Indeksi cen inputov v kmetijstvu, julij 2023

Cene inputov v kmetijstvu nižje peti mesec zapored

Inputi v kmetijstvu so se julija pocenili povprečno za 0,3 %. Na mesečni ravni so se znižale cene gnojil, krmil ter proizvodov in storitev za vzdrževanje zgradb. 

  • 14. 9. 2023 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Cene ponovno nižje v mesečni …

V primerjavi z junijem so cene upadle povprečno za 0,3 %. Proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu (input 1) so se pocenili za 0,5 %, medtem ko so bili proizvodi in storitve za investicije v kmetijstvu (input 2) malenkostno dražji (za 0,1 %).

V prvi skupini (input 1) so se pocenili gnojila (za 5,1 %), krmila (za 1,3 %) ter proizvodi in storitve za vzdrževanje zgradb (za 0,6 %). 

V skupini gnojila so se izraziteje znižale cene PK-gnojil (za 18,4 %) in NPK-gnojil (za 7,5 %), v skupini krmila pa so se pocenili le žita in mleti proizvodi (za 0,6 %) ter močna krmila za perutnino (za 2,3 %). 

V drugi skupini (input 2) so cene opreme ostale na ravni prejšnjega meseca, cene zgradb pa so se zvišale povprečno za 0,2 %. 

… in tudi v letni primerjavi 

Cene inputov v kmetijstvu so bile za 3,0 % nižje kot pred letom dni. Proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu so se pocenili za 6,2 %, proizvodi in storitve za investicije v kmetijstvu pa so se podražili za 5,1 %.

Na letni ravni so se znižale le cene gnojil (za 39,2 %) ter cene energije in maziv (za 17,1 %).

Tabele z najnovejšimi podatki (mesečnimi baznimi indeksi cen) so na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Mesečne stopnje rasti cen inputov v kmetijstvu, Slovenija
Mesečne stopnje rasti cen inputov v kmetijstvu, Slovenija
1) Input 1 (proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu).
2) Input 2 (proizvodi in storitve za investicije v kmetijstvu).
Stopnje rasti cen inputov v kmetijstvu (%), Slovenija
jul 2023
jun 2023
jul 2023
jul 2022 
 
 
Proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu (input 1)-0,5-6,2 
Semena in sadike0,015,3 
Energija; maziva3,5-17,1 
Gnojila in sredstva za izboljšavo tal-5,1-39,2 
Sredstva za varstvo rastlin0,011,9 
Veterinarske storitve0,06,2 
Krmila-1,38,0 
Vzdrževanje opreme0,09,1 
Vzdrževanje zgradb-0,614,1 
Drugi proizvodi in storitve0,511,2 
Proizvodi in storitve za investicije v kmetijstvu (input 2)0,15,1 
Oprema0,06,8 
Zgradbe0,21,0 
Skupaj (input 1 + input 2)-0,3-3,0 
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za tekoče leto so začasni. Ob vsakokratni objavi se ti podatki lahko popravijo in dopolnijo z novimi. Mesečni podatki dobijo status končnih podatkov z objavo letnih podatkov (najpozneje konec februarja prihodnje leto).

Dodatna pojasnila so na voljo v metodoloških pojasnilih.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.