Indeksi cen inputov v kmetijstvu, september 2023

Cene inputov v kmetijstvu ponovno nižje

Inputi v kmetijstvu so se ponovno pocenili tako na mesečni kot tudi na četrtletni in letni ravni. V mesečni primerjavi so se najbolj znižale cene krmil (za 4,6 %).

  • 14. 11. 2023 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Na mesečni ravni pri cenah znova upad

Po manjšem dvigu v avgustu so se cene inputov v kmetijstvu ponovno znižale, v povprečju so bile za 1,2 % nižje kot mesec prej. Proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu (input 1) so se pocenili za 1,8 %, proizvodi in storitve za investicije v kmetijstvu (input 2) pa za 0,1 %.

V prvi skupini (input 1) so bile cene nižje pri krmilih (za 4,6 %), semenih poljščin (za 3,2 %), gnojilih (za 2,7 %) in vzdrževanju zgradb (za 1,5 %). 

Med krmili so se žita in drugi proizvodi pocenili povprečno za 5,0 %, močna krmila pa za 4,6 %.

V drugi skupini (input 2) so cene opreme ostale na ravni prejšnjega meseca, medtem ko so se cene zgradb rahlo  znižale (za 0,2 %).

Nižje ostajajo cene tudi na letni ravni
 
Cene inputov v kmetijstvu so bile povprečno za 7,1 % nižje kot pred letom dni. Proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu so se pocenili za 11,2 %, medtem ko so se proizvodi in storitve za investicije v kmetijstvu podražili za 3,8 %.

Na letni ravni so bila gnojila cenejša za 44,7 %, energija in maziva za 8,3 % ter krmila za 8,2 %.

Tretje četrtletje prav tako v znamenju nižjih cen

V 3. četrtletju letos so bile cene inputov v kmetijstvu povprečno za 1,3 % nižje kot v predhodnem četrtletju in za 4,9 % nižje kot v istem četrtletju lani.

Proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu so bili za 2,0 % cenejši kot v predhodnem četrtletju, medtem ko so se proizvodi in storitve za investicije v kmetijstvu podražili za 0,3 %.

Na četrtletni ravni so cene najbolj upadle pri gnojilih (za 11,9 %), najmanj pa pri zgradbah (za 0,3 %). 

Tabele z najnovejšimi podatki (mesečnimi baznimi indeksi cen ter ocenami letnih baznih indeksov cen glavnih skupin) so na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Mesečne stopnje rasti cen inputov v kmetijstvu, Slovenija
Mesečne stopnje rasti cen inputov v kmetijstvu, Slovenija
1) Input 1 (proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu).
2) Input 2 (proizvodi in storitve za investicije v kmetijstvu).
Stopnje rasti cen inputov v kmetijstvu (%), Slovenija
sep 2023
avg 2023
sep 2023
sep 2022
Proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu (input 1)-1,8-11,2
Semena in sadike-3,20,6
Energija; maziva1,5-8,3
Gnojila in sredstva za izboljšavo tal-2,7-44,7
Sredstva za varstvo rastlin0,011,9
Veterinarske storitve0,06,2
Krmila-4,6-8,2
Vzdrževanje opreme0,16,4
Vzdrževanje zgradb-1,57,7
Drugi proizvodi in storitve0,010,2
Proizvodi in storitve za investicije v kmetijstvu (input 2)-0,13,8
Oprema0,04,1
Zgradbe-0,23,0
Skupaj (input 1 + input 2)-1,2-7,1
Stopnje rasti cen inputov v kmetijstvu (%), Slovenija
Č3 2023
Č2 2023
Č3 2023
Č3 2022
Proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu (input 1)-2,0-8,7
Semena in sadike-1,110,1
Energija; maziva6,9-11,4
Gnojila in sredstva za izboljšavo tal-11,9-42,1
Sredstva za varstvo rastlin0,011,9
Veterinarske storitve0,06,2
Krmila-4,7-1,7
Vzdrževanje opreme0,27,3
Vzdrževanje zgradb-0,911,0
Drugi proizvodi in storitve0,910,7
Proizvodi in storitve za investicije v kmetijstvu (input 2)0,34,8
Oprema0,65,9
Zgradbe-0,32,1
Skupaj (input 1 + input 2)-1,3-4,9
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za tekoče leto so začasni. Ob vsakokratni objavi se ti podatki lahko popravijo in dopolnijo z novimi. Mesečni podatki dobijo status končnih podatkov z objavo letnih podatkov (najpozneje konec februarja prihodnje leto).

Dodatna pojasnila so na voljo v metodoloških pojasnilih.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.