Računi sektorja okoljskega blaga in storitev, Slovenija, 2019

Vrednost celotne proizvodnje okoljskega blaga in storitev v 2019 za 0,4 % višja kot v 2018

Sektor okoljskega blaga in storitev je v 2019 zaposloval 29.689 polnovrednih delovnih moči in proizvedel za 2,01 milijarde EUR okoljskega blaga in storitev.

  • 18. 11. 2021 ob 10:30
  • |
  • brez statusa
Največji del vrednosti celotne okoljske proizvodnje ustvarile proizvodne dejavnosti
Vrednost celotne proizvodnje okoljskega blaga in storitev je v letu 2019 znašala 2,01 milijarde EUR ali za 0,4 % več kot v letu 2018.

Največji del vrednosti celotne okoljske proizvodnje so ustvarile proizvodne dejavnosti, in sicer 985,5 milijona EUR ali 49,2 %. Proizvodnja specializiranih izvajalcev okoljskih storitev, tj. tistih, ki so glede na dejavnost, za katero so bili registrirani, spadali (po SKD) v področje dejavnosti oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki ter saniranje okolja, je znašala 259,3 milijona EUR ali 12,9 % celotne okoljske proizvodnje. Sektor država je k celotni okoljski proizvodnji v letu 2019 prispeval 88,3 milijonov EUR ali 4,4 %.  

1.165,7 milijona EUR ali 58,1 % celotne okoljske proizvodnje je bilo ustvarjenih s proizvodnjo proizvodov in storitev za varstvo okolja, 839,5 milijona EUR ali 41,9 % pa z upravljanjem naravnih virov (npr. s proizvodnjo energije iz obnovljivih virov).

Z vidika okoljskih domen je bil največji del vrednosti v letu 2019 proizvedenih okoljskih izdelkov in storitev ustvarjen v okoljski domeni upravljanje energetskih virov (40,1 %). Sledile so okoljska domena ravnanje z odpadki (18,5 % celotne vrednosti okoljskih izdelkov in storitev), upravljanje odpadnih voda (14,4 %) in varstvo zraka in klime (14,2 %).

Izvoz v letu 2019 nižji kot v letu 2018
Sektor okoljskega blaga in storitev je v letu 2019 izvozil za 773,4 milijonov EUR okoljskega blaga in storitev ali za 0,7 % manj kot v letu 2018; 88,5 % te vrednosti so izvozile proizvodne dejavnosti, 11,3 % pa specializirane okoljske dejavnosti (te dejavnosti so izvozile predvsem nenevarne odpadke, namenjene za nadaljnjo predelavo ali recikliranje).

Zaposlenost v 2019 za 1,1 % višja kot v 2018
Zaposlenost oz. število zaposlenih v sektorju okoljsko blago in storitve se izraža v številu polnovrednih delovnih moči. Polnovredna delovna moč je ekvivalent za eno osebo, ki je eno leto polno zaposlena (tj. s polnim delovnim časom) na delovnem mestu na ekonomskem ozemlju države.

Celotno proizvodnjo tega sektorja je v letu 2019 ustvarilo 29.689 polnovrednih delovnih moči ali 1,1 % več kot v letu 2018.Proizvodnja sektorja okoljskega blaga in storitev po okoljskih domenah, Slovenija, 2019
Proizvodnja sektorja okoljskega blaga in storitev po okoljskih domenah, Slovenija, 2019
Vir: SURS
Računi sektorja okoljskega blaga in storitev, Slovenija
ProizvodnjaIzvozZaposlenost
201820192019
2018
201820192019
2018
201820192019
2018
EUR (mio.)indeksEUR (mio.)indeksPDM2)indeks
Skupaj1)1.996,92.005,2100,4778,9773,399,329.370,329.689,2101,1
  specializirani izvajalci okoljskih storitev257,1259,3100,9101,987,385,76.317,26.445,4102,0
  proizvodne dejavnosti977,3985,5100,8675,1684,1101,38.403,18.413,2100,1
  ostali762,6760,399,71,92,0102,814.650,014.830,6101,2
1) Nekateri seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
2) Polnovredne delovne moči.
Vir: SURS
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.