Plače zaposlenih pri pravnih osebah, september 2023

Povprečna plača nižja od plače za avgust

V primerjavi s plačo za avgust je bila povprečna bruto plača za september nekoliko nižja (nominalno za 2,1 % oz. realno za 2,4 %).

  • 22. 11. 2023 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Bruto: 2.174,70 EUR, neto: 1.413,16 EUR

Povprečna bruto plača za september 2023 je znašala 2.174,70 EUR. Od plače za mesec prej je bila nominalno nižja za 2,1 %, realno pa za 2,4 %. Povprečna neto plača je znašala 1.413,16 EUR in je bila od plače za avgust nominalno nižja za 2,0 %, realno pa za 2,3 %.

V primerjavi s plačo za prejšnji september je bila višja nominalno (v bruto znesku za 9,5 %, v neto znesku za 9,1 %) in realno (v bruto znesku za 1,9 %, v neto znesku za 1,5 %).

Plača nižja v obeh sektorjih, javnem in zasebnem

V primerjavi s plačo za avgust se je povprečna bruto plača v javnem sektorju znižala za 1,7 % (v institucionalnem sektorju država je bila nižja za 1,0 %), v zasebnem pa za 2,4 %.

Najvišja v oskrbi z električno energijo, plinom in paro

Povprečna bruto plača je bila najvišja v oskrbi z električno energijo, plinom in paro (3.323,81 EUR), najnižja pa v gostinstvu (1.593,92 EUR).

V primerjavi s plačo za avgust se je povprečna bruto plača najbolj zvišala v izobraževanju (za 1,9 %), najbolj znižala pa v rudarstvu (za 6,5 %).

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Povprečne mesečne plače pri pravnih osebah, Slovenija
sep 2023Ø jan–sep 2023Ø jul–sep 2023sep 2023
avg 2023
sep 2023
sep 2022
Ø jan–sep 2023
Ø jan–sep 2022
EURnominalna stopnja rasti (%)
Bruto2.174,702.184,852.199,51-2,19,510,1
Javni sektor2.499,532.503,022.541,23-1,711,511,0
  od tega sektor država2.514,332.510,672.556,99-1,013,210,8
Zasebni sektor2.029,882.043,382.047,54-2,48,49,7
Neto1.413,161.420,211.427,84-2,09,110,1
Javni sektor1.612,251.615,971.636,28-1,611,110,9
  od tega sektor država1.623,261.621,351.647,51-0,912,410,7
Zasebni sektor1.324,401.333,171.335,14-2,28,19,8
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja.

Dodatna pojasnila so na voljo v metodoloških pojasnilih.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.