih rud in koncentratov za 8,1 %, nekovinskih mineralov za 0,7 % ter fosilnih energetskih snovi za 24,6 %).

Fizična trgovska bilanca za 12,1 % nižja kot v 2019

Fizična trgovska bilanca je v letu 2020 znašala 3,3 milijona ton ali 12,1 % manj kot v letu 2019; to pomeni, da smo v letu 2020 uvozili za 3,3 milijona ton več snovi, kot smo jih izvozili. 

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStatKazalniki snovnih tokov, Slovenija
Kazalniki snovnih tokov, Slovenija
1) NVS = neposredni vnos snovi.
2) DPS = domača poraba snovi.
3) IDV = izkoriščeni domači viri.
4) FTB = fizična trgovska bilanca.
Vir: SURS
Kazalniki snovnih tokov, Slovenija, 2020
Izkoriščeni
domači viri
UvozIzvozNeposredni
vnos snovi2)
Domača
poraba snovi3)
Fizična
trgovska
bilanca4)
tone (1.000)
Snovi - skupaj1)24.26520.82217.56145.08727.5263.261
  biomasa in proizvodi iz biomase6.6296.4667.52913.0955.566-1.064
  kovinske rude in koncentrati, surove in predelane-3.9463.3613.946585585
  nekovinski minerali, surovi in predelani14.4573.1042.62517.56114.936479
  fosilne energetske snovi, surove in predelane3.1795.9142.4739.0946.6213.442
  drugi proizvodi-1.3921.5731.392-181-181
- ni pojava
1) Nekateri seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
2) Neposredni vnos snovi = izkoriščeni domači viri + uvoz.
3) Domača poraba snovi = neposredni vnos snovi - izvoz.
4) Fizična trgovska bilanca = uvoz - izvoz.
Vir: SURS
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.