Računi izdatkov za varstvo okolja, Slovenija, 2019

Skupna vrednost izvedenih okoljevarstvenih storitev v 2019 za 26,3 % višja kot v 2018

Skupna vrednost izvedenih okoljevarstvenih storitev je bila v 2019 na letni ravni višja za 26,3 %, skupni izdatki za varstvo okolja pa za 15,8 %.

  • 14. 10. 2021 ob 10:30
  • |
  • brez statusa

Skupna vrednost izvedenih okoljevarstvenih storitev se je v 2019 glede na 2018 zvišala

Celotna vrednost izvedenih okoljevarstvenih storitev (tržna in netržna) je v 2019 znašala 613,2 milijona EUR, to je za 26,3 % več kot v 2018.

Vrednost izvedenih okoljevarstvenih storitev pri specializiranih izvajalcih je v 2019 znašala 237,2 milijona EUR ali dobro polovico (54,3 %) več kot v 2018, vrednost teh izvedenih storitev pri pomožnih izvajalcih pa je bila v 2019 glede na 2018 višja za 7,7 %; znašala je 197,6 milijona EUR. Vrednost izvedenih okoljevarstvenih storitev države se je v 2019 glede na prejšnje leto znižala za 1,8 % in je znašala 88,3 milijonov EUR.

Skupni izdatki za varstvo okolja v 2019 za 15,8 % višji kot v 2018
 
Skupni izdatki za varstvo okolja (izdatki države ter specializiranih in pomožnih izvajalcev okoljevarstvenih storitev) so v 2019 znašali 588,5 milijona EUR ali za 15,8 % več kot v 2018. 

Specializirani izvajalci okoljevarstvenih storitev so v 2019 porabili za varstvo okolja 139,6 milijona EUR ali za dobre tri četrtine (76,9 %) več kot v 2018, pomožni izvajalci teh storitev pa 250,9 milijona EUR ali za 1,9 % več kot v prejšnjem letu. Izdatki države za varstvo okolja so v 2019 znašali 198 milijona EUR ali za 8,2 % več kot v 2018.  

Skupni izdatki za varstvo okolja so tako v 2019 predstavljali 1,2 % bruto domačega proizvoda (BDP).

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Vrednost izvedenih okoljevarstvenih storitev, Slovenija
Vrednost izvedenih okoljevarstvenih storitev, Slovenija
Vir: SURS
Izdatki za varstvo okolja, Slovenija
201820192019
2018
EUR (mio.)indeks
Skupaj508,1588,5115,8
  specializirani izvajalci78,9139,6176,9
  pomožni izvajalci246,2250,9101,9
  država183,0198,0108,2
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.