Na Statističnem uradu RS se bomo še naprej trudili, da objavimo čim več že napovedanih objav in da statistične podatke ohranimo na najvišji možni ravni. Vse dajalce podatkov prosimo, da še naprej sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija, februar 2020

Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih februarja 2020 višje za 0,1 %

Cene industrijskih proizvodov so se v februarju 2020 v primerjavi z januarjem 2020 zvišale za 0,1 %, v primerjavi s februarjem 2019 pa so bile prav tako višje za 0,1 %.

  • 7.4.2020
  • |
  • končni podatki

Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih v februarju 2020 v primerjavi s prejšnjim mesecem višje za 0,1 %

Cene proizvodov so se v februarju 2020 v primerjavi z januarjem 2020 v povprečju zvišale za 0,1 %. Cene proizvodov za prodajo na domačem trgu so se zvišale za 0,3 %, medtem ko so se cene proizvodov, prodanih na tujih trgih, znižale za 0,2 %.

Cene industrijskih proizvodov za prodajo na trgih držav v evrskem območju so se v februarju 2020 na mesečni ravni znižale za 0,5 %, medtem ko so se cene proizvodov za prodajo na trgih držav zunaj evrskega območja zvišale za 0,6 %.

Med skupinami dejavnosti po namenu porabe industrijskih proizvodov so se v februarju 2020 glede na januar 2020 zvišale cene energentov (za 2,9 %) in cene proizvodov za široko porabo (za 0,5 %). Znižale so se cene surovin (za 0,2 %) in cene proizvodov za investicije (za 0,4 %).

Cene proizvodov so se glede na prejšnji mesec izraziteje zvišale v oskrbi z električno energijo (za 4,0 %) in v proizvodnji oblačil (za 3,5 %). Izraziteje so se znižale v drugih raznovrstnih predelovalnih dejavnostih (za 2,9 %).

 

Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih v februarju 2020 za 0,1 % višje kot pred enim letom

Cene industrijskih proizvodov so se na letni ravni (od februarja 2019 do februarja 2020) zvišale povprečno za 0,1 %. Zvišale so se tudi cene proizvodov, prodanih na domačem trgu (za 1,5 %), medtem ko so se cene proizvodov, ki so bili prodani na tujem trgu, znižale za 1,2 %.

Cene proizvodov, prodanih na trgih držav zunaj evrskega območja, se v povprečju niso spremenile, medtem ko so se cene proizvodov, ki so bili prodani na trgih držav v evrskem območju, znižale za 1,7 %.

V enem letu so se najizraziteje zvišale cene v oskrbi z električno energijo (za 10,2 %) ter v zbiranju, prečiščevanju in distribuciji vode (za 9,0 %), opazneje znižale pa v proizvodnji usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov (za 10,4 %).


Letne stopnje rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
Letne stopnje rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
Vir: SURS
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
II 2020
I 2020 
II 2020 
XII 2019
II 2020
II 2019
I–II 2020
I–II 2019
II 2020
  Ø 2015  
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih - skupaj100,1100,0100,1100,2103,71
Dejavnosti po namenu porabe proizvodov
Surovine99,899,599,299,2103,49
Energenti102,9102,7108,4109,9112,35
Proizvodi za investicije99,699,798,498,7100,55
Proizvodi za široko porabo100,5100,8101,5101,3104,64
Dejavnosti po SKD 2008 (področja)
B Rudarstvo99,399,7101,0101,2103,90
C Predelovalne dejavnosti99,999,999,799,7103,15
D Oskrba z električno energijo104,0103,7110,2112,6116,55
E Oskrba z vodo100,4100,4109,0108,8102,47
Vir: SURS
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
II 2020
I 2020 
II 2020 
XII 2019
II 2020
II 2019
I–II 2020
I–II 2019
II 2020
  Ø 2015  
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih za prodajo na domačem trgu100,3100,4101,5101,7104,54
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih za prodajo na tujem trgu99,899,798,898,8102,85
  evrsko območje99,599,198,398,4101,63
  zunaj evrsko območje100,6100,9100,099,7105,65
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.