Dnevna mobilnost potnikov, Slovenija, 2017

Novo v podatkovni bazi SI-STAT: Dnevna mobilnost potnikov, 2017 – podrobnejši končni podatki

V 2017 je prebivalec Slovenije, star od 15 do 84 let, opravil v povprečju 2,7 poti na dan. Skupna razdalja teh poti je znašala 34,5 km, za njo je bilo potrebnih 62 minut.

  • 25. 4. 2019 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Po Prvi objavi, objavljeni 10. 9. 2018, objavljamo zdaj v podatkovni bazi SI-STAT končne podatke o dnevni mobilnosti prebivalcev Slovenije, starih od 15 do 84 let, za leto 2017. V petih sklopih so prikazani podatki o opravljenih poteh, njihovih razdaljah, porabljenem času za poti ter o stopnji zasedenosti osebnih vozil in o udeleženosti prebivalcev Slovenije v dnevni mobilnosti. Vsak sklop smo zaključili z navedbo podatkov, ki smo jih po izvedbi skupnega projekta razvoja metodologije raziskovanja o dnevni mobilnosti posredovali Eurostatu.

84 % prebivalcev dnevno mobilnih
Izsledki raziskovanja o dnevni mobilnosti prebivalcev Slovenije kažejo, da je bilo v povprečju 84 % prebivalcev, starih od 15 do 84 let, dnevno mobilnih – na povprečen dan so opravili kakršnokoli pot v dolžini od 100 m do 300 km.
Na delovni dan je bilo mobilnih 87 % prebivalcev, na nedelovni pa 77 %.
Mobilnih je bilo 85 % moških in 83 % žensk.
Zakaj 16 % prebivalcev Slovenije, starih od 15 do 84 let, ni odšlo na nobeno pot? Več kot četrtina odgovorov (28 %) je bila, da »ni bilo posebnega razloga, da bi se kamorkoli odpravili«. Drugi najpogostejši odgovor (23 %) je bil »bolezen« – ali anketirančeva ali je bil bolan družinski član.

Na dan v povprečju 2,7 poti na prebivalca Slovenije na razdalji 34,5 km v 62 minutah
V povprečju so prebivalci Slovenije, stari od 15 do 84 let, na dan opravili 2,7 poti v skupni razdalji 34,5 km, za katero so porabili 62 minut.
Ker se 16 % prebivalcev na dan ni odpravilo na nobeno pot (niso bili mobilni), bi rezultati – če bi v izračunih povprečij upoštevali le tiste prebivalce, ki so opravili vsaj eno pot – pokazali, da so mobilni prebivalci opravili 3,2 poti na dan; skupna razdalja poti je znašala 41 km in prebivalci so jo opravili v povprečno 74 minutah.
V letu 2017 so prebivalci Slovenije, stari od 15 do 84 let, na dan opravili skupno skoraj 4,5 milijona poti, ki so skupaj znašale skoraj 58 milijonov km, kar pomeni, da je povprečna razdalja ene poti znašala 13 km.
Za vse svoje vsakodnevne poti so prebivalci Slovenije (15–84 let) v enem dnevu porabili skupno 1,7 milijona ur. Gre torej za več kot 72.000 dni ali več kot 190 let.

Poti na delo …
Vsaka četrta pot prebivalcev Slovenije je bila opravljena zaradi dela. Na 8 poteh od 10 je bil osebni avto uporabljen kot glavno prevozno sredstvo.
Povprečna razdalja na prebivalca, ki se je odpravil na pot zaradi dela, je znašala 32 km, povprečno je bilo za te poti porabljenih 44 minut.
Zjutraj se je 15 % poti začelo med 6. in 7. uro, 13 % pa med 7. in 8. uro. Največji delež poti (22 %) je bil zabeležen v razredu razdalj poti od 10 do 20 km. 63 % poti zaradi dela je trajalo od 1 do 20 minut.

… poti v šolo ... 
Zaradi izobraževanja so bili opravljeni le 3 % poti prebivalcev Slovenije (15–84 let), javno prevozno sredstvo (avtobus ali vlak) pa je bilo uporabljeno kot glavno prevozno sredstvo na 55 % teh poti.
Povprečna razdalja na osebo na teh poteh je znašala 35 km (3 km več kakor na poteh zaradi dela), vendar so prebivalci zanje porabili kar 67 minut dnevno (23 minut več kot na poteh zaradi dela).
19 % poti zaradi izobraževanja se je začelo med 6. in 7. uro zjutraj. Največji delež poti (27 %) je bil zabeležen v razredu razdalj poti od 20 do 50 km. 41 % poti zaradi izobraževanja je trajalo od 1 do 20 minut.

… in po nakupih
15 % dnevnih poti so prebivalci Slovenije opravili zaradi nakupovanja. Kot glavno prevozno sredstvo je bil pri dveh tretjinah poti uporabljen osebni avto.
Povprečna razdalja na osebo na teh poteh je znašala 12 km, vendar so prebivalci zanje porabili povprečno kar 24 minut dnevno, saj so se na četrtino poti odpravili peš.
Največ poti (16 %) se je začelo med 10. in 11. uro, med 9. in 12. uro dopoldan pa je bilo skupno opravljenih 41 % poti.
Poti zaradi nakupovanja so bile kratke tako po razdaljah kot po porabljenem času: 25 % poti je bilo zabeleženih v razredu razdalj od 1 do 2,5 km, kar 22 % poti pa je bilo krajših od 1 km; 34 % poti je trajalo manj kot 5 minut, 28 % poti pa med 5 in 10 minut.
Dnevne poti zaradi dela, izobraževanja in nakupovanja po razredih razdalj poti, Slovenija, 2017
Dnevne poti zaradi dela, izobraževanja in nakupovanja po razredih razdalj poti, Slovenija, 2017
Udeležba prebivalcev Slovenije (15–84 let) v dnevni mobilnosti po starostnih razredih, Slovenija, 2017
SkupajŠli na potNiso šli na pot
%
Vsi prebivalci (15–84 let)10084,315,7
  15–25 let10089,210,8
  26–40 let10090,010,0
  41–55 let10089,510,5
  56–70 let10081,518,5
  71–84 let10061,238,8
Vir: SURS
Udeležba prebivalcev Slovenije (15–84 let) v dnevni mobilnosti po doseženi izobrazbi, Slovenija, 2017
SkupajŠli na potNiso šli na pot
%
Vsi prebivalci (15–84 let)10084,315,7
  Osnovnošolska izobrazba ali manj 10075,124,9
  Srednješolska izobrazba10085,214,8
  Višješolska in visokošolska izobrazba 10091,48,6
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.