Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija, december 2019

Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih v letu 2019 v povprečju višje za 0,6 %

Cene industrijskih proizvodov so se v letu 2019 zvišale za 0,6 %. V tem letu so se najizraziteje zvišale cene v oskrbi z električno energijo (za 15,0 %), opazneje znižale pa cene v proizvodnji koksa in naftnih derivatov (za 4,8 %).

  • 21. 1. 2020 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih v 2019 za 0,6 % višje kot v 2018

Cene industrijskih proizvodov so se v letu 2019 zvišale za 0,6 % (v letu 2018 so se glede na prejšnje leto zvišale za 1,4 %). Cene omenjenih proizvodov, prodanih na domačem trgu so se zvišale (za 2,1 %), medtem ko so se cene proizvodov, prodanih na tujih trgih znižale (za 0,9 %).

Cene proizvodov, prodanih na trgih držav v evrskem območju so se v enem letu znižale (za 0,7 %); cene tistih proizvodov, ki so bili prodani na trgih držav zunaj tega območja, pa so se znižale za 1,2 %.

Med skupinami dejavnosti po namenu porabe industrijskih proizvodov so se v 2019 glede na 2018 zvišale cene energentov (za 11,3 %), cene proizvodov za široko porabo (za 0,7 %), medtem ko so se cene proizvodov za investicije znižale (za 0,1 %) ter cene surovin (za 0,4 %).

V zadnjem letu so se najizraziteje zvišale cene v oskrbi z električno energijo (za 15,0 %), opazneje znižale pa cene v proizvodnji koksa in naftnih derivatov (za 4,8 %).

 

Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih v decembru 2019 v povprečju višje za 0,2 % kot v novembru 2019

Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih so bile v decembru 2019 v primerjavi s prejšnjim mesecem v povprečju višje za 0,2 %. Cene omenjenih proizvodov za prodajo na domačem trgu, kot tudi cene proizvodov za prodajo na tujem trgu, so bile v povprečju višje kot v prejšnjem mesecu, in sicer za 0,1 % in 0,3 %.

Cene industrijskih proizvodov, prodanih na trgih držav v evrskem območju so bile v decembru 2019 v povprečju za 0,4 % višje; cene tistih, ki so bili prodani na trgih zunaj evrskega območja pa se niso spremenile.

Med skupinami dejavnosti po namenu porabe industrijskih proizvodov so se v decembru 2019 glede na november 2019 zvišale cene surovin (za 0,3 %), cene proizvodov za investicije in cene proizvodov za široko porabo (za 0,1 %), medtem ko so se cene energentov znižale (za 0,3 %).

Cene proizvodov so se glede na prejšnji mesec zvišale v proizvodnji računalniških, elektronskih in optičnih izdelkov (za 1,7 %), znižale pa so se v proizvodnji koksa in naftnih derivatov (za 0,4 %).

Letne stopnje rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
Letne stopnje rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
Vir: SURS
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
XII 2019
XI 2019 
XII 2019
XII 2018
I–XII 2019
I–XII 2018
XII 2019
  Ø 2015  
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih - skupaj100,2100,6100,7103,66
Dejavnosti po namenu porabe proizvodov
Surovine100,399,699,8104,02
Energenti99,7111,3110,5109,38
Proizvodi za investicije100,199,9100,6100,89
Proizvodi za široko porabo100,1100,7100,4103,80
Dejavnosti po SKD 2008 (področja)
B Rudarstvo100,6101,1101,1104,23
C Predelovalne dejavnosti100,2100,0100,1103,24
D Oskrba z električno energijo99,6115,0113,8112,38
E Oskrba z vodo100,0109,0107,3102,06
Vir: SURS
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
XII 2019
XI 2019 
XII 2019
XII 2018
I–XII 2019
I–XII 2018
XII 2019
  Ø 2015  
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih za prodajo na domačem trgu100,1102,1101,9104,10
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih za prodajo na tujem trgu100,399,199,5103,20
  evrsko območje100,499,399,5102,52
  zunaj evrsko območje100,098,899,5104,68
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.