Turistična potovanja domačega prebivalstva, 2. četrtletje 2023

Spomladi opravljenih skoraj 2 milijona turističnih potovanj

Prebivalci Slovenije, stari vsaj 15 let, so v letošnjem 2. četrtletju opravili okoli 1,9 milijona turističnih potovanj, od tega 1,7 milijona zasebnih. Več je bilo potovanj v tujino. Polovica je na zasebnih potovanjih prenočevala v hotelih ali pri sorodnikih in prijateljih.

  • 22. 9. 2023 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Dve petini prebivalcev odšli na zasebno potovanje 

V aprilu, maju ali juniju se je vsaj enega turističnega potovanja (zasebnega in/ali poslovnega) udeležilo 730.000 oziroma 41 % prebivalcev Slovenije, starih najmanj 15 let. Delež je bil enak kot v 2. četrtletju prejšnjega leta.

Med tistimi, ki so potovali, jih je največ imelo srednješolsko izobrazbo (44 %), najmanjši delež potujočih so predstavljali prebivalci z osnovnošolsko izobrazbo ali manj (17 %). Prevladovali so zaposleni in samozaposleni (65 %), sledili so upokojenci (18 %). 

Na vsaj enem zasebnem potovanju je bilo 696.000 (40 %) prebivalcev Slovenije, skupno pa so ustvarili okoli 1,7 milijona potovanj oz. več kot v istem obdobju lani. Nekaj več kot polovico (55 %) so jih opravili v tujini. Med tujimi destinacijami so se najpogosteje odločili za obisk sosednjih držav.

Turisti na zasebnih potovanjih ustvarili za petino več prenočitev 

Na zasebnih potovanjih je bilo ustvarjenih okoli 6 milijonov prenočitev, od tega 70 % v tujini. Skupno jih je bilo za 19 % več kot v primerljivem obdobju lani. 

Domači turisti so na zasebnem potovanju v Sloveniji v opazovanem obdobju prenočili povprečno 2,3-krat, v tujini pa skoraj dvakrat dlje (4,5 noči). Udeleženci zasebnih potovanj so za izdatke porabili povprečno 91 EUR na dan. Izdatki na potovanjih po Sloveniji so znašali okoli 61 EUR na osebo na dan, na tistih v tujini pa 103 EUR na osebo na dan. 

Največ turistov na zasebnih potovanjih v Sloveniji je prenočilo pri sorodnikih in prijateljih (35 %), v tujini je prevladovalo bivanje v hotelih in podobnih objektih (27 %). Podatki kažejo, da so domači turisti v 11 % v tujini bivali v lastnih bivališčih oz. vikendih, v Sloveniji pa so v teh ustvarili 31 % prenočitev. 

Tri petine prebivalcev v spomladanskih mesecih ni zasebno potovalo 

Med prebivalci Slovenije, ki v opazovanem četrtletju niso odšli na nobeno zasebno potovanje, jih je 30 % kot glavni razlog za to navedlo finančne omejitve. Četrtina za potovanje ni imela dovolj prostega časa, 18 % jih ni čutilo potrebe po potovanju, 16 % pa jih ni potovalo iz zdravstvenih razlogov. 

Izdatki turistov na enodnevnih izletih manjši

Vsaj en enodnevni izlet v tujino je v 2. četrtletju opravilo 12 % prebivalcev. Skupno so ustvarili okoli 472.000 takih izletov, več kot 80 % je bilo zasebnih. V povprečju so domači turisti na izletih porabili 87 EUR na dan, kar je manj kot v četrtletju prej. Večina izdatkov je bila namenjena za nakupovanje in prevoz. 


Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat
Zasebna potovanja v Sloveniji in tujini, Slovenija
Zasebna potovanja v Sloveniji in tujini, Slovenija
Delež zasebnih prenočitev po vrsti nastanitvenega objekta, Slovenija, 2. četrtletje 2023
Delež zasebnih prenočitev po vrsti nastanitvenega objekta, Slovenija, 2. četrtletje 2023
Struktura izdatkov na zasebnih potovanjih, Slovenija, 2. četrtletje 2023
Struktura izdatkov na zasebnih potovanjih, Slovenija, 2. četrtletje 2023
METODOLOŠKO OPOZORILO
Z letom 2023 je prišlo do spremembe pri zbiranju podatkov. V primerjavi z obdobjem 2021–2022 se je povečal delež odgovorov, prejetih prek spletnega vprašalnika, in zmanjšalo število odgovorov prek telefona.

Dodatna pojasnila so na voljo v metodoloških pojasnilih.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.