Računi fizičnega pretoka energije, 2021

Rezidenčni subjekti v tujini porabili več energije kot leto prej

Rezidenčni subjekti so leta 2021 v tujini porabili za 12,7 % več energije, poraba energije nerezidenčnih subjektov v Sloveniji je ostala skoraj nespremenjena. Neto domača poraba energije se je povečala za 2,7 %.

  • 19. 9. 2023 ob 10:30
  • |
  • brez statusa
Poraba energije pri nerezidenčnih subjektih nekoliko višja

Rezidenčni subjekti so v 2021 v tujini porabili 10.765 terajoulov (TJ) energije ali za 12,7 % več kot leto prej. Nerezidenčni subjekti v Sloveniji so porabili 7.981 TJ energije ali za 0,4 % več.

Iz naravnih virov pridobljene manj energije

V opazovanem letu se je iz naravnih virov pridobilo 139.902 TJ energije ali za 7,3 % manj kot v letu pred tem. Največ te energije (91.800 TJ ali 65,6 %) je bilo pridobljene v dejavnosti rudarstvo (B po SKD 2008). Sledile so oskrba z električno energijo, plinom in paro (D) s 25.186 TJ (ali 18,0 %), kmetijstvo, lov, gozdarstvo in ribištvo (A) z 22.622 TJ (ali 16,1 %), dejavnost javne uprave in obrambe, dejavnosti obvezne socialne varnosti (O) s 167 TJ (ali 0,1 %) ter predelovalne dejavnosti (C) s 127 TJ (prav tako 0,1 %).

Neto domača poraba energije višja

Neto domača poraba energije je bila v letu 2021 za 2,7 % višja kot v letu prej in je znašala 284.074 TJ. Največja je bila v oskrbi z električno energijo, plinom in paro (D) z 71.620 TJ (25,2 % vse porabe), medtem ko je v predelovalnih dejavnostih (C) znašala 61.108 TJ (21,5 %), v prometu in skladiščenju (H) 19.902 TJ (7,0 %), v gradbeništvu (F) 14.384 TJ (5,1 %), v trgovini in vzdrževanju (G) 12.620 TJ (4,4 %) ter v vseh drugih dejavnostih skupaj 23.522 TJ (8,3 %). V gospodinjstvih se je te energije porabilo za 80.918 TJ (28,5 %).


Leti 2020 in 2021 je zaznamovala epidemija covida-19 in s tem povezani ukrepi, kar se delno odraža tudi v trendih porabe energije rezidenčnih in nerezidenčnih subjektov.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Neto domača poraba energije (SKD 2008 in gospodinjstva), po deležih, Slovenija, 2021
Neto domača poraba energije (SKD 2008 in gospodinjstva), po deležih, Slovenija, 2021
1) Druge dejavnosti: kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo (A), rudarstvo (B), oskrba z vodo, odplakami in odpadki (E) ter ostale storitvene dejavnosti (I-S).
Pridobljena energija iz naravnih virov, Slovenija
200820202021 2021
2020
2021
2008
TJstopnja rasti (%)
SKUPAJ161.972150.858139.902-7,3-13,6
  rudarstvo (B)117.463105.05191.800-12,6-21,8
  oskrba z elektriko, plinom in paro (D)29.14122.75025.18610,7-13,6
  kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo (A)14.76022.75822.622-0,653,3
  dejavnost javne uprave in obrambe, dejavnost obvezne socialne varnosti (O)172174167-3,7-2,9
  predelovalne dejavnosti (C)4351261270,5-70,9
METODOLOŠKO OPOZORILO
V izračunu se upošteva rezidenčno načelo, kar pomeni, da se opazujejo dejavnosti vseh rezidenčnih enot nacionalnega gospodarstva ne glede na njihov geografski položaj.

Dodatna pojasnila so na voljo v metodoloških pojasnilih.


Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.