Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija, december 2019

Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih v letu 2019 v povprečju višje za 0,6 %

Cene industrijskih proizvodov so se v letu 2019 zvišale za 0,6 %. V tem letu so se najizraziteje zvišale cene v oskrbi z električno energijo (za 15,0 %), opazneje znižale pa cene v proizvodnji koksa in naftnih derivatov (za 4,8 %).

  • 21.1.2020
  • |
  • končni podatki

Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih v 2019 za 0,6 % višje kot v 2018

Cene industrijskih proizvodov so se v letu 2019 zvišale za 0,6 % (v letu 2018 so se glede na prejšnje leto zvišale za 1,4 %). Cene omenjenih proizvodov, prodanih na domačem trgu so se zvišale (za 2,1 %), medtem ko so se cene proizvodov, prodanih na tujih trgih znižale (za 0,9 %).

Cene proizvodov, prodanih na trgih držav v evrskem območju so se v enem letu znižale (za 0,7 %); cene tistih proizvodov, ki so bili prodani na trgih držav zunaj tega območja, pa so se znižale za 1,2 %.

Med skupinami dejavnosti po namenu porabe industrijskih proizvodov so se v 2019 glede na 2018 zvišale cene energentov (za 11,3 %), cene proizvodov za široko porabo (za 0,7 %), medtem ko so se cene proizvodov za investicije znižale (za 0,1 %) ter cene surovin (za 0,4 %).

V zadnjem letu so se najizraziteje zvišale cene v oskrbi z električno energijo (za 15,0 %), opazneje znižale pa cene v proizvodnji koksa in naftnih derivatov (za 4,8 %).

 

Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih v decembru 2019 v povprečju višje za 0,2 % kot v novembru 2019

Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih so bile v decembru 2019 v primerjavi s prejšnjim mesecem v povprečju višje za 0,2 %. Cene omenjenih proizvodov za prodajo na domačem trgu, kot tudi cene proizvodov za prodajo na tujem trgu, so bile v povprečju višje kot v prejšnjem mesecu, in sicer za 0,1 % in 0,3 %.

Cene industrijskih proizvodov, prodanih na trgih držav v evrskem območju so bile v decembru 2019 v povprečju za 0,4 % višje; cene tistih, ki so bili prodani na trgih zunaj evrskega območja pa se niso spremenile.

Med skupinami dejavnosti po namenu porabe industrijskih proizvodov so se v decembru 2019 glede na november 2019 zvišale cene surovin (za 0,3 %), cene proizvodov za investicije in cene proizvodov za široko porabo (za 0,1 %), medtem ko so se cene energentov znižale (za 0,3 %).

Cene proizvodov so se glede na prejšnji mesec zvišale v proizvodnji računalniških, elektronskih in optičnih izdelkov (za 1,7 %), znižale pa so se v proizvodnji koksa in naftnih derivatov (za 0,4 %).

Letne stopnje rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
Letne stopnje rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
Vir: SURS
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
XII 2019
XI 2019 
XII 2019
XII 2018
I–XII 2019
I–XII 2018
XII 2019
  Ø 2015  
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih - skupaj100,2100,6100,7103,66
Dejavnosti po namenu porabe proizvodov
Surovine100,399,699,8104,02
Energenti99,7111,3110,5109,38
Proizvodi za investicije100,199,9100,6100,89
Proizvodi za široko porabo100,1100,7100,4103,80
Dejavnosti po SKD 2008 (področja)
B Rudarstvo100,6101,1101,1104,23
C Predelovalne dejavnosti100,2100,0100,1103,24
D Oskrba z električno energijo99,6115,0113,8112,38
E Oskrba z vodo100,0109,0107,3102,06
Vir: SURS
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
XII 2019
XI 2019 
XII 2019
XII 2018
I–XII 2019
I–XII 2018
XII 2019
  Ø 2015  
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih za prodajo na domačem trgu100,1102,1101,9104,10
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih za prodajo na tujem trgu100,399,199,5103,20
  evrsko območje100,499,399,5102,52
  zunaj evrsko območje100,098,899,5104,68
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.