Priznanja in ugotovitve očetovstva, posvojitve otrok, Slovenija, 2018

81 % očetov, ki so v 2018 podali priznanje očetovstva, je to storilo pred rojstvom otroka

V 2018 so bila podana priznanja očetovstva za 10.899 otrok, očetovstvo je bilo ugotovljeno za 48 otrok in posvojenih je bilo 45 otrok (14 iz tujine).

  • 18. 7. 2019 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

10.899 priznanj očetovstva 

V letu 2018 je bilo pred pristojnim organom podano priznanje  očetovstva za 10.899 otrok: za 81,4 % teh se je to zgodilo že pred njihovim rojstvom (to je bil najvišji delež doslej), za 14,4 % pa takoj v prvem mesecu po rojstvu. 134 otrok, za katere je bilo priznanje očetovstva podano v letu 2018, je bilo starih več kot eno leto (najstarejši so bili stari tudi že čez 40 let).

Število priznanj očetovstva je bilo v letu 2018 za 446 nižje kot v letu 2017.

Očetje, ki so podali priznanje očetovstva, so bili stari povprečno 33,5 leta. Tisti, ki so to storili pred rojstvom otroka, so bili v povprečju nekoliko mlajši (33,2 leta).
Najstarejši med vsemi temi očeti so bili stari več kot 60 let.

45 posvojitev, 14 iz tujine

V letu 2018 je bilo v Sloveniji evidentiranih 45 posvojitev otrok. 31 v letu 2018 posvojenih otrok je pred posvojitvijo živelo v Sloveniji, 14 pa v osmih drugih državah.
Od 45 posvojenih otrok so jih 24 posvojili pari; toliko otrok je torej s posvojitvijo dobilo nova oba starša. Pri 20 posvojitvah je bil posvojitelj zakonec/partner otrokovega biološkega starša.

Priznanja očetovstva po starosti otrok, Slovenija
Priznanja očetovstva po starosti otrok, Slovenija
Vir: SURS
Priznanja in ugotovitve očetovstva, Slovenija
20172018
Priznanja očetovstva po starosti otrok
Skupaj11.34510.899
  pred rojstvom otroka9.0618.876
  manj kot 1 mesec1.8381.571
  1–11 mesecev318318
  1–4 leta6673
  5–9 let2629
  10–14 let1514
  15–19 let109
  20 ali več let119
Ugotovitve očetovstva
Skupaj4448
Vir: SURS
Posvojitve, Slovenija
20172018
Posvojitve
Skupaj5445
  iz tujine1414
Otroka je posvojil
  par2824
  zakonec/partner otrokovega roditelja2420
  posameznik21
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.