Teritorialne enote in hišne številke

12 statističnih regij, 212 občin, 6.035 naselij

V zadnji objavi SURS-a o teritorialnih enotah in hišnih številkah sporočamo, da se število statističnih regij, občin in naselij v zadnjem polletju ni spremenilo. Podrobnejše podatke objavlja, tako kot jih je že do sedaj, Geodetska uprava RS.

  • 24. 1. 2019 ob 10:30
  • |
  • brez statusa

Register prostorskih enot, stanje dne 1. 1. 2019

V Registru prostorskih enot, ki ga vodi in vzdržuje Geodetska uprava Republike Slovenije, je bilo 1. 1. 2019 evidentiranih 12 statističnih regij1), 212 občin, 6.035 naselij, 10.402 ulici in 559.243 hišnih številk. Največja po površini je bila občina Kočevje (555 km2), najmanjša pa občina Odranci (7 km2). Po številu naselij je bila največja občina Krško (158 naselij). Po le eno naselje so imele občine Ankaran, Kobilje, Odranci in Trzin.

Obvestilo

To je zadnja objava o teritorialnih enotah in hišnih številkah. Vir za te podatke je Register prostorskih enot, katerega skrbnik je Geodetska uprava RS. Omenjena ustanova je pristojna tudi za objavljanje in izkazovanje teh podatkov. Nekatere podatke o spremembah območij in mej teritorialnih enot, bo tudi SURS še naprej objavljal, in sicer kot skrbnik Standardne klasifikacije teritorialnih enot ter Uredbe NUTS. Ti podatki bodo še naprej dosegljivi na spletni strani klasifikacij: https://www.stat.si/StatWeb/Methods/Classifications /Teritorialni šifranti.


1) Statistični urad RS združuje in izkazuje podatke tudi na ravni statističnih regij (teh je 12), te podatke pa dalje združuje in izkazuje še na ravni t. i. »kohezijskih regij«; taki regiji sta dve: vzhodna Slovenija in zahodna Slovenija; prvo sestavlja 8 statističnih regij (pomurska, podravska, koroška, savinjska, zasavska, posavska, jugovzhodna Slovenija in primorsko-notranjska), drugo pa preostale 4 statistične regije (osrednjeslovenska, gorenjska, goriška in obalno-kraška).

Več o teritorialnih spremembah občin lahko preberete na povezavi na naši spletni strani, o regijah pa v dokumentu  NUTS – pojasnilo.

Teritorialne enote in hišne številke, Slovenija
1. 7. 20181. 1. 2019
Statistične regije1212
Občine212212
Naselja6.0356.035
Ulice10.40010.402
Hišne številke 558.160559.243
Vir: GURS
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.