Transport, Slovenija, september 2021

V pristaniškem prometu v septembru 2021 več ladij, potnikov in blaga kot v septembru 2020

Vlaki, letala in ladje so v septembru 2021 prepeljali več potnikov kot v septembru 2020, avtobusi pa manj. Z letali in ladjami je bilo prepeljanega več blaga kot v septembru 2020. V septembru 2021 je bilo opravljenih manj prvih registracij cestnih motornih vozil kot v septembru 2020.

  • 15. 11. 2021 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Z avtobusi prepeljanih manj potnikov kot v septembru 2020

Avtobusi v mestnem javnem linijskem prevozu so v septembru 2021 prepeljali skoraj 3 milijone potnikov, kar je bilo za 5 % manj kot v septembru 2020.
Avtobusi v medkrajevnem in mednarodnem javnem linijskem prevozu so v septembru 2021 prepeljali približno 2 milijona potnikov, kar je bilo za 9 % manj kot v septembru 2020. Pri tem so opravili približno 32,9 milijona potniških kilometrov, kar je bilo za 7 % manj kot v septembru 2020.

Manj prvič v Sloveniji registriranih osebnih avtomobilov kot v septembru 2020

Od cestnih motornih vozil, ki so bila v Sloveniji registrirana v septembru 2021, jih je bilo prvič v Sloveniji registriranih skoraj 9.400, kar je bilo za 4 % manj kot v septembru 2020. Med temi je bilo približno 6.900 osebnih avtomobilov, kar je bilo prav tako za 4 % manj kot v septembru 2020. Od teh je bilo približno 4.100 novih, kar je bilo za 8 % manj kot v septembru 2020.

V železniškem prevozu več potnikov in več potniških kilometrov kot v septembru 2020

Vlaki so v septembru 2021 prepeljali skoraj 1,2 milijona potnikov ali za 11 % več kot v septembru 2020. Pri tem so opravili 57,4 milijona potniških kilometrov, kar je bilo za 7 % več, kot jih je bilo opravljenih v septembru 2020.

V letališkem prometu več potnikov in več blaga kot v septembru 2020

Z Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana je v septembru 2021 odpotovalo ali na to letališče pripotovalo malo manj kot 64.900 potnikov, kar je bilo skoraj trikrat toliko kot v septembru 2020, ko je bil letališki promet močno okrnjen.
Tudi blagovni promet na omenjenem letališču je bil večji kot v septembru 2020; pretovorjenega je bilo namreč skoraj 970 ton blaga, kar je bilo za 10 % več kot v septembru 2020.  

V slovenskih pristaniščih več ladij, več potnikov in več blaga kot v septembru 2020

V slovenskih pristaniščih so v septembru 2021 našteli skoraj 1.100 potnikov, v istem mesecu prejšnjega leta pa le dvanajst. V ladijskem prometu je priplulo ali odplulo za 11 % več ladij kot septembra 2020. V septembru 2021 je prvič v tem letu pristalo nekaj manjših ladij za križarjenja.
V koprskem pristanišču je bilo v septembru 2021 pretovorjenega skoraj 2 milijona ton blaga, kar je bilo za 18 % več kot v septembru 2020.


Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Prve registracije novih osebnih avtomobilov, Slovenija
Prve registracije novih osebnih avtomobilov, Slovenija
Vira: SURS, MZI
Izbrani podatki transporta, Slovenija
IX 2021I–IX 2021IX 2021
IX 2020 
I–IX 2021
I–IX 2020
številoindeks
Cestni transport
Potniki v javnem linijskem prevozu (1.000)1)2)3)2.093,410.798,990,697,5
Potniški km v javnem linijskem prevozu (mio.)1)2)3)4)32,9163,293,088,9
Potniki v mestnem javnem linijskem prevozu (1.000)3)2.972,718.585,995,486,0
Prihodi potnikov čez cestne mejne prehode s Hrvaško (1.000)2.394,514.253,7212,9120,1
Prihodi potniških vozil čez cestne mejne prehode s Hrvaško (1.000)1.131,76.788,6210,1120,7
Prvič registrirana cestna motorna vozila9.36596.35396,4110,2
Prvič registrirani osebni avtomobili6.87669.56996,2106,5
Prvič registrirani novi osebni avtomobili4.06042.76391,999,6
Železniški prevoz
Potniki (1.000)1.153,18.471,2110,8130,2
Potniški kilometri (mio.)57,4385,4106,6117,0
Pristaniški promet
Potniki2)1.0722.3388.933,32.269,9
Blago (1.000 t)2)1.950,515.301,3117,9108,8
Ladje2552.243110,9107,6
Letališki promet
Potniki (1.000)64,9271,8299,1101,7
Blago (1.000 t)18,2109,9108,7
1) Brez mestnega javnega linijskega prevoza.
2) Podatki so začasni.
3) Podatki o potnikih in potniških kilometrih v javnem linijskem prevozu ter podatki o potnikih v mestnem javnem linijskem prevozu so od septembra 2016 zaradi uvedbe integriranega javnega potniškega prometa (IJPP) in enotnih subvencioniranih vozovnic delno ocenjeni (ocene je pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo).
4) Del podatkov o potniških kilometrih ocenjuje od septembra 2021 Statistični urad Republike Slovenije.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Podatki o cestnem javnem linijskem prevozu za zadnjih 12 mesecev so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za zadnjih 12 mesecev lahko popravijo ali dopolnijo z novimi podatki.

Podatki o pristaniškem prometu za tekoče leto so začasni. Končni bodo postali ti podatki konec julija 2022 z izidom letne objave.

Podatki o pristaniškem prometu, ki jih objavlja SURS, se lahko razlikujejo od podatkov, ki jih objavljajo pristanišča v svojih poročilih. Do razlik prihaja zaradi uporabe različne metodologije (različna vira podatkov, upoštevanje tare ipd.).

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.