Transport, julij 2023

V pristaniščih precej več potnikov

Julija je cestne mejne prehode prečkalo za 17 % več potniških vozil kot pred letom dni. Število potnikov se je dvignilo pri vseh vrstah transporta. V koprskem pristanišču so pretovorili za 5 % več blaga. 

  • 15. 9. 2023 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Potnikov v javnem linijskem prevozu več

Avtobusi v mestnem javnem linijskem prevozu so prepeljali nekaj več kot 2,6 milijona potnikov ali za 9 % več kot julija lani. Avtobusi v medkrajevnem in mednarodnem javnem linijskem prevozu so imeli 1,2 milijona potnikov oz. za 6 % več. Pri tem so opravili 17 milijonov potniških kilometrov ali za 4 % več.

Število prvič registriranih osebnih avtomobilov naraslo

V Sloveniji je bilo julija prvič registriranih okoli 10.200 cestnih motornih vozil ali za 4 % več kot leto prej. Izmed teh je bilo prvič registriranih skoraj 6.900 osebnih avtomobilov oz. za 4 % več. Od tega jih je bilo novih 3.800; to je bilo za 1 % več.

Vstopov in izstopov tovornih vozil čez cestne mejne prehode precej več

Čez cestne mejne prehode je v Slovenijo vstopilo ali izstopilo iz nje 9,6 milijona potniških vozil ali za 17 % več kot v prejšnjem juliju. Največji delež so predstavljali osebni avtomobili, in sicer 97 % vseh potniških vozil. Tovornih vozil je bilo 1,8 milijona oz. za petino več kot leto prej, od tega je bilo za polovico lahkih tovornih vozil.

V železniškem prometu opravljenih za petino več potniških kilometrov 

Vlaki so prepeljali 1,3 milijona potnikov ali za 12 % več. Pri tem so opravili 94 milijonov potniških kilometrov; to je bilo v primerjavi s prejšnjim julijem za petino več.

Pretovor blaga na letališčih rahlo upadel 

Prek Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana je potovalo skoraj 150.000 potnikov. To je bilo za petino več kot julija lani. Pretovorjenih je bilo 922 ton blaga oz. za 7 % manj.
 
V pristaniščih za več kot polovico več potnikov

V slovenska pristanišča je priplulo ali iz njih odplulo 375 ladij oz. za 7 % več, od tega je bilo 106 ladij za prevoz potnikov. Našteli so 33.600 potnikov. Njihovo število je v primerjavi z julijem lani zraslo za več kot polovico. V koprskem pristanišču so pretovorili 1,8 milijona ton blaga ali za 5 % več. Pri pretovoru blaga je največji delež predstavljal tovor v kontejnerjih (0,7 milijona ton ali 38 % vsega tovora).

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Pristaniški potniški promet, Slovenija
Pristaniški potniški promet, Slovenija
Izbrani podatki transporta, Slovenija
jun 2023jan–jul 2023jul 2023
jul 2022 
jan–jul 2023
jan–jul 2022
številosprememba v %
Cestni transport
Potniki v javnem linijskem prevozu (1.000)1)2)3)1.149,314.739,16,018,6
Potniški km v javnem linijskem prevozu (mio.)1)2)3)4)17,4279,13,816,8
Potniki v mestnem javnem linijskem prevozu (1.000)2)3)2.601,825.373,39,320,6
Promet potniških vozil čez cestne mejne prehode (1.000)9.619,142.666,916,517,7
Promet tovornih vozil čez cestne mejne prehode (1.000)1.838,59.732,419,55,2
Prvič registrirana cestna motorna vozila10.22376.1773,99,7
Prvič registrirani osebni avtomobili6.88953.4174,011,5
Prvič registrirani novi osebni avtomobili3.73630.7880,65,9
Železniški prevoz
Potniki (1.000)1.321,78.924,312,26,4
Potniški kilometri (mio.)94,2544,821,113,6
Pristaniški promet
Potniki33.56378.22958,749,5
Blago (1.000 t)1.820,812.511,54,8-3,6
Ladje3751.9136,5-7,7
Letališki promet
Potniki (1.000)149,6684,120,134,9
Blago (1.000 t)0,96,7-6,5-7,7
1) Brez mestnega javnega linijskega prevoza.
2) Podatki so začasni.
3) Podatki o potnikih in potniških kilometrih v javnem linijskem prevozu ter podatki o potnikih v mestnem javnem linijskem prevozu so od septembra 2016 zaradi uvedbe integriranega javnega potniškega prometa (IJPP) in enotnih subvencioniranih vozovnic delno ocenjeni (ocene je pripravilo Ministrstvo za okolje, podnebje in energetiko).
4) Del podatkov o potniških kilometrih od septembra 2021 ocenjujemo na Statističnem uradu.
METODOLOŠKO OPOZORILO
Podatki o cestnem javnem linijskem prevozu za zadnjih 12 mesecev so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za to obdobje lahko popravijo ali dopolnijo z novimi. Končni bodo postali z letno objavo.

Podatki o pristaniškem prometu, ki jih objavlja SURS, se lahko razlikujejo od podatkov, ki jih objavljajo pristanišča v svojih poročilih. Razlike nastanejo zaradi uporabe različne metodologije (različna vira podatkov, upoštevanje tare ipd.).

Dodatna pojasnila so na voljo v metodoloških pojasnilih.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.