Indeksi cen življenjskih potrebščin, november 2023

Cene na letni ravni za 4,9 % višje, na mesečni ravni pa za 1 % nižje

Življenjske potrebščine so se novembra na letni ravni v povprečju podražile za 4,9 %, na mesečni pa pocenile za 1 %. K letni inflaciji so največ prispevale višje cene hrane in brezalkoholnih pijač (za 6,2 %), k mesečni deflaciji pa cenejša električna energija (za 18,8 %).

  • 30. 11. 2023 ob 10:30
  • |
  • Posodobljeno
  • 30. 11. 2023 ob 11:29
  • |
  • končni podatki
Najnižja letna inflacija v zadnjih dveh letih

Na letni ravni smo imeli 4,9-odstotno inflacijo, medtem ko je bila ta v istem mesecu prejšnjega leta 10,0-odstotna.

Cene storitev so se v povprečju zvišale za 7,4 %, cene blaga pa za 3,6 %. Blago dnevne porabe je bilo dražje za 4,7 %, poltrajno blago za 2,3 % in trajno blago za 0,6 %.

Najbolj, za 1,1 odstotne točke, so letno inflacijo zvišale za 6,2 % višje cene hrane in brezalkoholnih pijač. Sledile so podražitve v skupini rekreacija in kultura (za 6,7 %), te so k inflaciji dodale 0,7 odstotne točke, ter podražitve v restavracijah in hotelih (za 8,4 %) s prispevkom 0,6 odstotne točke.

Po drugi strani so bila cenejša kot pred letom dni trdna goriva (za 26,4 %), inflacijo so ublažila za 0,4 odstotne točke.

Na mesečni ravni deflacija prvič po več kot letu dni

V primerjavi s prejšnjim mesecem so se cene življenjskih potrebščin znižale za 1 %.

Največji vpliv na mesečno deflacijo je imela nižja končna cena elektrike – ta se je zaradi oprostitve plačevanja prispevka OVE in SPTE znižala za 18,8 % ter k deflaciji prispevala 0,8 odstotne točke. Znižale so se tudi cene trdnih goriv (za 8,7 %), nastanitvenih storitev (za 4,2 %), naftnih derivatov (dizelsko gorivo in tekoča goriva so bila cenejša za 2,4 %, bencin pa za 2,2 %), zdravstva (za 2,1 %) in počitniških paketov (za 2 %). Vsaka izmed naštetih skupin je k deflaciji dodala po 0,1 odstotne točke. Vse ostale pocenitve v novembru so prispevale še dodatne 0,1 odstotne točke.

Po drugi strani so se v zadnjem mesecu podražili sadje (za 3,1 %), različni rekreacijski predmeti, vrtnarjenje in male živali (za 2,4 %), tobak (za 2,2 %) ter oblačila in obutev (za 0,8 %). Vsaka izmed naštetih podražitev je deflacijo znižala za 0,1 odstotne točke.

Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila 4,5-odstotna (novembra lani 10,8-odstotna). Na mesečni ravni so se cene znižale za 0,8 % (prejšnji mesec so se zvišale za 0,3 %).

Cene storitev so bile na letni ravni v povprečju višje za 7,1 %, cene blaga pa za 3,2 %. Blago dnevne porabe je bilo dražje za 4,4 % in poltrajno blago za 2,3 %. Cene trajnega blaga so bile nižje za 0,4 %.

Letna stopnja inflacije, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v državah članicah EMU oktobra 2,9-odstotna (mesec prej 4,3-odstotna) in v državah članicah EU 3,6-odstotna (mesec prej 4,9-odstotna). Najnižja je bila v Belgiji (−1,7-odstotna), najvišja na Madžarskem (9,6-odstotna), v Sloveniji pa je znašala 6,6 %.

Tabela z najnovejšimi podatki je na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Gibanje cen življenjskih potrebščin, Slovenija
nov 2023
nov 2022
nov 2023
okt 2023 
nov 2023 
dec 2022
jan–nov 2023
jan–nov 2022
nov 2023
Ø 2015 
stopnja rasti (%)indeks
Skupaj4,9-1,04,77,8126,13
01 Hrana in brezalkoholne pijače6,2-0,14,412,9140,40
02 Alkoholne pijače in tobak10,01,310,19,2130,35
03 Oblačila in obutev1,60,81,64,9108,89
04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo2,9-5,94,28,3141,57
05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj4,90,13,28,3125,56
06 Zdravstvo6,4-2,15,59,7122,87
07 Prevoz0,7-0,62,11,6115,85
08 Komunikacije3,70,10,93,4104,12
09 Rekreacija in kultura6,70,17,58,1115,52
10 Izobraževanje8,70,08,74,9124,65
11 Restavracije in hoteli8,4-0,97,39,6138,47
12 Raznovrstno blago in storitve6,50,06,17,2124,87
  Blago3,6-1,33,77,6125,69
  Storitve7,4-0,46,68,0127,10
Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija
nov 2023
nov 2022
nov 2023
okt 2023 
nov 2023 
dec 2022
jan–nov 2023
jan–nov 2022
nov 2023
Ø 2015 
stopnja rasti (%)indeks
Skupaj4,5-0,84,47,5126,99
01 Hrana in brezalkoholne pijače6,2-0,24,513,3139,93
02 Alkoholne pijače in tobak9,91,39,99,0130,11
03 Oblačila in obutev1,50,61,55,0107,72
04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo2,1-6,33,69,4144,52
05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj4,40,33,06,9121,00
06 Zdravstvo5,4-1,34,39,7126,02
07 Prevoz0,0-0,72,20,3117,96
08 Komunikacije3,20,01,41,6102,77
09 Rekreacija in kultura5,60,55,87,4116,68
10 Izobraževanje7,70,07,64,4122,22
11 Restavracije in hoteli7,5-0,76,39,5140,39
12 Raznovrstno blago in storitve6,80,06,27,7125,03
  Blago3,2-1,23,57,3125,08
  Storitve7,1-0,16,07,9129,22
METODOLOŠKO OPOZORILO
Dodatna pojasnila so na voljo v metodoloških pojasnilih.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.