Mleko in mlečni izdelki, oktober 2023

Odkup mleka še naprej manjši kot lani

S kmetijskih gospodarstev je bilo oktobra odkupljenega za 3 % manj kravjega mleka kot v istem mesecu lani. Mlekarne so proizvedle manj konzumnega mleka in masla ter več smetane, sira in fermentiranih mlečnih izdelkov.

  • 30. 11. 2023 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Tudi v oktobru odkupljenega manj mleka

Odkup mleka je bil za 3 % manjši kot pred letom dni. V primerjavi s septembrom se je povečal za 2,7 %, po prvih desetih mesecih pa skupna količina odkupljenega mleka ostaja za 2,6 % manjša kot lani – v tem obdobju je bilo odkupljenega za okrog 12.700 ton manj kravjega mleka.

Proizvodnja na mesečni ravni večja, razen pri maslu in konzumnem mleku

V mlekarnah so proizvedli za okoli 23 % več smetane, 12 % več sira, 7 % več fermentiranih mlečnih izdelkov in 2 % več mleka v prahu. Proizvodnja masla pa se je znižala za več kot 9 %, prav tako so mlekarne proizvedle tudi skoraj 4 % manj konzumnega mleka.

Več fermentiranih mlečnih izdelkov, smetane in sira ter manj masla, konzumnega mleka in mleka v prahu kot pred letom dni

V zadnjih mesecih opažamo precejšen dvig proizvedene količine fermentiranih mlečnih izdelkov. Oktobra so jih mlekarne proizvedle skoraj 4.600 ton ali za več kot 22 % več kot pred enim letom. Povečale so tudi proizvodnjo smetane (za skoraj 9 % več) in sira (za več kot 6 % več). Preostalih mlečnih izdelkov je bilo manj: mleka v prahu za skoraj 36 %, masla za skoraj 19 % in konzumnega mleka za več kot 8 %.

V prvih desetih mesecih manj vseh vrst mlečnih izdelkov, razen fermentiranih

Med januarjem in oktobrom je bilo proizvedenih za več kot 7 % več fermentiranih mlečnih izdelkov kot v istem obdobju lani. Proizvodnja drugih skupin mlečnih izdelkov se je zmanjšala: smetane za skoraj 5 %, sira in masla za okrog 4 % ter konzumnega mleka za okoli 3 %. Tudi mleka v prahu je bilo proizvedenega za skoraj 47 % manj.

Odkupna cena mleka v EU še naprej v upadu

Mlekarne v EU so v prvih devetih mesecih zbrale za 0,5 % več kravjega mleka kot v istem obdobju prejšnjega leta in povečale proizvodnjo vseh skupin mlečnih izdelkov, razen polnomastnega mleka v prahu. Septembra je bilo v EU zbranega za 0,8 % manj mleka kot v istem mesecu lani. Zmanjšanje je predvsem posledica velikega upada pri količini zbranega mleka v Franciji (za skoraj 5 % oziroma 88.000 ton manj). Odkupna cena mleka v EU se je znižala deveti zaporedni mesec – tokratni upad je bil blažji, znašal je 0,2 % –, na 0,435 EUR/kg. Po trenutnih ocenah naj bi se v oktobru cena mleka nekoliko dvignila.

Tabela z najnovejšimi podatki je na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Kravje mleko, odkupljeno s kmetijskih gospodarstev, Slovenija
Kravje mleko, odkupljeno s kmetijskih gospodarstev, Slovenija
Kravje mleko, odkupljeno s kmetijskih gospodarstev, Slovenija
okt
2022
sep
2023
okt
2023
jan–okt
2022
jan–okt
2023
okt 2023
sep 2023
okt 2023
okt 2022
jan–okt 2023
jan–okt 2022
tonestopnja rasti (%)
Skupaj45.74843.20244.381484.619471.9412,7-3,0-2,6
  slovenske mlekarne30.55828.13929.855335.647313.1116,1-2,3-6,7
Povprečna vsebnost maščob in beljakovin v odkupljenem mleku slovenskih mlekarn, Slovenija
okt
2022
sep
2023
okt
2023
jan–okt
2022
jan–okt
2023
okt 2023
sep 2023
okt 2023
okt 2022
jan–okt 2023
jan–okt 2022
%stopnja rasti (%)
Maščoba4,234,094,174,154,172,0-1,40,5
Beljakovine3,463,373,443,383,402,1-0,60,7
Neto proizvodnja mlečnih izdelkov v slovenskih mlekarnah, Slovenija
okt
2022
sep
2023
okt
2023
jan–okt
2022
jan–okt
2023
okt 2023
sep 2023
okt 2023
okt 2022
jan–okt 2023
jan–okt 2022
tonestopnja rasti (%)
Konzumno mleko11.73811.16810.767123.698119.671-3,6-8,3-3,3
Smetana8497499258.7478.33823,48,9-4,7
Fermentirani mlečni izdelki3.7374.2864.57139.21542.0546,722,37,2
Mleko v prahuzzzzz2,0-35,9-46,7
Maslo – skupaj (v ekvivalentu masla)2302071881.7791.708-9,4-18,5-4,0
Sir, izdelan samo iz kravjega mleka1.3421.2741.42913.47213.00612,16,4-3,5
z statistično zaupno
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za leto 2023 so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki lahko popravijo in dopolnijo z novimi. Končni podatki za leto 2023 bodo objavljeni do 14. februarja 2024.

Dodatna pojasnila so na voljo v metodoloških pojasnilih.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.