Podjetja, Slovenija, 2017

V 2017 evidentiranih v Sloveniji 195.756 podjetij ali za 0,2 % manj kot v prejšnjem letu

V 2017 je bilo v Sloveniji evidentiranih za 0,2 % manj podjetij kot v prejšnjem letu.

  • 20. 12. 2018 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Manj podjetij, več oseb, ki delajo, višji prihodek
V letu 2017 je bilo v Sloveniji evidentiranih 195.756 podjetij. Zaposlovala so 881.920 oseb in ustvarila 108.840 milijonov EUR prihodka. Število podjetij je bilo nižje (za 0,2 %), število oseb, ki delajo, in ustvarjeni prihodek pa sta bila višja kot v prejšnjem letu (število oseb za 2,8 %, prihodek za 10,4 %). 
 
Najštevilnejša podjetja v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih, največ prihodka ustvarila podjetja v dejavnosti trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil
Največ podjetij se je uvrščalo v strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti (17,5 %), druga najštevilnejša skupina so bila podjetja v dejavnosti trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil (13,5 %), tretja pa podjetja v drugih dejavnostih (10,8 %). Največji delež prihodka so ustvarila podjetja v dejavnosti trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil (31,1 %), sledila so podjetja v predelovalnih dejavnostih (27 %) in podjetja v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (6,7 %).

Največ je samostojnih podjetnikov posameznikov in gospodarskih družb
54,7 % v letu 2017 evidentiranih podjetij so bile fizične osebe, 45,3 % pa pravne osebe. Najštevilnejši med vsemi so bili samostojni podjetniki posamezniki; bilo jih je 48,5 %. Gospodarskih družb je bilo evidentiranih 31,4 %, med temi so prevladovale družbe z omejeno odgovornostjo. Preostalo so bile druge pravne osebe (13,9 %) in druge fizične osebe (6,1 %).

Številčno povečanje je bilo najopaznejše pri srednje velikih podjetjih, število oseb, ki delajo, in prihodek pa sta se najbolj povečala v velikih podjetjih
Tudi v letu 2017 so bila po številu na prvem mestu mikro-podjetja, vendar je njihovo število glede na 2016 upadlo (za 0,2 %). Povečanje števila podjetij je bilo najopaznejše med srednje velikimi podjetji (za 2,8 %), sledilo je povečanje števila velikih podjetij (za 2,1 %). Velika podjetja pa so bila v letu 2017 prva po številu oseb, ki delajo in po največjem deležu ustvarjenega prihodka. V teh podjetjih sta se glede na prejšnje leto najbolj povečala tudi število oseb, ki delajo (za 4,0 %), in prihodek (za 18,8 %). 
 

 

Letna stopnja rasti izbranih podatkov za podjetja, Slovenija
Letna  stopnja rasti izbranih podatkov za podjetja, Slovenija
Vir: SURS
Podjetja po pravnoorganizacijskih oblikah, Slovenija, 2017
Podjetja po pravnoorganizacijskih oblikah, Slovenija, 2017
Vir: SURS
Podjetja, Slovenija
PodjetjaOsebe, ki delajoPrihodek
20172017
2016
20172017
2016
20172017
2016
številoindeksšteviloindeksmio EURindeks
Skupaj - podjetja195.75699,8881.920102,8108.840110,4
Velikostni razredi po številu oseb, ki delajo
Mikro podjetja (0-9)185.99799,8260.623102,422.482105,6
Majhna podjetja (10-49)7.329100,8144.649100,921.530109,4
Srednja podjetja (50-249)2.084102,8205.910102,926.125104,4
Velika podjetja (250+)346102,1270.739104,038.703118,8
Opomba: vsota števil oseb, ki delajo, se zaradi zaokroževanja ne ujema.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.