Umrli, Slovenija, 2018

V letu 2018 umrlo 20.485 prebivalcev ali 0,1 % manj kot v 2017

V 2018 je umrlo 20.485 prebivalcev ali 0,1 % manj kot v letu 2017. Umrli moški so bili stari povprečno 74,1 leta, umrle ženske 81,6 leta. Deček, rojen v 2018 v Sloveniji, lahko pričakuje, da bo dočakal 78,32 leta, deklica, rojena v istem letu, pa 83,98 leta.  

  • 21. 6. 2019 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

V 2018 je umrlo 20.485 prebivalcev ali 0,1 % manj kot v 2017

V letu 2018 je v Sloveniji umrlo 20.485 prebivalcev:  10.113 moških in 10.372 žensk. Stopnja umrljivosti (ta pove, koliko oseb je povprečno umrlo v posameznem letu na 1.000 prebivalcev) je bila 9,9. Najmanj umrlih na 1.000 prebivalcev je bilo v osrednjeslovenski (8,2), največ umrlih na 1.000 prebivalcev pa v pomurski statistični regiji (12,2).

V posameznem letu umre običajno največ oseb v zimskih mesecih: v januarju, februarju, marcu in decembru. V letu 2018 jih je v teh mesecih umrlo 37,1 %. Marec je bil v 2018 mesec z največjim številom umrlih in edini, v katerem je umrlo več kot 2.000 prebivalcev. Dan z največ umrlimi v letu 2018 pa je bil 27. februar. V tistem dnevu je umrlo 82 prebivalcev. Povprečno je v 2018 umrlo 56 prebivalcev na dan.    

Povprečna starost umrlih prebivalcev se še naprej počasi zvišuje. Tisti, ki so umrli v letu 2018, so bili ob smrti stari povprečno 77,9 leta (moški povprečno 74,1 leta, ženske 81,6 leta ali povprečno 7,5 leta starejše od  moških).

Med umrlimi v 2018 je bilo 33 dojenčkov (22 fantkov in 11 deklic) ali 1,7 na 1.000 živorojenih. Po številu umrlih dojenčkov na 1.000 živorojenih se Slovenija med državami članicami EU-28 uvršča med države z najnižjimi vrednostmi tega kazalnika.


Prezgodnja umrljivost se znižuje

Prezgodnja umrljivosti prebivalcev je podatek, ki pove, koliko oseb med umrlimi v posameznem letu (v %) je bilo ob smrti starih manj kot 65 let. V letu 2018 je bilo takih smrti v Sloveniji 16,5 %; med moškimi jih je bilo 22,7 %, med ženskami 10,5 %. Delež takih smrti je med moškimi vedno višji kot med ženskami, se pa za oba spola znižuje. Pred desetimi leti (v letu 2008) je za moške znašal 32,5 %, za  ženske pa 13,1 %.


Ženske živijo dlje 

V 2018 v Sloveniji rojeni dečki lahko pričakujejo, da bodo ob nespremenjeni umrljivosti dočakali starost 78,32 leta ali 5,7 leta manj kot v istem letu rojene deklice; te namreč lahko pričakujejo 83,98 leta življenja. Vrednost kazalnika pričakovano trajanje življenja se je v zadnjih treh desetletjih zvišala za moške za 9,5 leta, za ženske pa za 7,3 leta.


Naravni prirast v 2018 negativen 

Naravni prirast je bil v Sloveniji v letu 2018 tako kot v letu 2017 negativen. Umrlo je 20.485 prebivalcev, rodilo se jih je 19.585. Naravni prirast je tako znašal −900 oseb.


Podatki o naravnem gibanju po občinah in regijah so na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Umrli, Slovenija
20172018
Skupaj20.50920.485
  moški10.13610.113
  ženske10.37310.372
Umrli dojenčki4233
Umrli na 1.000 prebivalcev9,99,9
Umrli dojenčki na 1.000 živorojenih2,11,7
Povprečna starost umrlih
  moški74,074,1
  ženske81,481,6
Pričakovano trajanje življenja ob rojstvu
  moški78,0578,32
  ženske83,6683,98
Vir: SURS, NIJZ
Naravni prirast, Slovenija
20172018
Živorojeni20.24119.585
Umrli20.50920.485
Naravni prirast-268-900
Naravni prirast na 1.000 prebivalcev-0,1-0,4
Vir: SURS, NIJZ
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.