Transport, Slovenija, 2020

Slovenska cestna tovorna vozila prepeljala v 2020 samo za odstotek manj blaga kot v letu prej

Prevoz in promet blaga sta bila v 2020 zaradi epidemije covida-19 v vseh transportnih panogah manjša kot v predhodnem letu. Zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja okužb sta močno upadla tudi  prevoz in promet potnikov, najbolj sta bila prizadeta pristaniški in letališki promet.

  • 29. 10. 2021 ob 10:30
  • |
  • Posodobljeno
  • 8. 11. 2021 ob 15:01
  • |
  • končni podatki

Prevoz in promet potnikov v 2020 močno upadla, najbolj v pristaniškem in letališkem prometu

V cestnem javnem linijskem prevozu, ta zajema medkrajevni in mednarodni prevoz, je bilo v 2020 prepeljanih 13,2 milijona potnikov ali za 53 % manj kot v 2019. V mestnem javnem linijskem prevozu je bilo prepeljanih 25,3 milijona potnikov ali za 57 % manj kot v prejšnjem letu.

Prevoz potnikov v železniškem prevozu se je v 2020 glede na 2019 zmanjšal na 8,2 milijona potnikov oz. za 41 %. Število z vlaki prepeljanih potnikov sicer že nekaj let upada, v 2020 pa je bil ta upad  predvsem zaradi epidemije covida-19 še izrazitejši.

Na slovenska mednarodna letališča je v 2020 prispelo ali z njih odpotovalo 0,3 milijona potnikov, kar je za 83 % manj kot v prejšnjem letu.

V slovenskih pristaniščih so v 2020 našteli zgolj 114 potnikov, v letu pred tem pa skoraj 144.000. Celoten potniški promet v slovenskih pristaniščih v 2020 ni dosegel niti 1 % prometa iz prejšnjega leta. Ker je bila v 2020 razglašena epidemija, ni v nobenem od slovenskih pristanišč v tem letu pristala niti ena ladja za križarjenje. 

V cestnem javnem linijskem prevozu je bilo v 2020 opravljenih 217,6 milijona potniških kilometrov ali za 59 % manj kot v 2019, v železniškem prevozu pa 396,8 milijona potniških kilometrov ali za 43 % manj kot v prejšnjem letu.

Obvestilo

Za prikaz vsebine je potrebno strinjanje s piškotki.

Več o piškotkih

 

Po cestah in železnici prepeljanega, v pristaniščih pa pretovorjenega v 2020 manj blaga

Slovenska cestna tovorna vozila so v 2020 prepeljala 90,9 milijona ton blaga in opravila 22,7 milijarde tonskih kilometrov. Blaga so prepeljala za 1 % manj kot v 2019, število opravljenih tonskih kilometrov pa je bilo za 6 % nižje kot v prejšnjem letu. To transportno panogo so tudi posledice ukrepov, ki so bili sprejeti zaradi epidemije, prizadele še najmanj.

Po železnici je bilo v 2020 prepeljanih 19,4 milijona ton blaga ali za 11 % manj blaga kot v 2019, in opravljenih 4,7 milijarde tonskih kilometrov ali za 11 % manj kot v prejšnjem letu.

V pristaniškem prometu je bilo v 2020 pretovorjenih 18,3 milijona ton blaga ali za 17 % manj kot v 2019. Struktura pretovora kaže, da je bilo največ blaga pretovorjenega v velikih kontejnerjih (44 %), sledili so suhi razsuti tovor (26 %), tekoči razsuti tovor (18 %),  drug generalni tovor (6 %) ter mobilne RO-RO enote (6 %).  

Obvestilo

Za prikaz vsebine je potrebno strinjanje s piškotki.

Več o piškotkihDelež železniškega blagovnega prevoza v skupnem kopenskem blagovnem prevozu v 2020 upadel

S transportnim kazalnikom delež železniškega blagovnega prevoza v skupnem kopenskem blagovnem prevozu lahko spremljamo trajnost tovornega prevoza. Železniški tovorni prevoz namreč manj obremenjuje okolje z emisijami CO2 kot cestni prevoz. Ta delež se je po gospodarski krizi pred desetletjem večinoma povečeval, najvišji je bil v 2017, 31,1-odstoten, v 2020 pa se je zmanjšal na 28,2 % (ker je  železniški blagovni prevoz v letu pandemije upadel močneje kot cestni tovorni prevoz).

Povprečna starost osebnih avtomobilov v skoraj vseh statističnih regijah nad 10 let

Registriranih osebnih avtomobilov je bilo konec leta 2020 v Sloveniji skoraj 1,2 milijona; približno toliko jih je bilo tudi konec leta 2019.

Povprečna starost registriranih osebnih avtomobilov se, odkar opazujemo ta podatek, skoraj enakomerno zvišuje. V zadnjih desetih letih je dosegla najvišjo vrednost v letu 2020, in sicer 10,4 leta, kar je natančno 2 leti več kot v 2011. Povprečno najstarejše osebne avtomobile so vozili v goriški statistični regiji (12,0 leta), povprečno najmanj stare pa v osrednjeslovenski statistični regiji (9,8 leta). Ta statistična regija ostaja edina, v kateri so osebni avtomobili stari povprečno manj kot 10 let.

V podatkovni bazi SiStat trije novi kazalniki

V podatkovni bazi SiStat so na voljo trije novi kazalniki. Ti so: obseg cestnega prometa na slovenskem cestnem omrežju, obseg cestnega prometa domačih vozil, stopnja obnavljanja (voznega parka) osebnih avtomobilov.

Kazalnika obsega prometa prikazujeta podatke, ki se nanašajo na obdobje 2016–2020, kazalnik stopnja obnavljanja (voznega parka) osebnih avtomobilov pa podatke, ki se nanašajo na obdobje 2001–2020. Obseg cestnega prometa na slovenskem cestnem omrežju in obseg cestnega prometa domačih vozil sta se do leta 2019 povečevala, v 2020 pa – pričakovano – upadla zaradi epidemije covida-19. Domača in tuja cestna motorna vozila so v letu 2020 po slovenskem cestnem omrežju po začasnih podatkih prevozila 20.242 milijonov voznih kilometrov. Domača vozila pa so v letu 2020 po domačem in tujem cestnem omrežju po začasnih podatkih prevozila 21.363 milijonov voznih kilometrov.

Stopnja obnavljanja (voznega parka) osebnih avtomobilov prikazuje delež prvih registracij novih osebnih avtomobilov med vsemi v posameznem letu registriranimi osebnimi avtomobili. Ta stopnja se je po gospodarski krizi pred slabim desetletjem do leta 2018, ko je dosegla najvišjo vrednost, 6,5 %, krepila. V 2019 je sledil manjši upad, v 2020 pa znaten upad; spustila se je namreč na 4,6 %. V letu 2020 je bil delež prvič registriranih novih osebnih avtomobilov med vsemi registriranimi osebnimi avtomobili za 27 % nižji kot v 2019.   

 

Podrobnejši podatki o transportu so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Delež železniškega blagovnega prevoza v skupnem kopenskem blagovnem prevozu, Slovenija
Delež železniškega blagovnega prevoza v skupnem kopenskem blagovnem prevozu, Slovenija
Vir: SURS
Potniški prevoz in promet, Slovenija
201920202020
2019
številoindeks
Prepeljani potniki (1.000)
Cestni javni linijski prevoz1)28.35113.18746,5
Mestni javni linijski prevoz1)58.61025.26443,1
Železniški prevoz13.9078.15158,6
Letališki promet2)1.72229016,8
Pristaniški promet14400,1
Mejni cestni promet3)58.82528.06347,7
Opravljeni potniški kilometri (mio.)
Cestni javni linijski prevoz1)53221840,9
Železniški prevoz69839756,8
1) Podatki o potnikih in potniških kilometrih v javnem linijskem prevozu ter podatki o potnikih v mestnem javnem linijskem prevozu so od septembra 2016 zaradi uvedbe integriranega javnega potniškega prometa (IJPP) in enotnih subvencioniranih vozovnic delno ocenjeni (ocene je pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo).
2) Podatek o letališkem prometu vključuje promet potnikov brez potnikov v neposrednem tranzitu.
3) Samo meja s Hrvaško.
Viri: SURS, MNZ - Policija, URSP
Blagovni prevoz in promet, Slovenija
201920202020
2019
številoindeks
Prepeljano blago (1.000 ton)
Cestni prevoz91.77590.87099,0
Železniški prevoz21.90219.39888,6
Letališki promet111192,9
Pristaniški promet22.11418.31482,8
Opravljeni tonski kilometri (mio.)
Cestni prevoz24.01222.66294,4
Železniški prevoz5.2924.72689,3
Vira: SURS, URSP
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.