Indeksi uvoznih cen, oktober 2023

Cene uvoženih proizvodov nižje tako na mesečni kot tudi letni ravni

Cene uvoženih proizvodov so bile v oktobru za 0,3 % nižje kot v prejšnjem mesecu in za 4,0 % nižje kot pred enim letom. Na mesečni ravni je bilo najopaznejše znižanje cen v skupini proizvodnja koksa in naftnih derivatov (za 3,2 %).

  • 30. 11. 2023 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Na mesečni ravni najopaznejše znižanje cen v skupini proizvodnja koksa in naftnih derivatov …

Cene uvoženih proizvodov so bile v oktobru za 0,3 % nižje kot v septembru, pri čemer so bile cene proizvodov, dobavljenih iz držav v evrskem območju, nižje za 0,5 %, cene proizvodov, uvoženih iz držav zunaj evrskega območja pa višje  za 0,1 %.

Cene energentov so bile nižje za 1,3 %,  proizvodov za široko porabo za 0,5 %, surovin za 0,2 %, medtem ko so cene proizvodov za investicije bile višje za 0,2 %.

Med proizvodi predelovalnih dejavnosti so se cene najbolj znižale proizvodom v skupini proizvodnja koksa in naftnih derivatov (za 3,2 %).

… na letni pa cen v oskrbi z električno energijo, plinom in paro …

Od oktobra 2022 do oktobra 2023 so se cene uvoženih proizvodov znižale za 4,0 %. Cene proizvodov, dobavljenih iz držav v evrskem območju, so se znižale za 2,6 %, cene proizvodov, uvoženih iz držav zunaj evrskega območja pa za 5,8 %.

Najizraziteje so se pocenili proizvodi iz skupine oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 37,3 %).


Tabele z najnovejšimi podatki so dostopne v podatkovni bazi SiStat.
Letne stopnje rasti uvoznih cen, Slovenija
Letne stopnje rasti uvoznih cen, Slovenija
Stopnje rasti uvoznih cen (%), Slovenija
okt 2023
sep 2023
okt 2023
dec 2022
okt 2023
okt 2022
jan–okt 2023
jan–okt 2022
Skupaj-0,3-2,9-4,0-0,4
Evrsko območje-0,5-2,3-2,60,0
Zunaj evrsko območje0,1-3,7-5,8-1,1
Proizvodi po namenu porabe
Surovine-0,2-5,7-7,1-2,6
Energenti-1,3-15,8-23,9-20,9
Proizvodi za investicije0,22,12,96,0
Proizvodi za široko porabo-0,51,00,93,6
Proizvodi po Klasifikaciji proizvodov po dejavnosti (CPA 2015)
B Rude in kamnine2,57,8-24,51,9
C Proizvodi predelovalnih dejavnosti-0,3-1,6-2,61,0
D Oskrba z električno energijo, plinom in paro4,2-55,9-37,3-54,7
METODOLOŠKO OPOZORILO
Dodatna pojasnila so na voljo v metodoloških pojasnilih.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.