Svetovni dan učiteljev

Z vsakim šolskim letom več učiteljev. Odstotek moških med pedagoškimi delavci se dviga s stopnjami izobraževanja

V študijski program Izobraževanje učiteljev se je v študijskem letu 2017/18 vpisalo 10 % vseh študentov. Število učiteljev narašča. Do srednješolske ravni izobraževanja so zaposleni na tem področju v veliki večini učiteljice, na terciarni ravni prevladujejo učitelji (55 %).

  • 2.10.2018
  • |
  • brez statusa

5. oktobra 1966 sta Mednarodna organizacija dela (ILO) in Unesco podpisala v Parizu Priporočila o položaju učiteljev, ki veljajo še danes. V spomin na ta dogodek je Unesco na Mednarodni konferenci o izobraževanju leta 1993 v Ženevi razglasil 5. oktober za svetovni dan učiteljev. Praznujejo ga v nekaj več kot sto državah. Tema letošnjega dneva učiteljev je: Pravica do izobrazbe je tudi pravica do usposobljenega učitelja (The right to education means the right to a qualified teacher).

V študijskem letu 2017/18 je bilo v Sloveniji v terciarno izobraževanje vpisanih 76.534 študentov, od teh je bilo 7.418 ali skoraj 10 % vpisanih v program Izobraževanje učiteljev, od tega je bilo 6.478 študentk in 940 študentov.

Obremenjenost pedagoškega delavca glede na število poučevanih se z višjo stopnjo izobraževanja povečuje

V šolskem letu 2017/18  je vsak od 11.230 vzgojiteljev in njihovih pomočnikov v vrtcih skrbel povprečno za osem predšolskih otrok, vsak od 17.928 osnovnošolskih učiteljev je poučeval povprečno deset učencev, v srednjih šolah, kjer je poučevalo 6.131 srednješolskih učiteljev, pa je en učitelj poučeval povprečno dvanajst učencev. 

Ker so šolski sistemi v državah članicah EU različni, neposredna primerjava obremenjenosti učiteljev glede na število poučevanih med državami ni mogoča v celoti. Primerjamo jo lahko na ravni osnovnošolskega izobraževanja otrok do 6. razreda in na ravni srednješolskega izobraževanja. V osnovnošolskem izobraževanju do 6. razreda je v letu 2016 v EU-28 skrbel en učitelj povprečno za 14,4 učenca, v Sloveniji za 14,3, kar je Slovenijo uvrstilo na 12. mesto. Največ učencev na učitelja je bilo v letu 2016 v Franciji (19,4), najmanj pa v Grčiji (9,3). V srednješolskem izobraževanju je bilo v EU-28 povprečno 12,0 učenca na učitelja, v Sloveniji pa 14,2 (s tem podatkom se je Slovenija uvrstila  pod povprečje celotne EU).

 

Število učiteljev narašča

Število delovno aktivnih, ki delo opravljajo na področju izobraževanja, narašča. Od leta 2010 do leta 2017 se je njihovo število povečalo za 10 %. Izobraževanje je večinoma domena žensk, saj je bilo v letu 2017 med delovno aktivnimi na področju izobraževanja približno 80 % žensk in 20 % moških.


V šolskem letu 2017/18  so bili zaposleni v predšolski vzgoji v 97 % ženske, v osnovnošolskem izobraževanju je bil ta odstotek za deset odstotnih točk nižji, bilo jih je 87 %, na srednješolski ravni izobraževanja se je ta delež znižal na 68 %, na terciarni ravni pa  se  je številčno razmerje med spoloma obrnilo: moških je bilo 55,5 %, žensk 44,5 %.

 

Povprečen profil osebe, ki poučuje na terciarni ravni izobraževanja: redni profesor moškega spola

V študijskem letu 2017/18 je bilo na terciarni ravni izobraževanja zaposlenih  2.619 visokošolskih učiteljev; od tega je bilo 35,5 % rednih profesorjev, 27,3 % izrednih profesorjev, 26,9 % docentov, 6,3 % predavateljev in 4 % lektorjev.

Plače moških, zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, v povprečju višje od plač njihovih sodelavk

Povprečna mesečna bruto plača moških, zaposlenih v dejavnosti vzgoja in izobraževanje, je v letu 2017 znašala 2.454 EUR, kar je bilo 39 % več od skupne povprečne mesečne bruto plače vseh zaposlenih moških. Povprečna mesečna bruto plača žensk, zaposlenih v omenjeni dejavnosti, je bila od plače njihovih sodelavcev moških v povprečju nižja skoraj za 500 EUR; znašala 1.957 EUR; hkrati je bila za 18 % višja od povprečne bruto plače vseh zaposlenih žensk.

Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.
Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiska. Z nadaljnim brskanjem po spletišču soglašate z uporabo piškotkov.   Podrobnosti