Sklenitve in razveze zakonskih zvez, Slovenija, 2020

V letu 2020 manj porok in manj razvez kot v 2019

V 2020 je bilo sklenjenih 5.214 zakonskih zvez, razvezanih pa jih je bilo 1.774. Število sklenitev zakonskih zvez je bilo za 22 % nižje kot v 2019, število razvez pa za 28 %. Upad števila porok in razvez v 2020 povezujemo z ukrepi za zajezitev širjenja bolezni covid-19.

  • 8. 6. 2021 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

V letu 2020 22 % manj porok kot v 2019

Ukrepi za zajezitev širjenja bolezni covid-19, sprejeti v 2020 so povzročili, da je bilo v tem letu sklenjenih manj zakonskih zvez kot običajno. V letu 2020 je bilo v Sloveniji sklenjenih 5.214 zakonskih zvez ali 1.458 (21,9 %) manj kot v letu 2019.  Stopnja poročnosti oz. število sklenitev zakonskih zvez na 1.000 prebivalcev je bila v tem letu 2,5, kar je najnižja vrednost, odkar v Sloveniji statistično spremljamo število porok (to je od leta 1954).V aprilu 2020 za 96 % manj porok kot običajno v tem mesecu

V januarju in februarju 2020, ko še niso bili sprejeti ukrepi, povezani z boleznijo covid-19, je bilo število sklenitev zakonskih zvez višje od povprečja za januar in februar v letih 2015–2019.

V marcu 2020, ko je bila v Sloveniji razglašena epidemija in z njo povezani ukrepi, pa je bilo število  sklenitev zakonskih zvez za 55,6 % nižje od povprečja za marec v letih 2015–2019. V mesecu aprilu 2020 je bilo sklenjenih le 17 zakonskih zvez, kar je bilo 95,9 % manj od povprečja za april v letih od 2015 do 2019.

Julija in avgusta 2020, ko so se ukrepi za zajezitev širjenja covida-19 sprostili, se je število sklenitev zakonskih zvez zvišalo. V letu 2020 je zakonsko zvezo sklenilo največ parov v mesecu avgustu, 1.009. Število porok v tem mesecu je bilo tudi  za 9,3 % višje od povprečja za avgust v letih 2015–2019. Za največ parov, ki so se poročili v letu 2020,  je bil najsrečnejši dan 8. avgust. Na ta dan je v letu 2020 sklenilo zakonsko zvezo največ parov (207).

Z oktobrom, ko je bila v Sloveniji ponovno razglašena epidemija in ko so spet veljali z njo povezani ukrepi, se je število sklenitev zakonskih zvez ponovno zmanjšalo. V novembru 2020 je bilo za 71,0 %,  v decembru pa za 42,7 % nižje  od povprečja za november in december v letih 2015–2019. Ženini v 2020 povprečno skoraj tri leta starejši od nevest

Ženini so bili v letu 2020 (ob sklenitvi zakonske zveze) stari povprečno 36,5 leta in povprečno za 2,7 leta starejši od nevest; te so bile v letu 2020 stare povprečno 33,8 leta.

Ženini, ki so se v letu 2020 poročali prvič, so bili stari povprečno 32,4 leta in povprečno skoraj dve leti starejši od nevest. Neveste, ki so se poročale prvič, so bile stare povprečno 30,5 leta.

Za 4.620 (88,6 %) ženinov in 4.641 (89,0 %) nevest je bila zakonska zveza, sklenjena v 2020, prva zakonska zveza. Pri 4.313 parih (82,7 %) je bila to prva zakonska zveza za oba novoporočenca.

47 sklenitev partnerskih zvez

V letu 2020 je bilo v Sloveniji sklenjenih 47 istospolnih partnerskih zvez  (21 moških in 26 ženskih partnerskih zvez).

V letu 2020 28 % manj razvez kot v 2019

V letu 2020 je bilo razvezanih 1.774 zakonskih zvez ali 702 (28,4 %) manj kot v letu 2019. Povprečna starost razvezanih mož je bila 47,3 leta, povprečna starost razvezanih žena pa 44,4 leta. Zakonske zveze teh oseb so do razveze trajale povprečno 14,2 leta. 33 zakonskih zvez se je razvezalo v prvem letu zakona.

Med omenjenimi v 2020 razvezanimi zakonskimi zvezami je bilo 941 (ali 53,0 %) takih, v katerih ni bilo mladoletnih vzdrževanih otrok, v preostalih 833 (ali 47,0 %) pa je bilo ob razvezi skupaj 1.389 vzdrževanih mladoletnih otrok. Največ teh otrok, 63,6 %, je bila ob razvezi dodeljenih materam; očetom je bilo dodeljenih 4,9 %, obema staršema pa 29,1 % otrok.

Časovne vrste podatkov o sklenitvah in razvezah zakonskih zvez, objavljene v podatkovni bazi SiStat, smo dopolnili s podatki za leto 2020.

Sklenitve in razveze zakonskih zvez, Slovenija
20192020
Sklenitve zakonskih zvez6.6725.214
  na 1.000 prebivalcev3,22,5
Povprečna starost
  ženina36,936,5
  neveste34,033,8
Povprečna starost ob sklenitvi prve zakonske zveze
  ženina32,832,4
  neveste30,730,5
Sklenitve partnerskih zvez1)5447
  med moškima2521
  med ženskama2926
Razveze zakonskih zvez2.4761.774
  na 1.000 prebivalcev1,20,8
  na 1.000 sklenitev zakonskih zvez371,1340,2
Vir: SURS
1) Do leta 2016 se podatki nanašajo na registrirane istospolne partnerske skupnosti, od leta 2017 dalje pa na sklenitve partnerskih zvez.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.