Prihodek od prodaje v storitvenih dejavnostih, Slovenija, julij 2021

Prihodek od prodaje storitev v juliju 2021 nižji kot v prejšnjem mesecu

Prihodek od prodaje storitev je bil v juliju 2021 za 3,4 % nižji kot v juniju 2021, od prihodka v juliju 2020 pa je bil za 12,7 % višji.

  • 27. 9. 2021 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

Prihodek od prodaje storitev v juliju 2021 nižji kot v prejšnjem mesecu

Prihodek od prodaje storitev se je v juliju 2021 glede na junij 2021 –  po zvišanju prihodka v tem mesecu – znižal, in sicer za 3,4 %. Izraziteje se je znižal v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (za 5,7 %) in v poslovanju z nepremičninami (za 5,6 %), nižji je bil tudi v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (za 0,7 %). V dejavnosti promet in skladiščenje je ostal na enaki ravni kot v prejšnjem mesecu, višji kot v juniju 2021 pa je bil v gostinstvu (za 21,1 %) ter v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (za 1,3 %).

Prihodek od prodaje storitev v juliju 2021 na letni ravni višji

Prihodek od prodaje storitev je bil v juliju 2021 za 12,7 % višji kot v juliju 2020 in na približno taki ravni kot v istem obdobju pred epidemijo covida-19 (glede na julij 2019 je bil višji za 0,3 %). K rasti prihodka od prodaje storitev na letni ravni so prispevale vse opazovane skupine storitvenih dejavnosti. Najizraziteje se je zvišal v poslovanju z nepremičninami, za 32,1 %. V drugih raznovrstnih  poslovnih dejavnostih je bil višji za 18,2 %, v dejavnosti promet in skladiščenje za 17,3 %, v gostinstvu za 15,0 %, v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih za 7,1 % ter v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih za 1,9 %.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Indeksi nominalnega prihodka v storitvenih dejavnostih, Slovenija, (Ø 2015=100)
Indeksi nominalnega prihodka v storitvenih dejavnostih, Slovenija, (Ø 2015=100)
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Vir: SURS
Indeksi nominalnega prihodka v storitvenih dejavnostih, Slovenija
VII 2021
VI 2021
VII 2021
VII 2020
I-VII 2021
I-VII 2020
VII 2021
Ø 2015
Skupaj1)96,6112,7113,4130,1
H Promet in skladiščenje100,0117,3118,4138,1
49 Kopenski promet; cevovodni transport98,9110,2113,5137,9
50 Vodni prometzzzz
51 Zračni promet99,6119,092,3z
52 Skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti101,3134,1127,0165,2
53 Poštna in kurirska dejavnost98,6109,3123,3149,9
I Gostinstvo121,1115,088,6136,2
55 Nastanitve in z njimi povezane storitve144,7124,788,7120,5
56 Dejavnost strežbe jedi in pijač106,1109,488,1147,1
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti99,3107,1106,6126,8
58 Založništvo98,8102,6110,1129,9
59 Dejavnost v zvezi s filmi, video- in zvočnimi zapisi105,9124,4106,8105
60 Radijska in televizijska dejavnost102,0105,3107,0125,4
61 Telekomunikacijske dejavnosti101,7107,5101,8106,2
62 Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti95,6106,0113,3153,5
63 Druge informacijske dejavnosti97,889,690,7163,8
L Poslovanje z nepremičninami94,4132,1130,2148,2
M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti1)94,3101,9117,3143,8
69 Pravne in računovodske dejavnosti98,2100,9109,7112,2
70.2 Podjetniško in poslovno svetovanje98,3100,6112,5201,2
71 Arhitekturno in tehnično projektiranje; tehnično preizkušanje in analiziranje90,195,4116,0125,8
73 Oglaševanje in raziskovanje trga104,7132,5133,9193,6
74 Druge strokovne in tehnične dejavnosti98,0107,6105,6150,9
N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti101,3118,2107,6106,1
77 Dajanje v najem in zakup93,377,2100,6151,7
78 Zaposlovalne dejavnosti97,7108,6106,8108,2
79 Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti182,0 M237,0 M87,6 M56,2 M
80 Varovanje in poizvedovalne dejavnosti91,9106,9109,0130,7
81 Dejavnost oskrbe stavb in okolice101,2109,6109,2130,6
81.2 Čiščenje101,7107,5106,8124,6
82 Pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti102,3141,8128,4201,5
z statistično zaupno
1) Zajete so storitvene dejavnosti zahtevane v uredbi o kratkoročnih statističnih kazalnikih.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Podatki za zadnjih 10 mesecev so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za zadnjih 10 mesecev lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.