Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija, marec 2021

Marca 2021 inflacija tako na letni (0,1 %) kot na mesečni (0,3 %) ravni

V marcu 2021 je bila letna inflacija 0,1-odstotna, mesečna 0,3-odstotna. Blago se je podražilo tako na letni (za 0,3 %) kot na mesečni (za 0.9 %) ravni, medtem ko so se storitve pocenile na letni (za –0,4 %) in na mesečni ravni (za –0,8 %).

  • 31. 3. 2021 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Marca 2021 letna inflacija 0,1-odstotna

Letna rast cen je bila v marcu 2021 0,1-odstotna (v marcu 2020 0,5-odstotna), povprečna 12-mesečna rast cen pa je bila −0,6-odstotna (v marcu 2020 1,7-odstotna).

Blago se je v enem letu podražilo povprečno za 0,3 %, pri čemer se je podražilo le blago dneve porabe, in sicer za 2,2 %, cene poltrajnega in trajnega blaga pa so se v povprečju znižale, za 5,8 % oziroma za 0,3 %. Storitve so se v obdobju od marca 2020 do marca 2021 za 0,4 % pocenile.

K letni inflaciji so največ (1 odstotno točko) prispevale podražitve električne energije; ta je bila dražja za 38,7 % (pri tem je potrebno upoštevati, da se je v marcu 2020 opazneje pocenila zaradi vladnega odloka o začasnem neplačevanju prispevkov).

Za 0,6-odstotne točke so letno inflacijo ublažile pocenitve oblačil in obutve. Cene oblačil in obutve so bile namreč marca 2021 v povprečju za 8,8 % nižje kot marca 2020.

Mesečna inflacija 0,3-odstotna

Marca 2021 so bile cene v povprečju za 0,3 % višje od cen v februarju 2021.

K zvišanju cen na mesečni ravni so v marcu 2021 največ, 0,3 odstotne točke, prispevali dražji naftni derivati (cene tekočih goriv so bile za 6,1 % višje kot v februarju 2021, cene goriv in maziv za osebna vozila pa za 5,7 %). Za 0,2 odstotne točke so jo zvišale še višje cene oblačil in obutve (za 3,3 %). Oprema za šport se je v povprečju podražila za 14 %, kar je inflacijo zvišalo še za dodatne 0,1 odstotne točke.

Pocenitve zimskih počitniških paketov (za 9,4 %) so inflacijo ublažile za 0,3 odstotne točke.

Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v marcu 2021 0,1-odstotna (v marcu 2020 0,7-odstotna), povprečna 12-mesečna rast cen pa –0,8-odstotna (v istem obdobju prejšnjega leta 1,8-odstotna). Mesečna rast cen je bila 0,6-odstotna.

Cene storitev so bile v marcu 2021 v povprečju za 0,4 % višje kot v marcu 2020, cene blaga pa v povprečju za 0,1 % nižje. Cene poltrajnega blaga so se znižale za 5,6 %, cene trajnega blaga so v povprečju ostale nespremenjene, medtem ko so se cene blaga dnevne porabe zvišale za 1,3 %.

Letna stopnja inflacije v državah članicah EMU, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v februarju 2021 0,9-odstotna (v januarju 2021 je bila prav tako 0,9-odstotna); v državah članicah EU je bila 1,3-odstotna (v januarju 2021 1,2-odstotna). Najnižja je bila v Grčiji (–1,9-odstotna), najvišja pa na Poljskem (3,6-odstotna); v Sloveniji je bila –1,1-odstotna.

Tabela v podatkovni bazi SiStat z najnovejšimi podatki
Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Vir: SURS
Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija
III 21
III 20
III 21
II 21 
III 21 
XII 20
I–III 21
I–III 20
III 21–IV 20
III 20–IV 19
III 21
Ø 15 
Skupaj100,1100,3100,299,599,4104,41
01 Hrana in brezalkoholne pijače99,3100,0101,199,7102,4110,40
02 Alkoholne pijače in tobak103,3100,1100,8103,5102,2110,02
03 Oblačila in obutev91,2103,393,995,695,892,91
04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo107,7100,7100,8101,599,1111,31
05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj99,9100,2101,1100,099,8103,04
06 Zdravstvo100,599,996,1101,1101,5104,96
07 Prevoz99,2101,5103,797,494,295,73
08 Komunikacije99,599,298,9100,3100,6104,56
09 Rekreacija in kultura97,798,099,097,099,096,28
10 Izobraževanje100,799,9100,1100,7101,7112,66
11 Restavracije in hoteli100,5100,2100,8100,6100,9110,62
12 Raznovrstno blago in storitve100,6100,4100,3100,5102,0110,67
  Blago100,3100,9100,899,398,6102,68
  Storitve99,699,299,199,8101,0108,08
Vir: SURS
Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin v stopnjah rasti, Slovenija
III 21
III 20
III 21
II 21 
III 21 
XII 20
I–III 21
I–III 20
III 21–IV 20
III 20–IV 19
III 211)
Ø 15 
Skupaj0,10,60,5-0,6-0,8105,04
01 Hrana in brezalkoholne pijače-0,60,01,2-0,42,0109,85
02 Alkoholne pijače in tobak3,40,10,73,62,2110,09
03 Oblačila in obutev-9,13,1-7,0-4,5-4,391,34
04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo7,20,70,80,8-1,5111,24
05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj0,20,21,00,30,1101,77
06 Zdravstvo-0,20,0-4,90,31,3105,99
07 Prevoz-1,02,04,9-3,5-7,296,85
08 Komunikacije0,6-0,5-0,71,01,1105,33
09 Rekreacija in kultura0,30,20,9-1,0-0,4101,49
10 Izobraževanje0,7-0,10,10,71,4111,36
11 Restavracije in hoteli0,40,10,40,51,3111,71
12 Raznovrstno blago in storitve1,40,10,41,11,9109,89
  Blago-0,10,91,1-1,3-2,1101,96
  Storitve0,4-0,1-0,50,41,3110,28
1) Indeksi.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
SURS se pri zbiranju podatkov zaradi drugega vala epidemije covida-19 še vedno srečuje s težavami.

Tudi v marcu 2021 smo tako del drobnoprodajnih cen neživilskih izdelkov in storitev zbrali po telefonu in s spletnih strani ponudnikov. Višjo kakovost indeksov smo zagotovili z uporabo podatkov iz podatkovnih baz trgovcev (te podatke še naprej pridobivamo redno tedensko).

Podatke o izdelkih, katerih cen ni bilo mogoče zbrati, oz. o storitvah, ki se v opazovanem obdobju niso izvajale, smo statistično uredili v skladu z Eurostatovimi priporočili, zato so objavljeni indeksi v nekaterih podskupinah manj zanesljivi kot običajno. Manjkajoče cene smo nadomestili s cenami, pri katerih smo upoštevali povprečno spremembo cen sorodnih izdelkov. Pri storitvah, za katere je velika verjetnost, da bodo njihove cene enake, ko bodo storitve ponovno na voljo, smo upoštevali zadnjo znano ceno. Pri storitvah s sezonskim gibanjem cen (počitniški paketi, nekatere nastanitvene storitve) pa smo upoštevali mesečno spremembo cen iz prejšnjega leta. Delež na tak način urejenih podatkov predstavlja 2,2 % vseh podatkov, vključenih v izračun celotnega harmoniziranega indeksa cen življenjskih potrebščin, in 4,7 % vseh podatkov, vključenih v izračun indeksa cen življenjskih potrebščin.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.