Izvoz in uvoz blaga, Slovenija, december 2018

Izvoz in uvoz Slovenije tudi v letu 2018 naraščala

Slovenija je v obdobju od januarja do decembra 2018 izvozila vrednostno za 9,2 %, uvozila pa za 11,0 % več blaga kot v istem obdobju 2017. V tem obdobju je v blagovni menjavi s tujino ustvarila tudi presežek, vendar je bil ta nekoliko nižji kot v 2017.

  • 7.2.2019
  • |
  • začasni podatki

Izvoz in uvoz v decembru 2018 višja kot v decembru 2017

Slovenija je v decembru 2018 izvozila za 2,2 milijarde EUR blaga ali za 2,0 % več kot v decembru 2017, uvozila pa za 2,4 milijarde EUR ali za 6,0 % več kot v decembru 2017. Decembrski absolutni vrednosti izvoza in tudi uvoza v letu 2018 sta bili sicer najvišji v zadnjih letih, čeprav sta bili v primerjavi z absolutnimi vrednostmi v preostalih mesecih leta 2018 med nižjimi. Vrednost izvoza v decembru 2018 je bila po višini šele enajsta v tem letu (nižja je bila le vrednost v avgustu), vrednost uvoza pa deveta (pred januarsko, februarsko ter avgustovsko vrednostjo). Glede na mesečno povprečje izvoza in uvoza v letu 2017 je bil izvoz v decembru 2018 nižji za 4,8 %, uvoz pa višji za 3,6 %.

V decembru 2018 je bil v blagovni menjavi s tujino ustvarjen primanjkljaj, ki je bil sicer četrti in najvišji mesečni primanjkljaj v tem letu; znašal je 140,2 milijona EUR. Primanjkljaj je bil pred tem ustvarjen še v maju, septembru in oktobru. Pokritost uvoza z izvozom v decembru 2018 je bila tako 94,1-odstotna.

Blagovna menjava Slovenije z obema skupinama držav v decembru 2018 višja kot v decembru 2017

Slovenija je v blagovni menjavi z državami članicami EU in z državami nečlanicami EU tudi v decembru 2018 zabeležila rast. V države članice EU je v decembru 2018 izvozila za 0,3 % več blaga (1,6 milijarde EUR), iz teh držav uvozila pa za 1,2 % več blaga kot v decembru 2017 (1,8 milijarde EUR). V trgovanju z državami članicami EU je tudi v decembru 2018 ustvarila več kot tri petine celotnega izvoza (72,6 % vsega izvoza) in uvoza blaga (74,6 % vsega uvoza). Drugače je bil izvoz v to skupino držav v decembru 2018 vrednostno najnižji v tem letu, uvoz pa drugi najnižji. Vrednost uvoza je bila v tem letu najnižja v avgustu.

V države zunaj EU je Slovenija v decembru 2018 izvozila in iz teh držav uvozila za 0,6 milijarde EUR blaga. Izvoz v to skupino držav in uvoz iz teh držav sta bila višja kot v decembru 2017, in sicer izvoz za 6,7 %, uvoz pa kar za 23,1 %. Vrednost izvoza v decembru 2018 je bila ena od petih najvišjih mesečnih vrednosti izvoza v to skupino držav v tem letu, prav tako tudi vrednost uvoza.

Blagovna menjava Slovenije s tujino v letu 2018

Blagovna menjava Slovenije s tujino je tudi v letu 2018 tako kot v letu 2017 na splošno naraščala. Izvoz je bil v primerjavi s prejšnjim letom višji za 9,2 %, uvoz pa za 11,0 %. Absolutna vrednost izvoza in tudi absolutna vrednost uvoza sta bili najvišji do sedaj. Izvoz je v letu 2018 znašal 30,9 milijarde EUR, uvoz pa 30,6 milijarde EUR.

V celotni blagovni menjavi s tujino je Slovenija v letu 2018 ustvarila presežek v vrednosti 0,2 milijarde EUR (pri tem je bila pokritost uvoza z izvozom 100,8-odstotna), vendar pa je bil ta presežek najnižji do sedaj. Sicer je v blagovni menjavi z državami nečlanicami tudi v tem letu kot že vrsto let zapored ustvarila presežek, z državami članicami EU pa tudi tokrat primanjkljaj (ta je bil sicer drugi najnižji od leta 2005; nižji je bil le v letu 2014).

Slovenija je v blagovni menjavi s tujino v letu 2018 več kot polovico celotnega izvoza in uvoza ustvarila z Nemčijo, Italijo, Hrvaško, Avstrijo in Francijo. Omenjene države so bile v letu 2018 tudi najpomembnejše trgovinske partnerice Slovenije. Največ blaga je Slovenija v letu 2018 izvozila v Nemčijo (20,3 % celotnega izvoza blaga), potem v Italijo (12,4 %), Hrvaško (8,1 %), Avstrijo (7,6 %) in Francijo (5,6 %). Tudi uvozila je največ blaga iz Nemčije (18,1 % celotnega uvoza blaga), potem iz Italije (15,0 %), Avstrije (10,5 %), Hrvaške (5,5 %) in Francije (4,2 %). V vse države članice EU skupaj je Slovenija tako v letu 2018 izvozila 77,1 % vsega blaga, uvozila iz omenjenih držav pa 78,3 % vsega blaga.
 
Najpomembnejši proizvodi v celotnem izvozu blaga v letu 2018 so bili proizvodi iz skupin cestna vozila, medicinski in farmacevtski proizvodi ter proizvodi iz skupine električni stroji, naprave, v celotnem uvozu pa prav tako proizvodi iz skupine cestna vozil, sledili so proizvodi iz skupin nafta in naftni derivati ter električni stroji, naprave.

Indeksi1) izvoza in uvoza (Ø 2017=100), Slovenija
Indeksi<sup>1)</sup> izvoza in uvoza (Ø 2017=100), Slovenija
1) Indeksi so izračunani iz podatkov v evrih.
Vir: SURS
Izvoz in uvoz blaga, Slovenija
XII 2018I–XII 2018XII 2018
XII 2017
I–XII 2018
I–XII 2017
1.000 EURindeks
Izvoz2.242.18730.874.795102,0109,2
EU-281.627.66923.804.620100,3109,8
države nečlanice EU614.5187.070.174106,7107,5
Uvoz2.382.40030.633.849106,0111,0
EU-281.778.29623.973.844101,2108,4
države nečlanice EU604.1046.660.006123,1121,3
Trgovinska bilanca-140.213240.945-1)-1)
Pokritost uvoza z izvozom v %94,1100,8-1)-1)
1) Izračun ni smiseln.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za leto 2018 so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Končni podatki za leto 2018 bodo objavljeni junija 2019.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.