Prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, september 2019

V zadnjem poletnem mesecu skoraj 1,5 milijona turističnih prenočitev

Slovenijo je v septembru 2019 obiskalo več kot 600.000 turistov. Prenočitev v turističnih nastanitvenih obratih je bilo skoraj 1,5 milijona; 77 % teh so ustvarili tuji turisti. Število prihodov turistov je bilo za skoraj 4 % večje, število njihovih prenočitev pa za 3 % manjše kot v septembru 2018. 

  • 30. 10. 2019 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Več prihodov tako domačih kot tujih turistov
Prihodov domačih in tujih turistov je bilo v septembru 2019 več kot v septembru 2018: prihodov prvih za 2 %, prihodov drugih za 4 %. Prenočitev pa so oboji ustvarili manj kot v septembru 2018: domači turisti za 4 %, tuji turisti pa za 2 % manj . 

Nemčija, Avstrija in Italija
Največ prenočitev med tujimi turisti so v septembru 2019 ustvarili turisti iz Nemčije (20 % ali več kot 229.000 prenočitev), Avstrije (9 %) in Italije (7 %). Glede na september 2018 se je najbolj povečalo število prenočitev nemških turistov (za 15 %).

Tudi v septembru 2019 največ prenočitev v gorskih občinah
V nastanitvenih obratih v gorskih občinah so v septembru 2019 zabeležili več kot 400.000 turističnih prenočitev (30 % vseh turističnih prenočitev), sledile so obmorske (22 %) in zdraviliške občine (17 %). Glede na september 2018 je bilo število prenočitev nekoliko večje le v obmorskih občinah (za 2 %). 

Tuji turisti se najdlje zadržijo v občinah Ljubljana, Piran in Bled 
Tuji turisti so tudi v septembru 2019 največkrat prenočili v občini Ljubljana, sledile so občine Piran, Bled, Bohinj in Kranjska Gora. Domači turisti so v omenjenem mesecu največkrat prenočili v občinah Piran, Izola in Ankaran. 

Največ prenočitev v hotelih, vendar manj kot septembra 2018
Tudi v septembru 2019 so turisti ustvarili največ prenočitev v hotelih (več kot 680.000), vendar pa je bilo to število nekoliko nižje kot v septembru 2018. Po številu prenočitev so jim spet sledili zasebne sobe, apartmaji in hiše (v katerih je bilo sicer ustvarjenih za 4 % manj prenočitev kot septembra 2018) ter kampi (4 % več prenočitev kot septembra 2018). 
 
Več podatkov v podatkovni bazi SiStat
Podrobnejši začasni mesečni podatki o prihodih in prenočitvah turistov so na voljo v podatkovni bazi SiStat. 

Turistični promet, Slovenija − začasni podatki
Turistični promet, Slovenija − začasni podatki
Vir: SURS
Prihodi in prenočitve turistov po ključnih trgih, od koder turisti prihajajo, september 2019 – začasni podatki
Prihodi turistovPrenočitve turistov
IX 2019I–IX 2019IX 2019
IX 2018
I–IX 2019
I–IX 2018
IX 2019I–IX 2019IX 2019
IX 2018
I–IX 2019
I–IX 2018
število
število
indeks
indeks
število
število
indeks
indeks
Skupaj629.4505.154.809103,7105,71.478.65613.240.07197,4101,9
Domači123.4281.188.925101,5101,3335.3713.535.05096,198,0
Tuji506.0223.965.884104,3107,11.143.2859.705.02197,8103,5
  od tega
iz Nemčije93.657526.705116,8115,8229.4601.370.635114,7112,8
iz Avstrije41.332309.672104,2104,5105.805798.80398,3101,5
iz Italije40.083452.93693,3100,784.912994.41488,198,1
iz Združenega kraljestva22.378144.34398,398,359.156401.58092,496,0
iz Češke20.845177.206108,6118,549.935475.270106,0119,1
Vir: SURS
Prihodi in prenočitve turistov po vrstah turističnih občin in po nastanitvenih obratih, september 2019 – začasni podatki
Prihodi turistovPrenočitve turistov
IX 2019I–IX 2019IX 2019
IX 2018
I–IX 2019
I–IX 2018
IX 2019I–IX 2019IX 2019
IX 2018
I–IX 2019
I–IX 2018
število
število
indeks
indeks
število
število
indeks
indeks
Skupaj629.4505.154.809103,7105,71.478.65613.240.07197,4101,9
Vrste turističnih občin
  Zdraviliške občine72.751764.87894,999,6256.2652.679.07295,998,3
  Gorske občine206.6111.647.213102,4106,7437.2904.144.71895,1104,5
  Obmorske občine105.486807.519103,8103,6321.8262.622.525101,6101,2
  Ljubljana114.799894.108107,8111,5231.3841.773.84099,3106,2
  Mestne občine53.039418.525106,2103,796.657831.48697,398,0
  Druge občine76.764622.566109,1107,7135.2341.188.43095,5100,2
Nastanitveni obrati
  Hoteli297.0292.378.141101,7104,0686.9605.794.41395,799,2
  Zasebne sobe, apartmaji, hiše119.0211.011.914103,6115,7312.5992.875.30795,8112,5
  Kampi  71.785667.727107,4110,8176.7241.915.204104,1106,3
  Mladinski hoteli29.127204.531104,198,452.844400.704102,597,7
  Prenočišča20.765148.076141,3124,243.613324.165128,9110,8
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Končni podatki iz nastanitvene statistike za september 2019 bodo objavljeni 22. novembra 2019 v podatkovni bazi SiStat in na spletnih straneh Statističnega urada RS. 

Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.