Delovno aktivno prebivalstvo, Slovenija, januar 2019

V zadnjem letu se je število delovno aktivnih oseb v gradbeništvu povečalo za 9 %

V januarju 2019 je bilo v Sloveniji 881.245 delovno aktivnih oseb ali za 0,7 % manj kot v prejšnjem mesecu in za 3,1 % več kot v januarju 2018. Približno 58.900 delovno aktivnih oseb je delalo v v dejavnosti gradbeništvo.

  • 18. 3. 2019 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Število delovno aktivnih oseb v januarju 2019 za 0,7 % nižje kot v decembru 2018

Konec januarja 2019 je bilo v Sloveniji približno 881.200 delovno aktivnih oseb ali za 0,7 % manj kot v prejšnjem mesecu in za 3,1 % (ali približno 26.900) več kot konec januarja 2018. Število zaposlenih oseb se je znižalo za 0,4 % (na nekaj več kot 788.700), število samozaposlenih oseb pa za 2,5 % (na nekaj več kot 92.500).

Število delovno aktivnih moških se je glede na december 2018 znižalo za 0,9 % (na nekaj več kot 483.300), število delovno aktivnih žensk pa za 0,4 % (na nekaj več kot 397.900).

Glede na regije, v katerih imajo delovno aktivne osebe delo, se je število delovno aktivnih oseb v januarju 2019 glede na december 2018 znižalo v vseh statističnih regijah, razen v primorsko-notranjski; v tej se je zvišalo za 0,01 % (na nekaj manj kot 16.900). Najizraziteje se je znižalo v pomurski statistični regiji, in sicer za 1,8 % ali nekaj manj kot 700 (na nekaj manj kot 36.600).

Z vidika dejavnosti se je število delovno aktivnih oseb v januarju 2019 glede na december 2018 zvišalo v štirih, znižalo pa v šestnajstih dejavnostih. Glede na januar 2018 se je znižalo v petih, zvišalo pa v petnajstih dejavnostih. Najbolj se je zvišalo v dejavnosti gradbeništva, in sicer za 8,7 % ali za približno 4.700. 

 

Število delovno aktivnih oseb v gradbeništvu se je v zadnjih petih letih povečalo za 15 %

Konec januarja 2019 je v dejavnosti gradbeništvo delalo približno 58.900 delovno aktivnih oseb. Od tega jih je 21 % ali približno 12.600 delalo v dejavnosti gradnja stavb, 13 % ali približno 7.900 v dejavnosti gradnja inženirskih objektov, 65 % ali približno 38.400 pa v dejavnosti specializirana gradbena dela.

91 % je bilo moških, 9 % pa žensk. 83 % je bilo zaposlenih, 17 % pa samozaposlenih. 62 % je bilo slovenskih državljanov, 22 % državljanov Bosne in Hercegovine, 8 % državljanov Kosova, 3 % državljanov Severne Makedonije in 6 % državljanov drugih držav.

Glede na december 2018 se je število delovno aktivnih oseb v gradbeništvu v januarju 2019 zmanjšalo za nekaj več kot 1.300 ali za 2 %, glede na januar 2018 pa se je število povečalo za nekaj več kot 4.700 ali za 9 %. V zadnjih petih letih se je število delovno aktivnih oseb v gradbeništvu povečalo za skoraj 7.900 ali za 15 %.    

V zadnjih desetih letih je največ  delovno aktivnih oseb delalo v gradbeništvu konec januarja 2009 (nekaj manj kot 88.300), najmanj pa konec januarja 2016 (nekaj več kot 49.800).
Delovno aktivne osebe v gradbeništvu, Slovenija, januar 2019
MoškiŽenskeSKUPAJ
Gradbeništvo - SKUPAJ53.6095.32958.938
   Gradnja stavb11.3381.26412.602
   Gradnja inženirskih objektov7.1497657.914
   Specializirana gradbena dela35.1223.30038.422
Vir: SURS
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.