Zakol živine v klavnicah, september 2023

Pridobljenega manj mesa kot mesec prej

V slovenskih klavnicah so septembra zaklali približno 3.307.000 kljunov perutnine, 16.000 prašičev in 9.000 glav goved. Tako so pridobili približno 5.900 ton perutninskega, 1.300 ton prašičjega in 2.600 ton govejega mesa.

  • 29. 11. 2023 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Na mesečni ravni porast pri konjih in govedu

Zakol konj se je povečal za približno 53 % (okoli 20 živali več) in goved za približno 25 % (okoli 2.000 živali več). Po drugi strani so perutnine zaklali za okoli 13 % manj (približno 484.000 živali manj) in prašičev za približno 8 % manj (okoli 1.000 živali manj), ovc pa točno toliko kot mesec prej.

V primerjavi z avgustom je bilo skupno pridobljenega za približno 5 % manj mesa. Masa trupov zaklanih konj je bila večja za okoli 47 % (približno 3 tone več) in goved za okoli 21 % (približno 441 ton več). Po drugi strani je bila masa trupov zaklane perutnine manjša za okoli 12 % (približno 830 ton manj), prašičev za okoli 10 % (približno 145 ton manj) in ovc za okoli 4 % (približno pol tone manj).

Tabela z najnovejšimi podatki je na voljo v podatkovni bazi SiStat.


Tudi na letni ravni pridobljenega manj mesa

V primerjavi s prejšnjim septembrom je bil zakol ovc večji za približno 16 %, zmanjšal pa se je zakol goved (za približno 24 %), prašičev (za približno 9 %), perutnine (za približno 5 %) in konj (za približno 4 %).

V slovenskih klavnicah je bilo pridobljenega za približno 12 % manj mesa kot pred letom dni. Masa trupov zaklanih goved se je zmanjšala za okoli 21 %, prašičev za okoli 16 %, perutnine za okoli 6 % in konj za okoli 3 %, medtem ko je bila masa trupov zaklanih ovc večja za približno 15 %.


Zaklanih je bilo tudi 11 uvoženih goved s klavno maso približno 2 toni. Živali so bile uvožene iz Italije in Hrvaške. Zakola uvoženih prašičev ali perutnine nismo zaznali.
Masa trupov v klavnicah zaklane živine, Slovenija
Masa trupov v klavnicah zaklane živine, Slovenija
Zakol živine v klavnicah, Slovenija, september 2023
Zaklane živaliMasa očiščenih trupov
številoskupaj (t)povprečna (kg)
Konji4610211,78
Govedo8.6282.563297,10
Prašiči15.6271.29883,06
Ovce8921213,96
Koze46113,87
Kunci26501,30
Perutnina3.307.1565.8991,78
Stopnja rasti (%) števila in mase trupov zaklane živine, Slovenija
sep 2023
avg 2023
sep 2023
sep 2022
številomasaštevilomasa
Konji53,346,8-4,2-2,6
Govedo24,820,8-23,9-20,9
Prašiči-7,8-10,1-9,1-15,9
Ovce0,0-3,515,814,8
Perutnina-12,8-12,3-5,4-5,7
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za leto 2023 so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki lahko popravijo in dopolnijo z novimi. Končni podatki za leto 2023 bodo objavljeni do konca februarja 2024. 

Dodatna pojasnila so na voljo v metodoloških pojasnilih.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.