Izvoz in uvoz blaga, Slovenija, december 2019

Izvoz in uvoz Slovenije tudi v letu 2019 naraščala

Slovenija je v obdobju od januarja do decembra 2019 izvozila vrednostno za 8,5 %, uvozila pa za 10,9 % več blaga kot v istem obdobju 2018. Pri blagovni menjavi s tujino je v tem obdobju ustvarila primanjkljaj.

  • 7. 2. 2020 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Izvoz in uvoz v decembru 2019 višja kot v decembru 2018

Slovenija je v decembru 2019 izvozila za 2,3 milijarde EUR blaga ali za 4,1 % več kot v decembru 2018, uvozila pa ga je za 2,7 milijarde EUR ali za 11,2 % več kot v decembru 2018. Glede na mesečni povprečji izvoza in uvoza v letu 2018 je bil izvoz v decembru 2019 nižji za 8,6 %, uvoz pa višji za 5,7 %.

V decembru 2019 je bil v blagovni menjavi s tujino ustvarjen primanjkljaj, ki je bil najvišji mesečni primanjkljaj v tem letu; znašal je 356,5 milijona EUR. To je bil šesti mesečni primanjkljaj v 2019 po aprilu, juliju, avgustu, septembru in oktobru. Pokritost uvoza z izvozom v decembru 2019 je bila 86,8-odstotna.

Blagovna menjava Slovenije v decembru 2019 višja kot v decembru 2018 z obema skupinama držav 

V decembru 2019 je blagovna menjava Slovenije ponovno rasla z obema skupinama držav. V države članice EU je Slovenija izvozila za 1,7 milijarde EUR blaga, kar je za 1,0 % več kot v decembru 2018. Iz teh držav je uvozila za 1,8 milijarde EUR blaga, kar je za 0,6 %  več kot v decembru 2018.

V države nečlanice EU je v decembru 2019 izvozila za 0,7 milijarde EUR in iz teh držav uvozila za 0,9 milijarde EUR blaga. Izvoz v to skupino držav in uvoz iz teh držav sta bila višja kot v decembru 2018, in sicer izvoz za 12,6 %, uvoz pa kar za 43,7 %.
 
Blagovna menjava Slovenije s tujino v letu 2019

Blagovna menjava Slovenije s tujino je tudi v letu 2019 tako kot v letu 2018 na splošno naraščala. Izvoz je bil v primerjavi s prejšnjim letom višji za 8,5 %, uvoz pa za 10,9 %. Absolutna vrednost izvoza in tudi absolutna vrednost uvoza sta bili najvišji do sedaj. Izvoz je v letu 2019 znašal 33,5 milijarde EUR, uvoz pa 34,0 milijarde EUR.

V celotni blagovni menjavi s tujino je Slovenija v letu 2019 ustvarila primanjkljaj v vrednosti 0,6 milijarde EUR (pokritost uvoza z izvozom je bila 98,3-odstotna), med tem ko je v zadnjih nekaj letih ustvarila presežek. V letu 2019 je ustvarila primanjkljaj tudi pri trgovanju z obema skupinama držav (državami EU in državami nečlanicami).

Največ blaga je Slovenija v letu 2019 izvozila v Nemčijo (18,9 % celotnega izvoza), potem v Italijo (11,6 %), Hrvaško (8,6 %), Avstrijo (6,8 %) in Švico (6,7 %). Tudi uvozila je največ blaga iz Nemčije (16,1 % celotnega uvoza), potem iz Italije (14,0 %), Avstrije (10,0 %), Švice (8,6 %) in Hrvaške (5,0 %). V države članice EU je Slovenija v letu 2019 izvozila 73,7 % celotnega izvoza (v 2018 77,1 %), uvozila iz omenjenih držav pa 73,0 % celotnega uvoza (v 2018 78,3 %).

Najpomembnejši proizvodi v celotnem izvozu blaga v letu 2019 so bili proizvodi iz skupin cestna vozila, medicinski in farmacevtski proizvodi ter proizvodi iz skupine električni stroji, naprave. V celotnem uvozu blaga pa prav tako proizvodi iz skupin cestna vozila ter medicinski in farmacevtski proizvodi, sledili so proizvodi iz skupine nafta in naftni derivati.

V blagovni menjavi Slovenije s tujino v letu 2019 so prevladovali posli, ki vključujejo dejanski ali nameravani prenos lastništva, ti posli so predstavljali kar 91,8 % blagovne menjave na izvozni strani in 89,3 % blagovne menjave na uvozni strani. Posli, povezani s postopki oplemenitenja, so pri izvozu predstavljali 2,1 %, pri uvozu pa 1,7 % vrednosti. Drugi posli brez prenosa lastništva so v letu 2019 vrednostno predstavljali 6,2 % slovenskega izvoza in 9,0 % slovenskega uvoza.
Izvoz in uvoz blaga po mesecih, Slovenija
Izvoz in uvoz blaga po mesecih, Slovenija
Vir: SURS
Struktura izvoza po državah, Slovenija 2019
Struktura izvoza po državah, Slovenija 2019
Vir: SURS
Struktura uvoza po državah, Slovenija 2019
Struktura uvoza po državah, Slovenija 2019
Vir: SURS
Izvoz in uvoz blaga, Slovenija
XII 2019I–XII 2019XII 2019
XII 2018
I–XII 2019
I–XII 2018
1.000 EURindeks
Izvoz2.349.19833.474.736104,1108,5
EU-281.659.88524.662.550101,0103,6
države nečlanice EU689.3138.812.186112,6124,9
Uvoz2.705.65534.038.232111,2110,9
EU-281.840.08924.832.001100,6103,3
države nečlanice EU865.5679.206.231143,7138,3
Trgovinska bilanca-356.458-563.496-1)-1)
Pokritost uvoza z izvozom v %86,898,3-1)-1)
1) Izračun ni smiseln.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za leto 2019 so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Končni podatki za leto 2019 bodo objavljeni junija 2020.

Skupine proizvodov, omenjene v predzadnjem odstavku objave, so skupine po standardni mednarodni trgovinski klasifikaciji proizvodov na dvomestni ravni.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.