Prihodi in prenočitve turistov, september 2023

Septembra več prenočitev kot pred enim letom

V turističnih nastanitvenih obratih so septembra našteli okoli 668.000 prihodov in skoraj 1,6 milijona prenočitev, kar je bilo za 8 % več kot pred letom dni. Tako pri domačih kot tujih turistih je bila povprečna doba bivanja najdaljša v zdraviliških občinah, skupno pa je znašala 3,4 prenočitve.

  • 25. 10. 2023 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Tako domačih kot tujih turistov več kot pred letom dni

Domači turisti so ustvarili četrtino vseh prenočitev v septembru. Njihovih prihodov je bilo 150.000, prenočitev pa 405.000 ali za 5 % več kot v istem obdobju lani. Največkrat so prenočili v občinah Piran, Izola in Ankaran. 

Tuji turisti so ustvarili 518.000 prihodov in skoraj 1,2 milijona prenočitev, kar je bilo za 9 % več kot pred letom dni. Petino prenočitev so opravili v občini Ljubljana, ki je bila tudi skupno najbolj obiskana občina. 

Največ turistov iz Nemčije

Turisti iz Nemčije so ustvarili 267.500 prenočitev ali 23 % vseh tujih, največkrat so prenočili v občini Bovec. Desetino tujih prenočitev so prispevali turisti iz Avstrije, največ jih je bilo v občini Piran. Sledili so turisti iz Italije, Češke, Združenih držav Amerike in Združenega kraljestva. 

V primerjavi z lanskim septembrom se je število prenočitev turistov iz skoraj vseh omenjenih držav povečalo. Le pri turistih iz Nemčije smo zaznali upad za 6 %. Najbolj je zraslo število prenočitev turistov iz Češke in Združenih držav Amerike, pri obojih za skoraj četrtino. 

Gorske občine najbolj obiskane

V nastanitvenih obratih v gorskih občinah je bilo 33 % vseh prenočitev, največ v občini Bled. Sledile so obmorske (22 %) ter zdraviliške občine in Ljubljana (iz vsake po 15 %). 

V primerjavi s prejšnjim septembrom se je število prenočitev povečalo ali ostalo na enaki ravni pri vseh vrstah turističnih občin. Najbolj, za 12 %, je zraslo število prenočitev v gorskih občinah, medtem ko je v zdraviliških občinah ostalo na enaki ravni kot leto prej. 

Domači turisti so največ prenočitev ustvarili v zdraviliških občinah, povprečna doba bivanja je bila 3,6 prenočitve. Tuji turisti pa so največkrat bivali v gorskih občinah, kjer so v povprečju ustvarili 2,3 prenočitve. 

Hoteli ostajajo najbolj priljubljeni 

Domači in tuji turisti so še vedno največ prenočitev ustvarili v hotelih (689.200 prenočitev oz. 43 % vseh), sledili so zasebne sobe, apartmaji in hiše (23 %) ter kampi (14 %). 

Pri vseh omenjenih vrstah nastanitvenih obratov se je v primerjavi z istim lanskim mesecem število prenočitev povečalo: v hotelih za 7 %, zasebnih sobah, apartmajih in hišah za 14 % ter kampih za 5 %.

Septembra je bilo v turističnih nastanitvenih obratih na voljo nekaj več kot 60.000 nedeljivih enot in skoraj 162.000 stalnih ležišč. 

V prvih devetih mesecih za 3 % več prenočitev

Od začetka januarja do konca septembra je Slovenijo obiskalo skoraj 5,2 milijona turistov. Ustvarili so nekaj več kot 13,6 milijona prenočitev oz. za 3 % več kot v istem obdobju leto prej. 

Domači turisti so prispevali nekaj več kot 3,6 milijona prenočitev oz. 27 % vseh, tuji pa skoraj 10 milijonov oz. 73 %. Prvih je bilo za petino manj, drugih pa za 16 % več kot v primerljivem obdobju lani. 

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Prihodi in prenočitve turistov po ključnih trgih, od koder turisti prihajajo, Slovenija
Prihodi turistovPrenočitve turistov
sep 23jan–sep 23sep 23
sep 22
jan–sep 23
jan–sep 22
sep 23jan–sep 23sep 23
sep 22
jan–sep 23
jan–sep 22
številostopnja rasti (%)številostopnja rasti (%)
Skupaj667.7645.180.26113,35,11.594.91013.625.3548,03,2
Domači149.8861.188.21611,5-25,0405.0193.640.1485,3-20,5
Tuji517.8783.992.04513,819,41.189.8919.985.2068,915,8
  iz Nemčije108.521647.929-5,82,9267.5201.745.964-5,65,2
  iz Avstrije44.840316.1828,012,0109.640782.4146,812,2
  iz Italije33.507394.3336,425,767.248847.5852,124,6
  iz Češke25.126220.24619,012,765.211619.75622,116,7
  iz Združenih držav28.401129.91830,932,157.662286.36322,628,6
Prihodi in prenočitve turistov po vrstah turističnih občin in nastanitvenih obratih, Slovenija
Prihodi turistovPrenočitve turistov
sep 23jan–sep 23sep 23
sep 22
jan–sep 23
jan–sep 22
sep 23jan–sep 23sep 23
sep 22
jan–sep 23
jan–sep 22
številostopnja rasti (%)številostopnja rasti (%)
Skupaj667.7645.180.26113,35,11.594.91013.625.3548,03,2
Vrste turističnih občin
  zdraviliške občine71.278707.8280,8-3,2245.5272.470.746-0,4-0,2
  gorske občine236.7511.727.54717,83,9523.2114.540.46412,23,1
  obmorske občine112.019810.79517,0-1,4344.7222.661.6389,2-0,8
  Ljubljana116.015884.16916,121,9237.9171.821.6848,117,3
  mestne občine50.452403.7856,314,094.628846.1213,611,8
  druge občine81.249646.1378,72,3148.9051.284.7018,9-3,3
Nastanitveni obrati
  hoteli288.5032.197.06013,78,1689.1645.489.2837,15,3
  zasebne sobe, apartmaji, hiše134.9711.130.94419,27,6365.1703.318.10013,56,4
  kampi  94.773738.9997,5-4,0226.1542.112.5535,5-4,7
  mladinski hoteli28.779220.289-1,210,155.703470.333-3,17,9
  prenočišča23.491173.74419,710,548.972393.34113,99,9
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja.

Dodatna pojasnila so na voljo v metodoloških pojasnilih.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.