Poslovne tendence, Slovenija, december 2021

Zaupanje v trgovino, gradbeništvo in predelovalne dejavnosti boljše, v storitvah slabše

Kazalniki zaupanja so se na mesečni ravni zvišali v treh področjih dejavnosti (v trgovini, gradbeništvu in predelovalnih dejavnostih), v enem (v storitvenih dejavnostih) pa se je ta kazalnik znižal, na letni ravni so se zvišali v vseh področjih dejavnosti.

  • 23. 12. 2021 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih višji

Vrednost kazalnika zaupanja je bila v teh dejavnostih za 4 odstotne točke višja kot v prejšnjem mesecu, za 9 odstotnih točk višja kot v istem mesecu prejšnjega leta in za 10 odstotnih točk višja od dolgoletnega povprečja.

Izboljšali so se vsi kazalniki, razen kazalnika zagotovljena proizvodnja, katerega vrednost je bila enaka kot kot v prejšnjem mesecu.

Višji tudi v trgovini na drobno

V trgovini na drobno je bil kazalnik zaupanja v decembru 2021 višji v vseh treh primerjavah: od vrednosti v novembru 2021 za 9 odstotnih točk, od vrednosti v decembru 2020 za 22 odstotnih točk in za 3 odstotne točke od dolgoletnega povprečja.

Izraziteje sta se izboljšala predvsem kazalnika obseg zalog in prodaja (vsak za 21 odstotnih točk), ki sta tudi pomembno vplivala na zvišanje kazalnika zaupanja.

In tudi v gradbeništvu

Tudi v tej dejavnosti je bil kazalnik zaupanja v decembru višji v vseh treh primerjavah: od vrednosti v novembru 2021 za 6 odstotnih točk, od vrednosti v decembru 2020 za 27 odstotnih točk in od dolgoletnega povprečja za 39 odstotnih točk.

Na mesečno zvišanje sta vplivala oba kazalnika zaupanja – skupna naročila in pričakovano zaposlovanje (prvi se je zvišal za 4 odstotne točke, drugi za 7 odstotnih točk).

V storitvenih dejavnostih nižji

Kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih je bil v decembru 2021 za 4 odstotne točke nižji kot v novembru 2021, od dolgoletnega povprečja in od vrednosti v decembru 2020 pa je bil višji, in sicer za 1 oz. za 24 odstotnih točk.

Na mesečno znižanje kazalnika zaupanja sta vplivala kazalnika povpraševanje in poslovni položaj (prvi se je znižal za 7 odstotnih točk, drugi za 4 odstotne točke). Vrednost kazalnika pričakovano povpraševanje se ni spremenila.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Mesečne spremembe vrednosti kazalnikov zaupanja, Slovenija, december 2021
Mesečne spremembe vrednosti kazalnikov zaupanja, Slovenija, december 2021
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Za vsebino te objave je izključno odgovoren SURS. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za uporabo navedenih informacij.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.