Indeksi cen življenjskih potrebščin, maj 2023

Inflacija na letni ravni 8,4-odstotna, na mesečni 1,1-odstotna

Cene so v enem letu v povprečju zrasle za 8,4 %. Na letno inflacijo je najbolj vplivala za 14,7 % dražja hrana. Mesečna inflacija je bila 1,1-odstotna. K temu so največ prispevale višje cene tobaka (za 4,5 %), počitniških paketov (4,2 %) in hrane (1,1 %).

  • 31. 5. 2023 ob 10:30
  • |
  • Posodobljeno
  • 2. 6. 2023 ob 12:45
  • |
  • končni podatki
Letna inflacija najnižja v zadnjih 12 mesecih
 
Letna rast cen je bila 8,4-odstotna (v istem mesecu prejšnjega leta 8,1-odstotna).
 
Cene blaga so se v enem letu v povprečju dvignile za 8,4 %, cene storitev pa za 8,3 %. Blago dnevne porabe je bilo dražje za 10,0 %, poltrajno blago za 5,5 % in trajno blago za 4,9 %.

Največji vpliv (2,3 odstotne točke) na inflacijo so imele višje cene hrane (za 14,7 %). Med prehrambnimi izdelki se je najbolj podražil sladkor (za 45,9 %). Za 7,7 % višje cene izdelkov in storitev za rekreacijo in kulturo so prispevale 0,8 odstotne točke. Po 0,7 odstotne točke so dodale podražitve električne energije (za 24,0 %) ter izdelkov in storitev za stanovanje (za 8,9 %). Po 0,6 odstotne točke vpliva so imele višje cene v skupinah zdravstvo (za 10,6 %), restavracije in hoteli (za 8,8 %) ter raznovrstno blago in storitve (za 7,8 %).

Po drugi strani so pocenitve tekočih goriv (za 24,4 %), dizelskega goriva (za 14,6 %) in bencina (za 10,2 %) inflacijo skupno ublažile za 0,9 odstotne točke.

Mesečna rast cen 1,1-odstotna

V primerjavi s prejšnjim mesecem so se cene življenjskih potrebščin zvišale za 1,1 %.

Na mesečno inflacijo so najbolj vplivale podražitve tobaka (za 4,5 %), sledile so višje cene počitniških paketov (za 4,2 %) in hrane (za 1,1 %). Vsaka izmed omenjenih skupin je inflacijo dvignila za 0,2 odstotne točke.

Po 0,1 odstotne točke so dodale podražitve toplotne energije (za 8,4 %), zbiranja odpadkov (5,2 %), oblačil (za 1,9 %) in gostinskih storitev (za 1,1 %) ter višje cene v zdravstvu (za 0,9 %).

V zadnjem mesecu ni bilo opaznejših pocenitev.

Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin
 
Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila 8,1-odstotna (maja lani 8,7-odstotna). Mesečna rast cen je bila 0,9-odstotna.

Cene storitev so bile na letni ravni v povprečju višje za 8,2 %, cene blaga pa za 7,9 %. Blago dnevne porabe je bilo dražje za 9,7 %, poltrajno blago za 5,6 % in trajno blago za 3,5 %.
 
Letna stopnja inflacije, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v državah članicah EMU aprila 7,0-odstotna (mesec prej 6,9-odstotna) in v državah članicah EU 8,1-odstotna (mesec prej 8,3-odstotna). Najnižja je bila v Luksemburgu (2,7-odstotna), najvišja na Madžarskem (24,5-odstotna), v Sloveniji pa je znašala 9,2 %.

Tabela z najnovejšimi podatki je na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Gibanje cen življenjskih potrebščin, Slovenija
V 2023
V 2022
V 2023
IV 2023 
V 2023 
XII 2022
I–V 2023
I–V 2022
V 2023
Ø 2015 
stopnja rasti (%)indeks
Skupaj8,41,13,59,5124,74
01 Hrana in brezalkoholne pijače14,91,05,417,4141,69
02 Alkoholne pijače in tobak10,33,27,89,1127,58
03 Oblačila in obutev5,31,64,55,0112,04
04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo10,61,51,512,5137,91
05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj8,90,12,310,9124,47
06 Zdravstvo10,60,94,68,2121,88
07 Prevoz0,50,10,23,6113,73
08 Komunikacije4,20,40,43,1103,62
09 Rekreacija in kultura7,71,76,48,2114,34
10 Izobraževanje4,50,53,12,9118,22
11 Restavracije in hoteli8,81,64,010,4134,22
12 Raznovrstno blago in storitve7,80,53,17,3121,29
  Blago8,40,92,910,4124,68
  Storitve8,31,34,87,8124,96
Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija
V 2023
V 2022
V 2023
IV 2023 
V 2023 
XII 2022
I–V 2023
I–V 2022
V 2023
Ø 2015 
stopnja rasti (%)indeks
Skupaj8,10,93,09,4125,25
01 Hrana in brezalkoholne pijače15,40,85,617,9141,41
02 Alkoholne pijače in tobak10,23,17,68,9127,42
03 Oblačila in obutev5,11,43,45,0109,70
04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo12,11,50,914,6140,65
05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj7,50,12,09,0119,83
06 Zdravstvo11,60,63,88,7125,44
07 Prevoz-1,80,0-0,72,2114,52
08 Komunikacije1,80,30,81,0102,16
09 Rekreacija in kultura7,11,04,07,0114,70
10 Izobraževanje4,00,42,42,7116,30
11 Restavracije in hoteli9,11,73,510,8136,62
12 Raznovrstno blago in storitve8,30,53,58,0121,85
  Blago7,90,82,510,1123,79
  Storitve8,21,03,97,8126,63
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.