Računi gospodinjstev po regijah, Slovenija, 2020

Razpoložljivi dohodek gospodinjstev v 2020 v vseh regijah Slovenije, razen v koroški, višji kot v 2019

Razpoložljivi dohodek na prebivalca se je v letu 2020 v primerjavi z letom 2019 najizraziteje zvišal v posavski regiji (za 5,0 %), sledile so ji pomurska (za 4,6 %) in zasavska regija (za 4,5 %).

  • 20. 10. 2021 ob 10:30
  • |
  • Posodobljeno
  • 15. 11. 2021 ob 08:31
  • |
  • brez statusa
Razpoložljivi dohodek na prebivalca najvišji v jugovzhodni Sloveniji

Razpoložljivi dohodek na prebivalca je v jugovzhodni Sloveniji v letu 2020 znašal 13.547 EUR in je bil od povprečnega v celotni Sloveniji (13.031 EUR) višji za 4,0 %. V pomurski regiji pa je bil najnižji, znašal je 12.126 EUR in je bil od povprečnega v Sloveniji nižji za 6,9 %.

Razpoložljivi dohodek gospodinjstev, preračunan na prebivalca, je bil v 2020 v celotni Sloveniji v povprečju za 3,2 % višji kot v 2019. Na ravni regij se je glede na leto 2019 najmanj zvišal v gorenjski (za 1,9 %) in obalno-kraški (za 2,1%), v koroški pa se je celo znižal (za 0,1 %).
Razlike med regijami 

Razpoložljivi dohodek gospodinjstev na prebivalca v statističnih regijah Slovenije, utežen s številom prebivalcev v regijah, se je od razpoložljivega dohodka na prebivalca v celotni državi v letu 2020 razlikoval v povprečju za 2,9 %. V primerjavi z letom 2019 se je ta razlika zmanjšala za 0,3 odstotne točke. 

Delež razpoložljivega dohodka v primarnem dohodku gospodinjstev

Razpoložljivi dohodek na prebivalca predstavlja povprečni obseg sredstev, ki ga ima prebivalec določene regije na voljo za končno porabo ali varčevanje. Vendar pa ta kazalnik ne pokaže, kolikšen delež teh sredstev se ustvari v proizvodnem procesu in kolikšen delež se pridobi na podlagi socialnih ali drugih pravic. Koliko prebivalci določene regije prispevajo v državno blagajno v obliki dajatev oz. v kolikšnem obsegu so upravičeni do pomoči države, pa pove kazalnik delež razpoložljivega dohodka v primarnem dohodku. Prebivalci regij, v katerih so vrednosti količnika nižje, ustvarijo razmeroma višji primarni dohodek (dohodek iz dela in kapitala), razpoložljivi dohodek pa se jim v procesu prerazporejanja sorazmerno zniža. V regijah z višjimi vrednostmi velja obratno: te ustvarijo sorazmerno nižji primarni dohodek, razpoložljivi dohodek pa se jim v procesu prerazporejanja sorazmerno zviša. 

Nižje deleže od povprečnega deleža razpoložljivega dohodka v primarnem dohodku v celotni Sloveniji (90,1 %) so imele osrednjeslovenska (85,6 %), jugovzhodna Slovenija (88,4 %) in gorenjska statistična regija (88,8 %).Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Razpoložljivi dohodek gospodinjstev, kohezijski in statistične regije, Slovenija, 2020
Na prebivalca
EUR indeks ravni
Slovenija=100
stopnje rasti (%)
SLOVENIJA13.031100,03,2
Vzhodna Slovenija12.79898,23,3
  Pomurska12.12693,14,6
  Podravska12.52296,13,3
  Koroška13.156101,0-0,1
  Savinjska12.84698,63,4
  Zasavska12.66497,24,5
  Posavska13.01899,95,0
  Jugovzhodna Slovenija13.547104,02,8
  Primorsko-notranjska13.00999,82,5
Zahodna Slovenija13.288102,03,0
  Osrednjeslovenska13.494103,63,5
  Gorenjska13.186101,21,9
  Goriška13.200101,33,9
  Obalno-kraška12.57796,52,1
Vir: SURS
Razlike med regijami v razpoložljivem dohodku gospodinjstev na prebivalca, Slovenija
20102011201220132014201520162017201820192020
Razlika med maks. in min. (indeksne točke)23,921,617,114,711,212,212,313,414,312,610,9
Razpršenost (% od nacionalnega povprečja)5,75,44,43,83,33,02,93,23,13,22,9
Vir: SURS
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.