Evropski teden mobilnosti

Od 16. do 22. septembra bo potekal evropski teden mobilnosti

V letu 2021 so prebivalci Slovenije 29 % svojih dnevnih poti opravili na varčen način: peš, s kolesom ali z javnim prevozom. Izdatki za prevoz so v končni potrošnji gospodinjstev predstavljali 17-odstotni delež. Število potnikov v javnem prevozu je bilo lani manjše kot pred desetletjem.

  • 12. 9. 2023 ob 10:30
  • |
  • brez statusa
Tema letošnjega evropskega tedna mobilnosti: Varčne poti

Generalni direktorat za mobilnost in promet pri Evropski komisiji od leta 2002 organizira evropski teden mobilnosti. Ta poteka med 16. in 22. septembrom, zadnji dan pa je tradicionalno namenjen dnevu brez avtomobila. Letošnja tema Varčne poti nas spodbuja k hoji, h kolesarjenju in k uporabi javnega prevoza, torej k varčnejšim in aktivnejšim načinom premikanja s pozitivnimi vplivi na telo, okolje in prostor. Države članice Evropske unije so se zavezale, da bo povezava dosegla podnebno nevtralnost do leta 2050. Prebivalci Slovenije opravijo več kot dve tretjini (67 %) svojih dnevnih poti z avtomobili – zaveze naj bi prispevale k spremembam naših potovalnih navad ter nas preusmerile k lokalno in planetarno var(č)nejši mobilnosti.

Tretjina žensk svoje poti opravila na varčen način

Leta 2021 so prebivalci Slovenije (stari 15–84 let) 29 % svojih dnevnih poti opravili na varčen način, torej peš, s kolesom ali z javnim prevozom – ženske so tako opravile 32 % svojih poti, moški pa 26 %. Gledano po starostnih skupinah so bili najvarčnejši v najstarejši (71–84 let) in najmlajši (15–25 let) skupini, saj so opravili 44 oz. 40 % svojih poti z javnim prevozom, peš ali s kolesom.

Obvestilo

Za prikaz vsebine je potrebno strinjanje s piškotki.

Več o piškotkih


Število potnikov v javnem potniškem prevozu v zadnjem desetletju upadlo

V zadnjih letih so uporabnikom na voljo različne vrste vozovnic (brezplačne, subvencionirane, družinske, enotne), s katerimi si pristojno ministrstvo prizadeva za izboljšanje dostopnosti javnih prevoznih sredstev. Ne glede na omenjene spodbude je število potnikov v prejšnjem letu v primerjavi z 2013 upadlo, in sicer v mestnem prevozu za 21 %, v medkrajevnem avtobusnem prevozu za 3 % in v notranjem železniškem prevozu za 13 %.

V istem obdobju se je število registriranih osebnih avtomobilov povečalo za 14 %. Leta 2013 je bilo 516 avtomobilov na 1.000 prebivalcev, leta 2022 pa 571. Tega leta so imeli v vsakem slovenskem gospodinjstvu v povprečju 1,4 avtomobila.

Obvestilo

Za prikaz vsebine je potrebno strinjanje s piškotki.

Več o piškotkih


V obdobju 2012–2021 število avtomobilov na 1.000 prebivalcev upadlo le v Litvi


Leta 2021 je bilo v državah članicah EU povprečno 567 registriranih osebnih avtomobilov na 1.000 prebivalcev. Največ so jih imeli na Poljskem in v Luksemburgu (687 oz. 681 avtomobilov na 1.000 prebivalcev), najmanj pa v Romuniji in Latviji (400 oz. 404 avtomobilov). V 10 letih, torej od leta 2012, se je kljub politikam, kakor je evropski zeleni prehod, število avtomobilov na 1.000 prebivalcev v državah članicah EU povečalo za 16 %, v Sloveniji za 9 %. Najizraziteje je zraslo v Romuniji (za 79 %) in na Poljskem (za 40 %), le v Litvi se je število avtomobilov zmanjšalo za 3 %.

Obvestilo

Za prikaz vsebine je potrebno strinjanje s piškotki.

Več o piškotkih


Delež izdatkov za prevoz najvišji v Sloveniji, najmanjši na Slovaškem


Slovenija je imela med državami članicami EU najvišji delež izdatkov, ki jih gospodinjstva v končni potrošnji namenijo prevozu. Leta 2021 so izdatki za prevoz v končni potrošnji predstavljali 16,9 %. Sledila je Litva s 15,3-odstotnim deležem.

V Sloveniji je bila večina izdatkov namenjena nakupu osebnih avtomobilov in njihovemu vzdrževanju (popravila, goriva). Med državami članicami EU imajo slovenska gospodinjstva najnižji delež izdatkov, povezanih s prevoznimi storitvami.


Obvestilo

Za prikaz vsebine je potrebno strinjanje s piškotki.

Več o piškotkih

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.