Izvoz in uvoz blaga, Slovenija, avgust 2021

Izvoz in uvoz v avgustu 2021 višja kot v avgustu 2020

Izvoz in uvoz v avgustu 2021 sta bila višja od izvoza in uvoza v avgustu 2020; izvoz je znašal 2,8 milijarde EUR, uvoz pa 3,3 milijarde EUR. Višja sta bila zaradi povečanega obsega trgovanja, tako z državami članicami EU kot z nečlanicami.

  • 8. 10. 2021 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Vrednosti izvoza in uvoza v avgustu 2021 višji kot v avgustu 2020

Slovenija je v avgustu 2021 izvozila za 2,8 milijarde EUR blaga, uvozila pa ga je za 3,3 milijarde EUR. Izvoz v avgustu 2021 je bil za 25,4 % višji od izvoza v avgustu 2020, uvoz v avgustu 2021 pa je bil od uvoza v avgustu 2020 višji za 39,4 %. Pokritost uvoza z izvozom je bila 85,1-odstotna. V trgovinski bilanci je bil zabeležen primanjkljaj, ki je znašal 0,5 milijarde EUR.

Vrednost blagovne menjave v avgustu 2021 je bila višja tudi od vrednosti blagovne menjave pred dvema letoma, v avgustu 2019: izvoz v avgustu 2021 je bil od izvoza v avgustu 2019 višji za 20,3 %, uvoz v avgustu 2021 pa je bil od uvoza v avgustu 2019 višji za 40,6 %.

V avgustu 2021 se je vrednostno najbolj povečal izvoz blaga iz naslednjih skupin proizvodov (po Standardni mednarodni trgovinski klasifikaciji – SMTK): zdravila, drugi medicinski in farmacevtski proizvodi, aluminij ter električna energija. Izvoz proizvodov iz teh skupin je tudi največ prispeval k skupni rasti izvoza glede na avgust 2020 in avgust 2019. Pomemben delež k rasti izvoza v avgustu 2021 v primerjavi z avgustom 2020 je prispeval tudi izvoz proizvodov iz skupin osebni avtomobili in olja, dobljena iz nafte in bituminoznih mineralov, razen surovih.

K rasti uvoza v avgustu 2021 v primerjavi z avgustom 2019 in 2020 je vrednostno največ prispeval uvoz proizvodov iz blagovne skupine organsko-anorganske spojine, heterociklične spojine, nukleinske kisline in njihove soli ter sulfonamidi. Sledil je uvoz proizvodov iz naslednjih skupin: zdravila, tirna vozila in oprema, oprema za telekomunikacijo in aluminij. Uvoz proizvodov iz skupine olja, dobljena iz nafte in bituminoznih mineralov, razen surovih ter uvoz električne energije sta se v avgustu 2021 v primerjavi z avgustom 2020 vrednostno povečala, v primerjavi z letom 2019 pa zmanjšala.

Vrednost trgovanja v avgustu 2021 višja kot v avgustu 2020 tako z državami članicami EU kot s preostalimi državami

Slovenija je približno dve tretjini vsega v avgustu 2021 izvoženega blaga izvozila v države članice EU, uvozila pa je v tem mesecu iz držav članic malo manj kot dve tretjini celotnega uvoza blaga. Vrednost v te države izvoženega blaga je v avgustu 2021 znašala 1,9 milijarde EUR, kar je za 26,6 % več kot v avgustu 2020. Vrednost uvoza iz omenjenih držav pa je v avgustu 2021 znašala 1,9 milijarde EUR ali za 27,2 % več kot v avgustu 2020.

Tudi obseg trgovanja Slovenije s preostalimi državami (nečlanicami) je bil v avgustu 2021 nekoliko višji kot v avgustu 2020. V to skupino držav je Slovenija v avgustu 2021 izvozila za 0,9 milijarde EUR blaga (ali za 22,9 % več kot v avgustu 2020), od tam uvozila pa je za 1,3 milijarde EUR blaga (ali za 62,0 % več kot v avgustu 2020). Na povečanje obsega uvoza blaga iz držav nečlanic v avgustu 2021 je v precejšnji meri vplivalo okrepljeno trgovanje s Kitajsko.

Izvoz in uvoz blaga v prvih osmih mesecih leta 2021 višja kot v istem obdobju 2020

Od januarja do konca avgusta 2021 je Slovenija izvozila za 25,4 milijarde EUR, uvozila pa ga je za 25,8 milijarde EUR. Izvoz in uvoz sta bila v tem obdobju višja kot v istem obdobju 2020, in sicer izvoz za 19,5 %, uvoz pa za 26,9 %. Primanjkljaj v blagovni menjavi je v tem obdobju znašal 0,3 milijarde EUR, pokritost uvoza z izvozom pa je bila 98,6-odstotna.
Izvoz in uvoz blaga po mesecih, Slovenija
Izvoz in uvoz blaga po mesecih, Slovenija
Vir: SURS
Izvoz in uvoz blaga, Slovenija
VIII 2021I–VIII 2021VIII 2021
VIII 2020
I–VIII 2021
I–VIII 2020
1.000 EURindeks
Izvoz2.782.04625.425.997125,4119,5
  EU-271.872.01816.785.281126,6118,7
  države nečlanice EU910.0278.640.716122,9121,0
Uvoz3.270.27825.774.353139,4126,9
  EU-271.941.45517.012.455127,2123,8
  države nečlanice EU1.328.8238.761.898162,0133,6
Trgovinska bilanca-488.232-348.355-1)-1)
Pokritost uvoza z izvozom v %85,198,6-1)-1)
1) Izračun ni smiseln.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za leto 2021 so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Končni podatki za leto 2021 bodo objavljeni junija 2022.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.